Jo Van Moer zoekt steun voor leerstoel Dennie Lockefeer

Nieuws, Mensen
Bart Timperman

Jo Van Moer stuurde maandag een brief naar een reeks zakelijke partners om financiële steun te zoeken voor de leerstoel Dennie Lockefeer (foto) aan de Universiteit Antwerpen. “Dennie was in de havengemeenschap en in het bijzonder in de wereld van de binnenscheepvaart erg gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise”, pleit Jo Van Moer in zijn oproep. “Zo werkte Dennie vaak samen met Port of Antwerp, de Vlaamse Regering, Universiteit Antwerpen en zoveel andere instellingen. Hij werd vaak geconsulteerd door academici en werd veelvuldig gevraagd om zijn kennis te delen met studenten en professoren. Het was dan ook professor Christa Sys die een oproep lanceerde om ter nagedachtenis van Dennie een leerstoel voor fundamenteel onderzoek inzake intermodaal vervoer met zijn naam op te richten aan de universiteit van Antwerpen.”

Voortbestaan

“De leerstoel kan ingezet worden voor onderzoek (bijvoorbeeld ter ondersteuning van de binnenvaartsector, innovatieve binnenvaartconcepten), onderwijs (bijvoorbeeld voor het uitreiken van een tweejaarlijkse award voor beste thesis/doctoraat) en dienstverlening (bijvoorbeeld voor een colloquium, om een lezingenreeks te organiseren). Op die manier blijft Dennie terecht voortbestaan en wordt hem de eer toebedeeld waar hij alle recht op heeft. Iets waar hij, maar zeker ook zijn echtgenote Bernadette, zijn drie prinsesjes Kyra, Naomi en Eline, enorm trots op zullen zijn.”

Drie jaar

Om de leerstoel effectief te kunnen starten, is naast de evidente inbreng van Van Moer Logistics extra financiering nodig. Via fondsenwerving, ondersteund door de Universiteit van Antwerpen, kregen Jo Van Moer en zijn collega-directieleden al bevestiging van meerdere bedrijven en organisaties dat ze een financiële bijdrage zullen leveren. Binnen de samenwerking met Universiteit Antwerpen zijn drie sponsorpakketten uitgewerkt die telkens een engagement van drie jaar inhouden.

Pakketten

Er is een pakket ‘goud’ van 10.000 euro/jaar gedurende drie jaar, een pakket ‘zilver’ van 5.000 euro/jaar gedurende drie jaar en een pakket ‘brons’ voor 1.000 euro/jaar gedurende drie jaar. De return voor de formules bestaat uit logovermelding, uitnodigingen voor het launch- en slotevent, aanwezigheid op tussentijdse evenementen enzovoort. De ‘gouden’ sponsor krijgt bovendien exclusieve betrokkenheid als lid van de stuurgroep van de leerstoel Dennie Lockefeer onder leiding van prof. dr. Christa Sys.

Contact

Wie zich in deze formules om welke reden dan ook niet vindt, of het engagement over meerdere jaren moeilijk vindt, kan een vrije gift doen. De formaliteiten rond de sponsoring worden geregeld door het Universiteitsfonds Antwerpen. Wie zich wil aanmelden of meer info wenst, kan wel eerst terecht bij hr-directeur Yves Hebb (Yves@vanmoer.com).

Bart Timperman