“Kil, corporate en onbeschaafd”: jongeren negatief over job in haven

Nieuws, Mensen
Michiel Leen

Talentenstroom stelt vast dat de grote diversiteit aan jobs in de haven nog te weinig bekend is bij jongeren. Daarom liet de organisatie een onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de verwachtingen en de bekommernissen van jongeren bij het vinden en uitoefenen van een job, en om na te gaan op welke manier de haven en het havengebied daar beter op kunnen inspelen. De studie werd uitgevoerd door Ipsos en levert een goed inzicht in de manier waarop jongeren de haven zien. 

Stevig imagoprobleem

De belangrijkste vaststelling is dat de haven nog steeds met een stevig imagoprobleem zit. Jongeren (16-27 jaar) hebben spontaan overwegend negatieve associaties bij werken in de haven: kil, onaangenaam, gevaarlijk en zwaar werk, corporate, strikte regels, afstandelijk, wereld op zich, onbeschaafd, niet verwelkomend. De haven lijkt voor hen een omgeving met alleen grote bedrijven, en dat schept een beeld van een hiërarchische, top-downomgeving, wat hen minder aanspreekt. Ook het beeld van de brute havenarbeider bepaalt sterk de perceptie. 

Tegelijkertijd zijn de jongeren van mening dat er in de haven wel geld verdiend kan worden, dat het werk vooral uit nine-to-fivejobs bestaat en dat een auto van de zaak zo goed als standaard is. Shiftwerk is volgens hen meer uitzondering dan regel. Die auto is volgens hen ook nodig om ter plaatse te raken, want in de oplossingen voor openbaar vervoer, collectief vervoer door de bedrijven of fiets- en waterbussen hebben veel ondervraagde jongeren geen vertrouwen. 

Onbekend is onbemind

Het hoeft niet te verbazen dat vooral jongeren die aangeven weinig over de haven te weten, een uitgesproken negatieve peceptie van de omgeving hebben. Wie in familie of vriendenkring havenmedewerkers heeft, of er zelf ervaring opdeed via vakantiewerk of studies, velt een genuanceerder oordeel. Talentenstroom drukt bedrijven dan ook op het hart om in hun communicatie over het werken in de haven zo concreet en divers mogelijk te zijn, en daarbij concrete activiteiten en functietitels te vermelden.

Better than yours? 

Alfaport-Voka lanceerde een goed jaar geleden de imagocampagne ‘My job is better than yours’. Sarah Hanegraef beseft dat er nog een lange weg is af te leggen. “Wie de haven een beetje kent, kijkt door die negatieve connotaties heen, maar veel mensen beseffen nog niet welke diversiteit aan functies er is. In onze employer-brandingcampagne hebben we daarom ingezet op die diversiteit, door te tonen dat er ook IT-, hr-, finance- en administratieve profielen werken.” 

Het onderzoek toetste ook de respons van de jongeren op de Alfaportcampagne. “Het instagramaccount @jobsindehaven wordt positief onthaald”, zegt Hanegraef. “Het komt eerlijk over, toont ‘echte’ mensen in hun dagelijkse werkomgeving, heeft ook oog voor de informele aspecten zoals feestjes en uitstapjes. Dat spreekt jongeren wel aan.” 

Over de videocampagne zijn de meningen dan weer verdeeld. “In de video zijn nog veel havenarbeiders te zien, wat het clichébeeld volgens sommigen nog bevestigt. Het is evenwel onze keuze geweest om zoveel mogelijk haveninstallaties te tonen. Die video’s tonen de haven als werkomgeving. Dat lukt niet met beelden van kantooromgevingen alleen. De perceptie keren is een werk van lange adem. We proberen de jongeren op verrassende momenten aan te spreken. De videocampagne loopt bijvoorbeeld ook in de bioscoop.”

Het is bovendien niet allemaal kommer en kwel in de perceptie van de jongeren. Spontane positieve associaties die ze maken zijn: internationaal karakter, multicultureel, verrijkend. De haven biedt volgens hen wel werkzekerheid. 

Filmpjes en online reviews

Voor bedrijven die met deze wetenschap aan de slag willen, heeft Talentenstroom nog enkele adviezen in petto: korte filmpjes van een positieve werksfeer doen wonderen. Dit om de spontane associatie van werken in de haven (kil, gevaarlijk, niet toegankelijk, onvriendelijk) te corrigeren. 

Getuigenissen van werknemers via filmpjes vinden ze ook interessant. “Belangrijk is dat de getuigenissen geloofwaardig blijven. Ook al is een werknemer echt positief over zijn job, dan nog mag dit er niet te dik bovenop gelegd worden. Jonge mensen vinden iets al snel onecht.

Bovendien blijken jongeren toekomstige werkgevers te screenen via recensiewebwites. Platforms als Glassdoor en Indeed voeren daar de hoofdtoon. 

“Verder wordt informatie veelal ingewonnen via het eigen netwerk: ervaringen van familie, vrienden en kennissen met het bedrijf. Behandel als bedrijf dus niet alleen je klanten respectvol. Elke sollicitant, leverancier, (ex-)werknemer vertelt iets over het contact dat ze met je bedrijf hadden tegen hun vrienden en familie. Overloop de contactmomenten die je bedrijf heeft intern en extern en ga na wat er beter kan om het imago van je bedrijf te verbeteren”, besluit Talentenstroom. 

Michiel Leen