APZI en Voka West-Vlaanderen vanaf nu één organisatie

Nieuws, Mensen
Roel Jacobus

De vereniging van de private havenondernemingen in Zeebrugge APZI (Association Port of Zeebrugge Interests) en Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen sloten een verregaande samenwerkingsovereenkomst. Beide organisaties werkten al samen op het vlak van belangenbehartiging, maar zetten nu nog een stap verder. Vanaf vandaag spreken beide verenigingen met één stem en als één organisatie: Apzi-Voka West-Vlaanderen.

De geschiedenis van de partners loopt parallel: APZI werd in 1973 opgericht binnen de schoot van de toenmalige Kamer voor Handel en Nijverheid van Brugge. Beide verenigingen deelden meermaals dezelfde voorzitter. Later fuseerden de zes West-Vlaamse Kamers van Handel en Nijverheid stapsgewijs tot wat vanaf 2004 Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen werd, met één operationeel kantoor in Kortrijk. Er bleef een losse band met APZI, dat gevestigd is in de voormalige DFDS-terminal in de Doverlaan, in het hart van de haven van Zeebrugge. De samenwerking kreeg in 2011 een vaste vorm met een samenwerkingsakkoord, die in 2014 geconcretiseerd werd met de oprichting van de ‘Havencel West-Vlaanderen’ (foto). Via de Havencel kwamen APZI en Voka West-Vlaanderen gezamenlijk op voor de belangenbehartiging van de bedrijven in Zeebrugge.

Dossierspecialisten van Voka

“Naast de belangenbehartiging zal Apzi-Voka West-Vlaanderen eveneens een performante dienstverlening ontwikkelen, specifiek gericht op de gemeenschap van de havenbedrijven in Zeebrugge. Dat zal gaan om opleidingen, netwerkactiviteiten, informatiesessies enzovoort. Voor al onze gemeenschappelijke activiteiten zullen we een uniforme communicatie uitwerken. Het is een stap vooruit dat we, naast onze huidige drie stafleden, nu nog meer een beroep doen op de specialisten voor diverse domeinen die Voka in huis heeft. Die kennis zal goed van pas komen in diverse dossiers, zoals bijvoorbeeld het beleid na de komende verkiezingen of heel concreet het sluisdossier”, zegt voorzitter van APZI vzw Marc Adriansens (midden vooraan).

Bijvoorbeeld in de aanloop naar de brexit organiseerden beide verenigingen een uitgebreid pakket infosessies voor al wie bij internationale handel betrokken is. APZI telt 160 ledenbedrijven en is een stichtende partner van het digitaal havenplatform RX/Seaport.

Kantoor in Zeebrugge

“Met deze overeenkomst integreren we de werking van beide organisaties, waardoor we een betere dienstverlening zullen kunnen aanbieden aan de bedrijven in Zeebrugge”, zegt voorzitter Lieven Danneels van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw, die 3.200 werkgevers uit alle sectoren verenigt.

Het is de bedoeling dat Apzi-Voka West-Vlaanderen een nieuw kantoor krijgt in Zeebrugge. De praktische regeling daarvoor is nog niet helemaal rond.

Roel Jacobus