Flows Logistics Thesis of the Year: Elisabeth Schacht en gebruik CO2

Nieuws, Mensen
Julie Desmet
Elisabeth Schacht
Elisabeth Schacht © UAntwerpen

De ‘Flows Logistics Thesis of the Year’ zoekt het beste eindwerk van de logistieke opleidingen. De winnaar is bekend op 21 oktober. Wij stellen u genomineerde Elisabeth Schacht voor, die de kansen van het opslaan en hergebruik van CO2 onderzocht.

Elisabeth Schacht behaalde recent haar master in Maritiem en Logistiek Management aan de Universiteit Antwerpen (UA). In 2020 studeerde ze af als bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW). Binnen die studierichting volgde ze een major Transport en Logistiek. 

Havenstad

Sinds september 2021 is ze aan de slag als supplychainconsultant bij auditor Ernst & Young (EY). “Ik ben gevestigd in Diegem, maar kom ook regelmatig naar de kantoren in Antwerpen en Gent”, vertelt ze. “Tijdens mijn studies verdiepte ik me steeds meer in de transport- en logistieke sector. Toen ik op kot zat in Antwerpen, was ik geïntrigeerd door Antwerpen als havenstad. Daar wou ik meer over te weten komen.”

Rol en meerwaarde

Binnen haar masterproef onderzocht ze de opportuniteiten van het afvangen en opslaan van CO2, bekend als Carbon Capture and Storage (CCS) en het hergebruik ervan, ook bekend als Carbon Capture and Utilization (CCU) voor scheepseigenaren en havenautoriteiten. “CCS en CCU zijn nog niet algemeen bekend”, vertelt ze. “Tijdens mijn opleiding TEW heb ik mijn thesis geschreven over de digitale en duurzame transities binnen zeehavens. Daarin kwamen de technieken van CCS en CCU al kort aan bod. Die nieuwe technologieën wekten mijn interesse. Vandaar dat ik dieper ben gaan graven.”

PoA en Exmar

Elisabeth ging van start met een literatuuronderzoek. Daarna nam ze interviews af van Port of Antwerp en de Antwerpse tankerrederij Exmar. “Zo verwierf ik meer inzicht in hoe de sector over het onderwerp CCS en CCU denkt”, vertelt ze. “Beide bedrijven hebben me geholpen om samen een enquête op te stellen. Een enquête heb ik onder de Vlaamse zeehavens en de haven van Rotterdam verspreid. Een tweede andere enquête heb ik naar de rederijen uitgestuurd.”

“Ik wou hiermee vooral te weten komen hoe de sector over CCS en CCU denkt, of de sector daar überhaupt mee bezig is, wat de toekomstvisie is en of er incentives zijn om er al dan niet in te investeren. Die meningen lagen nogal uiteen.”

Alle aangeschreven havenautoriteiten hebben de enquête ingevuld. Onder de rederijen namen Exmar, DEME en Jan De Nul deel. 

Transport CO2

Wat heeft ze kunnen concluderen? “Op het gebied van CCU zijn er beperkte opportuniteiten omdat het productiepotentieel beperkt is. CCS daarentegen heeft een groter potentieel. De technologie is al meer matuur”, vertelt ze. “Voor havenbedrijven waar een grote aanwezigheid is van fossiele industrieën, zijn er zeker kansen. Rederijen die ervaring hebben met het transport van vloeistoffen, kunnen businesskansen pakken in het vervoer van CO2. Belangrijk is dat voor de verdere uitrol van CCS en CCU, er vooral een momentum moet worden opgebouwd vanuit het globale overheidsbeleid. Er moeten economische stimulansen zijn. Zolang die er niet zijn, remt dat de groei af.”

Het eindwerk van Elisabeth Schacht wint mogelijk op 21 oktober de finale van de Flows Award. Naast de ‘Flows Thesis of the Year’ wordt dan ook de ‘Logistics Rookie of the Year’ gekozen. Alle info over de award, vindt u hier.

De andere genomineerden zijn: Adjin Masic, Hanne Ooms en Jana Rehbein.

Julie Desmet