José Gonzalez nieuwe voorzitter van YoungShip Belgium

Nieuws, Mensen
Julie Desmet
José Gonzalez
José Gonzalez © Julie Desmet

José Gonzalez volgt Keshia Janssens op als voorzitter van de maritieme jongerenorganisatie YoungShip Belgium. “Het is belangrijk om naar jonge professionals te luisteren zodat we een nog beter beeld krijgen op wat er bij hen in de sector leeft”, zegt hij.

YoungShip Belgium is een non-profitvereniging met als doel om jonge professionals (tot 39 jaar) uit de maritieme en havenwereld samen te brengen en netwerkactiviteiten te organiseren. Op woensdag 21 februari 2024 trapte de vereniging het nieuwe jaar af met de eerste bestuursvergadering en de tweejaarlijkse voorzittersverkiezing. José Gonzalez werd door de raad van bestuur unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Keshia Janssens, die een actievere rol zal opnemen als voorzitster van YoungShip International.

Luisteren

“Ik ben blij dat ik de kans en het vertrouwen van mijn collega-bestuursleden heb gekregen om de rol als voorzitter op te nemen”, zegt José Gonzalez. “Naar de toekomst toe willen we nog meer jongeren bereiken met het oog op diversiteit”, zegt hij.

“Het is belangrijk om naar jongeren te luisteren zodat we als raad van bestuur een nog beter beeld krijgen op wat er bij hen in de maritieme sector leeft”, benadrukt hij. “Wat zijn actuele thema’s die hen interesseren, met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd en waar hebben ze behoefte aan? Door netwerkevenementen en activiteiten te organiseren, bieden we jonge professionals de kans om elkaar te ontmoeten, bij te praten, maar ook om ideeën te delen en innovatief denken te stimuleren, wat uiteindelijk bijdraagt tot de ontwikkeling van de brede maritieme industrie.”

DEME

Net zoals zijn voorganger Keshia Janssens, heeft ook Gonzalez een job in de baggersector. Sinds 2017 is hij bij de Belgische groep DEME tewerkgesteld. In zijn huidige functie is hij er aan de slag als lead category manager in corporate procurement.

Internationaal

YoungShip is ontstaan in Noorwegen in 2004 en is vandaar uitgespreid naar verschillende andere landen. België is in 2018 gestart met vijf bestuursleden. Op heden heeft de Belgische vereniging rond de 300 leden met een harde kern van ongeveer 60 leden. Het geschatte aantal leden wereldwijd komt op ongeveer 8.000 in 36 landen.

YoungShip International heeft met al zijn afdelingen inmiddels al heel wat ervaring opgedaan en geloofwaardigheid opgebouwd in de sector waardoor het steeds meer optreedt als een belangengroep. Om de standpunten van jonge professionals te vertegenwoordigen, heeft YoungShip de ambitie om raadgevend orgaan te worden bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties. Ook is YoungShip Belgium vertegenwoordigd op de internationale ministeriële conferentie over het welzijn van zeevarenden, die plaatsvindt op 8 maart 2024 in Brussel. Keshia Janssens, voorzitster van YoungShip International en lid van de raad van bestuur van YoungShip Belgium, zal er spreken over de aantrekkelijkheid van de sector.

Samen sterk

Op 30 mei 2024 vindt – wegens groot succes – de tweede editie plaats van het jongerencongres Young Antwerp Anchorage (YAA) in het KAVA Congres Centrum in Antwerpen. Het evenement wordt georganiseerd door vier verschillende netwerkorganisaties voor jongeren, zijnde YoungShip Belgium, Young Forward, Jong Voka/Alfaport Voka, ASV The Next Generation.

Ocean Film Tour

Het eerstvolgende evenement van YoungShip Belgium is de jubileumeditie van het filmfestival voor ocean liefhebbers ‘Ocean Film Tour’. Die gaat door op 26 maart 2024 in het Zuiderpershuis. Meer informatie en inschrijven kan via deze link.

José Gonzalez nieuwe voorzitter van YoungShip Belgium – Flows

José Gonzalez nieuwe voorzitter van YoungShip Belgium

Nieuws, Mensen
Julie Desmet
José Gonzalez
José Gonzalez © Julie Desmet

José Gonzalez volgt Keshia Janssens op als voorzitter van de maritieme jongerenorganisatie YoungShip Belgium. “Het is belangrijk om naar jonge professionals te luisteren zodat we een nog beter beeld krijgen op wat er bij hen in de sector leeft”, zegt hij.

YoungShip Belgium is een non-profitvereniging met als doel om jonge professionals (tot 39 jaar) uit de maritieme en havenwereld samen te brengen en netwerkactiviteiten te organiseren. Op woensdag 21 februari 2024 trapte de vereniging het nieuwe jaar af met de eerste bestuursvergadering en de tweejaarlijkse voorzittersverkiezing. José Gonzalez werd door de raad van bestuur unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij neemt de fakkel over van Keshia Janssens, die een actievere rol zal opnemen als voorzitster van YoungShip International.

Luisteren

“Ik ben blij dat ik de kans en het vertrouwen van mijn collega-bestuursleden heb gekregen om de rol als voorzitter op te nemen”, zegt José Gonzalez. “Naar de toekomst toe willen we nog meer jongeren bereiken met het oog op diversiteit”, zegt hij.

“Het is belangrijk om naar jongeren te luisteren zodat we als raad van bestuur een nog beter beeld krijgen op wat er bij hen in de maritieme sector leeft”, benadrukt hij. “Wat zijn actuele thema’s die hen interesseren, met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd en waar hebben ze behoefte aan? Door netwerkevenementen en activiteiten te organiseren, bieden we jonge professionals de kans om elkaar te ontmoeten, bij te praten, maar ook om ideeën te delen en innovatief denken te stimuleren, wat uiteindelijk bijdraagt tot de ontwikkeling van de brede maritieme industrie.”

DEME

Net zoals zijn voorganger Keshia Janssens, heeft ook Gonzalez een job in de baggersector. Sinds 2017 is hij bij de Belgische groep DEME tewerkgesteld. In zijn huidige functie is hij er aan de slag als lead category manager in corporate procurement.

Internationaal

YoungShip is ontstaan in Noorwegen in 2004 en is vandaar uitgespreid naar verschillende andere landen. België is in 2018 gestart met vijf bestuursleden. Op heden heeft de Belgische vereniging rond de 300 leden met een harde kern van ongeveer 60 leden. Het geschatte aantal leden wereldwijd komt op ongeveer 8.000 in 36 landen.

YoungShip International heeft met al zijn afdelingen inmiddels al heel wat ervaring opgedaan en geloofwaardigheid opgebouwd in de sector waardoor het steeds meer optreedt als een belangengroep. Om de standpunten van jonge professionals te vertegenwoordigen, heeft YoungShip de ambitie om raadgevend orgaan te worden bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties. Ook is YoungShip Belgium vertegenwoordigd op de internationale ministeriële conferentie over het welzijn van zeevarenden, die plaatsvindt op 8 maart 2024 in Brussel. Keshia Janssens, voorzitster van YoungShip International en lid van de raad van bestuur van YoungShip Belgium, zal er spreken over de aantrekkelijkheid van de sector.

Samen sterk

Op 30 mei 2024 vindt – wegens groot succes – de tweede editie plaats van het jongerencongres Young Antwerp Anchorage (YAA) in het KAVA Congres Centrum in Antwerpen. Het evenement wordt georganiseerd door vier verschillende netwerkorganisaties voor jongeren, zijnde YoungShip Belgium, Young Forward, Jong Voka/Alfaport Voka, ASV The Next Generation.

Ocean Film Tour

Het eerstvolgende evenement van YoungShip Belgium is de jubileumeditie van het filmfestival voor ocean liefhebbers ‘Ocean Film Tour’. Die gaat door op 26 maart 2024 in het Zuiderpershuis. Meer informatie en inschrijven kan via deze link.