Leerstoel Dennie Lockefeer zet in op capaciteit containerbinnenvaart

Nieuws, Mensen
Koen Heinen

Het idee van een leerstoel werd door prof. Dr. Christa Sys (UAntwerpen (UA)/department of Transport and Regional Economics (TPR)) gelanceerd naar aanleiding van een herdenkingsplechtigheid voor Dennie Lockefeer. Om de leerstoel mogelijk te maken, werden sponsors gezocht én gevonden. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier gouden sponsors – Montea, De Vlaamse Waterweg, PSA en de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV) –  en verder Jo Van Moer (foto vijfde van links) en Yves Hebb (zesde van links) van Van Moer Logistics, de promotoren prof. Dr. Christa Sys (derde van links) en prof. Dr. Thierry Vanelslander (vijfde van links) – beiden van de Universiteit Antwerpen (UA/TPR) – en Dimitry Beuckelaers (vierde van links), coördinator Universiteitsfonds Antwerpen. Montea werd vrijdag vertegenwoordigd door Peter Demuynck (uiterst rechts). Voor PSA waren Sabine Corluy (tweede links) en Francis De Ruytter (tweede van rechts) aanwezig en was managing director Jan Van Mossevelde verontschuldigd. Voor De Vlaamse Waterweg was gedelegeerd bestuurder ir. Chris Danckaerts (uiterst links) aanwezig. Voor de ASV zat Ton Verbeke (derde van rechts), Director Ocean Network Express (Europe) Ltd. Belgium Branch, in de stuurgroep en was algemeen directeur Eddy Wouters verontschuldigd.

“Het is decretaal vastgelegd dat om een leerstoel op te starten een jaarlijks minimumbudget nodig is van 70.000 euro en dat gedurende een periode van 3 jaar”, legt Christa Sys uit. In totaal hebben 24 bedrijven een bijdrage geleverd via een van de sponsorpakketten. Daarbij de 4 gouden sponsors, 11 zilveren sponsors en 10 bronzen sponsors. “Er is momenteel 105.000 euro per jaar toegezegd met een engagement tot 2023. Zoveel grote stakeholders, dat is uniek voor Vlaanderen, maar er is nog ruimte voor meer giften”, benadrukt Sys.

De sponsors komen uit een verschillende sectoren zoals: hr services, vastgoed, overheid, wegvervoer, bouw, IT, sociale secretariaten, verzekeringen, scheepsbouw, advocatuur, studiebureaus, douane, banken, rederijen en terminaloperators. “De synergie tussen de visie uit de praktijk en die van de academische wereld, is de sterkte van deze leerstoel”, zegt Sys.

Motivatie

De belangrijkste motivatie van de verschillende sponsors komt vanuit de mobiliteitsproblematiek en de maatschappelijke rol. “Wij willen als sectoren de daad bij het woord voegen en een toekomstige duurzame visie voor de binnenvaart met concrete oplossingen aanreiken”, zeggen ze.

“De unieke kijk van Dennie op de hinterlandverbinding heeft veel teweeggebracht voor de huidige dienstverlening, maar ook voor de cohesie en samenwerking tussen alle stakeholders in de binnenvaartsector. Dennie was iemand die zijn uitgebreide kennis voortdurend deelde met de sector en vooral ook belang hechtte aan het passioneren van de volgende generatie. Het oprichten van de leerstoel is dan ook de uitgesproken manier om zijn passie en engagement levend te houden”, zegt Jo Van Moer.

“Als marktleider in logistieke vastgoedinvesteringen in België vinden wij het onze plicht om mee na te denken over alle thema’s die een impact hebben op onze maatschappij. Het ondersteunen van kwalitatief onderzoek naar een veel intenser gebruik van onze waterwegen, past hier perfect in en zal volgens ons leiden tot een daadwerkelijke shift”, zegt Peter Demuynck van Montea.

Eddy Wouters, directeur-generaal van de Antwerpse Scheepvaartvereniging (ASV), ziet de oprichting van de leerstoel als een ideale opportuniteit om de leden scheepsagenten en hun principalen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun dienstverlening. “De aantrekkelijkheid van rederijen wordt steeds minder bepaald door efficiënte en snelle doorkruising van de wereldzeeën, dan wel door de kundigheid om perfect te kunnen aansluiten op de supplychains van het cliënteel. En net op dat gebied vormt intermodaliteit een kritische succesfactor”, liet hij optekenen.

“De Vlaamse Waterweg verloor met Dennie een voorname bondgenoot en pleitbezorger van de binnenvaart. Met kennis van zaken en de nodige visie zocht hij altijd naar de beste logistieke oplossingen voor de klanten. Hij stimuleerde de binnenvaart als oplossing. Noem hem gerust een visionair van de binnenvaart, waarvan we de nalatenschap verder moeten zetten”, zegt ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

 “Als grote terminaloperator binnen de haven van Antwerpen, besteden wij veel aandacht, tijd en middelen aan thema’s die belangrijk zijn, zowel voor onze business als voor de maatschappij. Duurzame vormen van transport optimaliseren is een van die thema’s. Het Gouden Sponsorship van PSA voor deze leerstoel, is een belangrijk engagement voor ons en een teken dat we onze kennis en expertise met betrekking tot deze materie verder willen uitdiepen. Het sluit bovendien nauw aan bij onze nieuwe ‘Learning & Development’-ambities waarbij we ons in de toekomst nog meer zullen richten op strategische samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen en op fundamenteel onderzoek”, verwoordde Jan Van Mossevelde de motivatie om de leerstoel te steunen.

Leerstoel

De leerstoel bestaat in eerste instantie uit de voorbereiding van een doctoraat in de binnenvaart. Ruben Van Deuren werd aangeworven als leerstoelhouder. De leerstoel zal onder meer analyseren of extra (terminal)capaciteit kan bijdragen tot vlottere doorloopplanning van de binnenvaart en efficiëntere benutting van de overslagcapaciteit voor de binnenvaart. Verder zullen de bottlenecks in de integratieschakel tussen deepsea-/inlandterminal en warehouse gedefinieerd worden en zullen efficiënte en effectieve indicatoren voor de binnenvaart ontwikkeld worden. Tot slot wordt de relatie tussen normale ‘return on investment’ (ROI), positieve cashflow en noodzakelijke investeringen onderzocht. “We willen dat er iets bruikbaars voor de sector uitkomt. Dit is geen lege doos”, benadrukt Christa Sys.

In het kader van de leerstoel zal jaarlijks een prijs voor de beste scriptie ‘binnenvaart’ toegekend worden. Verder wordt nog een tweejaarlijkse fee voor de Antwerp Inland Navigation School uitgereikt.

Jaarlijks vindt ook een lezing plaats gelinkt aan de binnenvaart. Die lezingen zullen telkens gekoppeld worden aan een event van de sector. Zo zal een eerste lezing plaatsvinden ter gelegenheid van de doop van het naar Dennie genoemde nieuwe schip van Van Moer Logistics, de ‘Denford’, liet Jo Van Moer al optekenen.

Koen Heinen