Maanden verkeershinder door werken in havengebied Gent

Nieuws, Logistiek
Roel Jacobus

Donderdag 7 november start De Vlaamse Waterweg met dringende herstellingen aan de Meulestedebrug. Die verbindt in Gent de linker- en rechteroever van het zuidelijke deel van North Sea Port. Tot eind mei komt er een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers. De oude Meulestedebrug wordt nog één keer opgelapt in afwachting dat er vanaf 2021 een nieuwe brug gebouwd wordt.

Het wegverkeer is volledig verhinderd op 7 en 8 november, van 12 november tot 20 december en van 27 april tot 25 mei 2020. Wegverkeer boven 3,5 ton wordt omgeleid via de R4. Voor wagens onder de 3,5 ton wordt de capaciteit op het veer in Langerbrugge tijdelijk verhoogd. Het scheepvaartverkeer is volledig gestremd in de nacht van 7 op 8 november. Daarna zal er opnieuw doorvaart zijn met uitzondering van de periode tussen 12 en 24 november overdag. Alle informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.meulestedebrug.be.

Vliegtuiglaan

Deze hinder valt samen met werkzaamheden in de Vliegtuiglaan in Gent, waar vanaf vandaag 28 oktober gewerkt wordt aan de riolering. Die werken zullen in vier fases gebeuren en duren tot april 2020. Het wegverkeer zal telkens gedeeltelijk kunnen passeren, behalve tijdens het asfalteren in de paasvakantie. Deze planning is afhankelijk van het al dan niet vlotte verloop van de rioleringswerken.

Roel Jacobus