H.Essers: “Nood aan wereldwijde standaard duurzaamheidsrapportering”

Flowsmagazine, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Een trein van H.Essers
Een trein met reefercontainers van H.Essers © H.Essers

Globaal erkende standaarden voor duurzaamheidsrapportering zijn onmisbaar, stelt H.Essers. Bob Van Steenweghen, senior manager Corporate Affairs, zegt dat heel de sector daarvoor aan hetzelfde zeel moet trekken. De uitdagingen op het vlak van rapportering houden H.Essers niet tegen om al stappen te zetten.

H.Essers, Europese speler in de chemie- en healthcarelogistiek, publiceert sinds 2020 jaarlijks een duurzaamheidsrapport. Dat is gekoppeld aan zijn strategisch plan voor de periode 2020-2025. De krachtlijnen in het rapport sluiten aan bij de bedrijfswaarden van H.Essers, maar ook bij vijf Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die vormen mee een rode draad door het rapport.

“De SDG’s zijn waardevol omdat ze een wereldwijd raamwerk bieden dat door heel wat landen, overheden en bedrijven erkend wordt. Tegelijkertijd is de vertaalslag naar concrete KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren, red.) niet eenvoudig, ook omdat SDG’s niet op maat van bedrijven opgesteld zijn”, zegt Yannick Dylst, senior expert Sustainability bij H.Essers. “Terwijl de SDG’s een waardevol globaal framework blijven, gaat Europa een stap verder via de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die legt niet alleen rapporteringsverplichtingen op om een gelijk speelveld te creëren, maar zegt ook hoe bedrijven die tastbaar moeten maken in hun organisatie”, gaat Dylst verder.

“Het is een belangrijk signaal. Duurzaamheidsrapportering wordt in Europa even belangrijk als financiële rapportering”, zegt Dylst. Maar moeten alle bedrijven zich in dezelfde mate en aan hetzelfde tempo op zo’n uitdaging voorbereiden? “Het is een actueel vraagstuk: wie heeft welke verantwoordelijkheid? Het duurzaamheidsdebat wordt nog te vaak opgevat als alles of niks doen, maar uiteraard is er een breed spectrum aan duurzaamheidsinitiatieven. Belangrijker dan rapportering is om met duurzaamheid bezig te zijn in je bedrijfsvoering”, geeft Van Steenweghen aan.

Wereldwijde standaard nodig

Een belangrijke duurzaamheidsparameter voor de sector van transport en logistiek is zonder twijfel de reductie van CO2-emissies. “Er zijn op dit moment adequate rapporteringsstandaarden beschikbaar, zoals het GLEC Framework (Global Logistics Emissions Council, red.), maar het probleem is dat de formules nog niet eenduidig zijn binnen één wereldwijde standaard. Daar is écht wel nood aan. Anders riskeer je dat er straks vijf verschillende berekeningsstandaarden circuleren en dat is niet werkbaar”, stelt Van Steenweghen.

Yannick Dylst
Yannick Dylst, Senior Expert Sustainability H.Essers

Improve, avoid, shift en inset

De uitdagingen op het vlak van CO2-rapportering houden H.Essers niet tegen om al stappen te zetten. “Onze strategie vertaalt zich daar in vier concrete pijlers: improve, avoid, shift en inset. Improve gaat over efficiënter energiegebruik en het inzetten van hernieuwbare energie onder meer in de vorm van eigen windmolens en zonnepanelen. Avoid is een cruciale pijler met als basisuitgangspunt: de beste energiebesparing is de energie die je niet gebruikt. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in een hogere beladingsgraad van vrachtwagens en containers of het optimaal benutten van magazijnen. Zo moet je minder trucks inzetten of magazijnen bouwen”, stipt Van Steenweghen aan. “Dat vergt geavanceerde systemen, maar ook overleg. Als we bijvoorbeeld een extra dag ‘lead time’ (de tijd tussen ontvangst order en levering, red.) kunnen inbouwen bij klanten, kan je vaak significante CO2-besparingen realiseren.”

Er bestaat niet één oplossing om transport emissievrij te maken. Er zal nood zijn aan een combinatie van toepassingen

In het verlengde van de ‘avoid’-pijler ligt ‘shift’: een logistieke activiteit uitvoeren met een transportmiddel dat een lagere emissie-uitstoot heeft. H.Essers zet in op synchromodaliteit, dat is het slim en dynamisch combineren van de verschillende modi. Zo investeerde het bedrijf bijvoorbeeld fors in de uitbreiding van zijn activiteiten in spoorvervoer. “Om te vergroenen is het spoor een evidente keuze, en voor lange afstanden bovendien de toekomst. Niet alleen maar om je CO2-voetafdruk te verkleinen, maar ook omwille van congestie en het chauffeurstekort. Het wordt steeds moeilijker om chauffeurs te vinden, zeker voor langeafstandstrajecten”, aldus Van Steenweghen.

HVO-insetting

Een laatste pijler van het CO2-reductiebeleid van H.Essers is ‘inset’. Sinds vorig jaar kunnen klanten van H.Essers hun schouders zetten onder een HVO-insetting-concept. HVO is brandstof gemaakt uit afvalstoffen en vetten uit de voedingsindustrie. In ruil voor een meerkost kunnen klanten de CO2-voetafdruk van hun wegtransporten reduceren door te investeren in lage-emissietransporten op HVO-biodiesel van de logistieke dienstverlener. Het concept bestond al in de maritieme sector, maar H.Essers lanceerde het als eerste logistieke speler in het Europese wegvervoer.
“We bestuderen intensief de mogelijkheden om elektrische trucks of waterstoftrucks in te zetten, maar de grote transitie van de markt is pas voor morgen. Om transporten vandaag al te decarboniseren heb je de concrete oplossing van HVO-insetting. Het is een toepassing die flexibel is en die je op eender welk traject kan toepassen. Op lange termijn bestaat er niet één oplossing om transport emissievrij te maken. Er zal nood zijn aan een combinatie van toepassingen”, besluit Dylst.

H.Essers: “Nood aan wereldwijde standaard duurzaamheidsrapportering” – Flows

H.Essers: “Nood aan wereldwijde standaard duurzaamheidsrapportering”

Flowsmagazine, Wegtransport
Yannick De Spiegeleir
Een trein van H.Essers
Een trein met reefercontainers van H.Essers © H.Essers

Globaal erkende standaarden voor duurzaamheidsrapportering zijn onmisbaar, stelt H.Essers. Bob Van Steenweghen, senior manager Corporate Affairs, zegt dat heel de sector daarvoor aan hetzelfde zeel moet trekken. De uitdagingen op het vlak van rapportering houden H.Essers niet tegen om al stappen te zetten.

H.Essers, Europese speler in de chemie- en healthcarelogistiek, publiceert sinds 2020 jaarlijks een duurzaamheidsrapport. Dat is gekoppeld aan zijn strategisch plan voor de periode 2020-2025. De krachtlijnen in het rapport sluiten aan bij de bedrijfswaarden van H.Essers, maar ook bij vijf Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Die vormen mee een rode draad door het rapport.

“De SDG’s zijn waardevol omdat ze een wereldwijd raamwerk bieden dat door heel wat landen, overheden en bedrijven erkend wordt. Tegelijkertijd is de vertaalslag naar concrete KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren, red.) niet eenvoudig, ook omdat SDG’s niet op maat van bedrijven opgesteld zijn”, zegt Yannick Dylst, senior expert Sustainability bij H.Essers. “Terwijl de SDG’s een waardevol globaal framework blijven, gaat Europa een stap verder via de nieuwe Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die legt niet alleen rapporteringsverplichtingen op om een gelijk speelveld te creëren, maar zegt ook hoe bedrijven die tastbaar moeten maken in hun organisatie”, gaat Dylst verder.

“Het is een belangrijk signaal. Duurzaamheidsrapportering wordt in Europa even belangrijk als financiële rapportering”, zegt Dylst. Maar moeten alle bedrijven zich in dezelfde mate en aan hetzelfde tempo op zo’n uitdaging voorbereiden? “Het is een actueel vraagstuk: wie heeft welke verantwoordelijkheid? Het duurzaamheidsdebat wordt nog te vaak opgevat als alles of niks doen, maar uiteraard is er een breed spectrum aan duurzaamheidsinitiatieven. Belangrijker dan rapportering is om met duurzaamheid bezig te zijn in je bedrijfsvoering”, geeft Van Steenweghen aan.

Wereldwijde standaard nodig

Een belangrijke duurzaamheidsparameter voor de sector van transport en logistiek is zonder twijfel de reductie van CO2-emissies. “Er zijn op dit moment adequate rapporteringsstandaarden beschikbaar, zoals het GLEC Framework (Global Logistics Emissions Council, red.), maar het probleem is dat de formules nog niet eenduidig zijn binnen één wereldwijde standaard. Daar is écht wel nood aan. Anders riskeer je dat er straks vijf verschillende berekeningsstandaarden circuleren en dat is niet werkbaar”, stelt Van Steenweghen.

Yannick Dylst
Yannick Dylst, Senior Expert Sustainability H.Essers

Improve, avoid, shift en inset

De uitdagingen op het vlak van CO2-rapportering houden H.Essers niet tegen om al stappen te zetten. “Onze strategie vertaalt zich daar in vier concrete pijlers: improve, avoid, shift en inset. Improve gaat over efficiënter energiegebruik en het inzetten van hernieuwbare energie onder meer in de vorm van eigen windmolens en zonnepanelen. Avoid is een cruciale pijler met als basisuitgangspunt: de beste energiebesparing is de energie die je niet gebruikt. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in een hogere beladingsgraad van vrachtwagens en containers of het optimaal benutten van magazijnen. Zo moet je minder trucks inzetten of magazijnen bouwen”, stipt Van Steenweghen aan. “Dat vergt geavanceerde systemen, maar ook overleg. Als we bijvoorbeeld een extra dag ‘lead time’ (de tijd tussen ontvangst order en levering, red.) kunnen inbouwen bij klanten, kan je vaak significante CO2-besparingen realiseren.”

Er bestaat niet één oplossing om transport emissievrij te maken. Er zal nood zijn aan een combinatie van toepassingen

In het verlengde van de ‘avoid’-pijler ligt ‘shift’: een logistieke activiteit uitvoeren met een transportmiddel dat een lagere emissie-uitstoot heeft. H.Essers zet in op synchromodaliteit, dat is het slim en dynamisch combineren van de verschillende modi. Zo investeerde het bedrijf bijvoorbeeld fors in de uitbreiding van zijn activiteiten in spoorvervoer. “Om te vergroenen is het spoor een evidente keuze, en voor lange afstanden bovendien de toekomst. Niet alleen maar om je CO2-voetafdruk te verkleinen, maar ook omwille van congestie en het chauffeurstekort. Het wordt steeds moeilijker om chauffeurs te vinden, zeker voor langeafstandstrajecten”, aldus Van Steenweghen.

HVO-insetting

Een laatste pijler van het CO2-reductiebeleid van H.Essers is ‘inset’. Sinds vorig jaar kunnen klanten van H.Essers hun schouders zetten onder een HVO-insetting-concept. HVO is brandstof gemaakt uit afvalstoffen en vetten uit de voedingsindustrie. In ruil voor een meerkost kunnen klanten de CO2-voetafdruk van hun wegtransporten reduceren door te investeren in lage-emissietransporten op HVO-biodiesel van de logistieke dienstverlener. Het concept bestond al in de maritieme sector, maar H.Essers lanceerde het als eerste logistieke speler in het Europese wegvervoer.
“We bestuderen intensief de mogelijkheden om elektrische trucks of waterstoftrucks in te zetten, maar de grote transitie van de markt is pas voor morgen. Om transporten vandaag al te decarboniseren heb je de concrete oplossing van HVO-insetting. Het is een toepassing die flexibel is en die je op eender welk traject kan toepassen. Op lange termijn bestaat er niet één oplossing om transport emissievrij te maken. Er zal nood zijn aan een combinatie van toepassingen”, besluit Dylst.