Frank Moreels schrijft boek over internationale samenwerking vakbonden

Nieuws, Mensen
Yannick De Spiegeleir
Frank Moreels
Frank Moreels © Bart Timperman

Frank Moreels heeft zijn nieuwe boek ‘De Wereld is van ons’ voorgesteld. Vanuit zijn eigen ervaringen schrijft de voorzitter van transportvakbond BTB-ABVV over het belang van internationale samenwerking tussen vakbonden.

Al zijn hele beroepsleven lang is Moreels actief binnen de socialistische vakbond ABVV. In 2016 werd hij voorzitter van BTB, de transportcentrale van het ABVV en is hij voorzitter van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF). Sinds 2017 is hij ook actief als vice-voorzitter van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF).

Marleen Temmerman

Niet alleen is het boek gebaseerd op Franks’ eigen ervaringen en syndicale praktijk, maar het is ook verrijkt met commentaren en bijdragen van bevriende prominenten uit de politieke en vakbondswereld, zoals onder andere Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, minister Caroline Gennez, professor Hendrik Vos en de internationaal gerespecteerde gynaecologe Marleen Temmerman.

In zijn boek biedt hij een brede kijk op de arbeidsmarkt in een snel veranderende wereld en pleit hij voor internationaal vakbondsengagement. “Het is een oproep aan werkenden om de beslissingen die in Europa en wereldwijd worden genomen, te begrijpen. Het boek schetst de impact van die beslissingen op vakbondsmensen – en dus ook op onze leden – en hoe we hier als vakbond een antwoord op kunnen bieden”, vertelt hij.

Internationale regelgeving

Met de titel van zijn boek maakt hij een duidelijk statement. “De werkende mens telt vanzelfsprekend ook mee en moet ook mee in rekening worden gebracht. Er wordt veel gesproken over globalisering, maar weinig over de gevolgen ervan op de gewone werkmens en hoe hij of zij daar mee omgaat. Beslissingen van bovenaf zijn van invloed op werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en lonen. Ruim 85% van de regelgeving rond transportactiviteiten in België wordt op Europees en internationaal niveau vastgelegd. Veel mensen realiseren zich dat niet.”

Hij wijst erop dat verbeteringen wereldwijd niet zomaar vanzelf zullen gebeuren. Druk uitoefenen op politieke verantwoordelijken, multinationale ondernemingen en internationale instanties is essentieel om ongelijkheid te bestrijden en welvaart eerlijk te verdelen. “Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te verdedigen, moeten we ons als vakcentrale internationaal organiseren. Samenwerking met vakbonden over de landsgrenzen heen is noodzakelijk om uitdagingen zoals de inkomensverdeling, sociale dumping, deregulering, privatisering en automatisering het hoofd te bieden. We kaarten problemen niet alleen aan, maar maken er ook werk van om constructieve voorstellen op tafel te leggen.”

‘De wereld is van ons’ kan worden besteld bij BTB-ABVV en is ook in elektronische vorm verkrijgbaar. In een later stadium zal het naslagwerk ook als luisterboek verschijnen.

Frank Moreels schrijft boek over internationale samenwerking vakbonden – Flows

Frank Moreels schrijft boek over internationale samenwerking vakbonden

Nieuws, Mensen
Yannick De Spiegeleir
Frank Moreels
Frank Moreels © Bart Timperman

Frank Moreels heeft zijn nieuwe boek ‘De Wereld is van ons’ voorgesteld. Vanuit zijn eigen ervaringen schrijft de voorzitter van transportvakbond BTB-ABVV over het belang van internationale samenwerking tussen vakbonden.

Al zijn hele beroepsleven lang is Moreels actief binnen de socialistische vakbond ABVV. In 2016 werd hij voorzitter van BTB, de transportcentrale van het ABVV en is hij voorzitter van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF). Sinds 2017 is hij ook actief als vice-voorzitter van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF).

Marleen Temmerman

Niet alleen is het boek gebaseerd op Franks’ eigen ervaringen en syndicale praktijk, maar het is ook verrijkt met commentaren en bijdragen van bevriende prominenten uit de politieke en vakbondswereld, zoals onder andere Europees parlementslid Kathleen Van Brempt, minister Caroline Gennez, professor Hendrik Vos en de internationaal gerespecteerde gynaecologe Marleen Temmerman.

In zijn boek biedt hij een brede kijk op de arbeidsmarkt in een snel veranderende wereld en pleit hij voor internationaal vakbondsengagement. “Het is een oproep aan werkenden om de beslissingen die in Europa en wereldwijd worden genomen, te begrijpen. Het boek schetst de impact van die beslissingen op vakbondsmensen – en dus ook op onze leden – en hoe we hier als vakbond een antwoord op kunnen bieden”, vertelt hij.

Internationale regelgeving

Met de titel van zijn boek maakt hij een duidelijk statement. “De werkende mens telt vanzelfsprekend ook mee en moet ook mee in rekening worden gebracht. Er wordt veel gesproken over globalisering, maar weinig over de gevolgen ervan op de gewone werkmens en hoe hij of zij daar mee omgaat. Beslissingen van bovenaf zijn van invloed op werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en lonen. Ruim 85% van de regelgeving rond transportactiviteiten in België wordt op Europees en internationaal niveau vastgelegd. Veel mensen realiseren zich dat niet.”

Hij wijst erop dat verbeteringen wereldwijd niet zomaar vanzelf zullen gebeuren. Druk uitoefenen op politieke verantwoordelijken, multinationale ondernemingen en internationale instanties is essentieel om ongelijkheid te bestrijden en welvaart eerlijk te verdelen. “Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te verdedigen, moeten we ons als vakcentrale internationaal organiseren. Samenwerking met vakbonden over de landsgrenzen heen is noodzakelijk om uitdagingen zoals de inkomensverdeling, sociale dumping, deregulering, privatisering en automatisering het hoofd te bieden. We kaarten problemen niet alleen aan, maar maken er ook werk van om constructieve voorstellen op tafel te leggen.”

‘De wereld is van ons’ kan worden besteld bij BTB-ABVV en is ook in elektronische vorm verkrijgbaar. In een later stadium zal het naslagwerk ook als luisterboek verschijnen.