Nieuwjaarsbrief Marc Adriansens, voorzitter Vlaamse Havenvereniging

Nieuws, Mensen
Bart Timperman

We leven in een snel evoluerende wereld waarin de maritieme flows sterk worden beïnvloed door de geopolitieke veranderingen. Zo zal in Europa de uitkomst van de brexit een belangrijke rol spelen. Enerzijds zal dat een bedreiging vormen voor bepaalde trafieken, maar anderzijds een opportuniteit zijn voor het winnen van marktaandeel door doorgedreven digitalisering van de logistieke processen. Het is vandaag te vroeg om de juiste gevolgen in te schatten, maar iedereen dient alert te zijn voor de te verwachten veranderingen en niet in het minst de overheidsdiensten zoals douane en FAVV.

De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten heeft een invloed op onze relaties met deze twee landen en kan snel escaleren naar de Europese markt. Dat dient nauwgezet opgevolgd te worden.

Samenwerking

Niettegenstaande het bovenstaande, verwachten we toch trafiekgroei in Zeebrugge en Antwerpen, met mogelijks plaatsgebrek tot gevolg. Dit laatste kan leiden tot een intensere samenwerking tussen beide havens, waar ook de privésector moet van kunnen profiteren door middelen en diensten efficiënter in te zetten. We zouden ons cliënteel aantrekkelijke condities moeten kunnen aanbieden in verband met de aanlopen van de schepen. De interportuaire verbindingen dienen sterk te worden verbeterd zodat een gemeenschappelijk hinterland transport kan worden aangeboden, meer bepaald spoor en lichterverbinding.

Personeel

Nog een grote uitdaging is ‘the war for talent’. Geschikt en opgeleid personeel vinden, zal ook in 2019 een uitdaging blijven. Opleidingen en ‘employer branding’ zijn hier cruciaal. Initiatieven als duaal leren, samenwerking met universiteiten en on-the-jobtrainingen kunnen we enkel toejuichen.

Mobiliteit

Een andere uitdaging is de mobiliteit. De tijdrovende trajecten van complexe projecten zoals het Saeftinghedok in Antwerpen en de tweede havensluis in Zeebrugge moeten onverwijld worden uitgevoerd, losstaand van het feit dat er verkiezingen worden gepland. De mobiliteitsproblematiek in de havens vormt een bedreiging voor de toekomst. Een natte verbinding is noodzakelijk voor de groeiende containertrafiek in Zeebrugge. In Antwerpen blijft de mobiliteit in en rond de haven een uitdaging. Zelfs eigen personeel geraakt niet op zijn werkplek.

Prioriteitennota

Als voorzitter van Voka Vlaamse Havenvereniging probeer ik het nodige te doen om bovenstaande punten op de politieke agenda te zetten door een prioriteitennota op te stellen en voor te leggen aan alle politieke partijen.

Marc Adriansens, voorzitter Voka Vlaamse Havenevereniging