Jaarverslag MLSO: laatste snippers grond weldra uitgedeeld

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Eerste vaststelling: de tewerkstellings- en trafiekcijfers pieken. “De directe tewerkstelling in de Waaslandhaven blijft het goed doen,” stelt Boudewijn Vlegels, voorzitter van Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) vast (in het midden op de foto). “Voor het achtste jaar op rij neemt het aantal direct tewerkgestelden toe. Na de recordstijging van 11,6% in 2017 valt er in 2018 opnieuw een stijging van 4,1% op te tekenen. Daarmee komt het aantal direct tewerkgestelden op 20.562 voltijds equivalenten (vte). Wanneer we de cijfers per categorie (havenarbeiders, interims, arbeiders en bedienden) analyseren, zien we dat alle categorieën er het afgelopen jaar op vooruitgegaan zijn. En dat zowel in Beveren als in Zwijndrecht, met uitzondering van de interims. Hiervan zijn er 78 minder tewerkgesteld dan in 2017. Rekenen we de indirecte tewerkstelling mee, dan eindigen we bij maar liefst 47.909 vte’s, wat in totaal 1.506 extra plaatsen betekent tegenover 2017.” 

86% containers

Ook de goederentrafiekcijfers laten winstcijfers optekenen. In totaal passeerden 115.054.592 ton goederen in de Waaslandhaven. Goed voor een stijging van 7% tegenover het vorige record in 2017 (107.509.705 ton). Dat deze stijging een pak lager ligt dan die van vorig jaar (+57% in 2017) laat zich eenvoudig verklaren door de erg hoge bezettingsgraad van het Deurganckdok sinds 2017. De huidige beschikbare capaciteit zit zo goed als vol. Maar liefst 86% van alle goederen in de Waaslandhaven wordt per container getransporteerd. Een uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit, zoals voorzien in het Complex Project (CP ECA) waarvoor de Vlaamse regering op 17 mei het voorlopig voorkeursbesluit vaststelde, komt dan ook maar net op tijd voor de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen.

Het financiële plaatje ziet er goed uit: een kernomzet van 14,5 miljoen euro, of 16% meer dan vorig jaar. De gemiddelde jaarwinst bedraagt 9,3 miljoen euro, 9,4% meer dan vorig jaar. 

Concessies

Ook op het vlak van concessies was 2018 een topjaar. De totale oppervlakte van de door MLSO uitgegeven concessies steeg tot 4.589.845 m² (+2,05%) en de eerste bedrijven in het Logistiek Park Waasland – fase West namen hun concessie in gebruik. Metalon nam er als allereerste zijn nieuwe gebouw in gebruik op 21 september 2018: een magazijnencomplex van 18.000 m². Sindsdien kondigde het bedrijf de bouw van een tweede magazijn aan. Ook Aertssen Logistics is ondertussen actief op zijn toegekende terreinen. Daar komt een nieuw wereldwijd distributiecentrum voor constructie- en  landbouwmachines. Eind 2018 startte ten slotte een derde bedrijf, Agrityre, met de uitvoering van hun bouwplannen in het Logistiek Park Waasland – fase West.

Peter van de Putte, directeur MLSO (rechts op foto): “Begin 2019 lanceerden we een bevraging voor de laatste vijf beschikbare terreinen in het Logistiek Park Waasland – fase West. Wanneer ook deze terreinen toegewezen worden, bereikt het Logistiek Park Waasland – fase West haar maximale capaciteit. We stellen nu al vast dat de vraag naar terreinen door bedrijven groter is dan dat we terreinen ter beschikking hebben. Om toch een antwoord te kunnen blijven bieden aan die niet-aflatende vraag naar terreinen, startte MLSO met een inrichtingsstudie voor de invulling van ‘de Bieshoek’ in Zwijndrecht.”

Concreet: de vlakte van Zwijndrecht kan 45 hectaren opleveren, de FAO-vlakte 35. Doordat DEME al in het gebied aanwezig is, in totaal dus 74 nettohectaren nieuw te ontsluiten gronden. Verkennend studiewerk en de zoektocht naar natuurcompensaties zorgen ervoor dat ten vroegste over twee jaar dit gebied kan worden aangesneden. “Voorlopig hebben we enkel nog snippers grond uit te delen”, vat Van de Putte het samen. 

Het afgelopen jaar was er ook op andere concessieterreinen heel wat activiteit: Roosens Transport NV startte met de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen, het Noorse Kebony opende zijn nieuwe houtfabriek, het bestaande distributiemagazijn AMOS Noord van Tabaknatie werd uitgebreid en Nippon Shokubai produceert sinds eind vorig jaar op hun site de grondstof acrylzuur voor de aanmaak van superabsorberende polymeren. Daarmee is de Antwerpse afdeling de grootste van de groep buiten Japan geworden. Detavernier bekwam een concessie voor een terrein aan de Vitshoekstraat en kocht het aanwezige gebouw op dit terrein. Transport Van Gucht verkreeg een concessie voor het stockeren van containers en diverse goederen. S’Jegers Logistics bekwam een uitbreiding van de oorspronkelijke concessie aan de Sint-Jansweg en Van Moer Storage kreeg het principieel akkoord om de concessie van XPO Supply Chain Antwerp Belgium nv over te dragen aan Van Moer Storage.

Extra containercapaciteit

De nabije toekomst wordt beheerst door de uitvoering van het complex project extra containercapaciteit. MLSO bepleit alvast betere ontsluiting per spoor, onder andere door een parallelle spoorlijn Antwerpen-Gent-Brugge naast de E34. De havenuitbreiding leent zich immers tot het bundelen van grote goederenvolumes, wat cruciaal is voor efficiënt spoorgoederenvervoer. 

Wat de instandhouding van Doel betreft laat Havenbedrijfvertegenwoordiger Guy Janssens (links op foto) optekenen dat de woonfunctie geen exploitatiebeperkingen in het leven mag roepen. Het ‘Grobbendonkscenario’, waarbij enkele buurtbewoners de containerterminal konden laten stilleggen, is voor de haven absoluut te vermijden. Voorzitter Vlegels ziet wel wat in een beperkte bewoning, eventueel gecombineerd met wat havengerelateerde dienstverlening. Sowieso was er bij de voorstelling van het jaarverslag opvallend veel aandacht voor erfgoed en natuurbehoud. 

Over de vraag of MLSO bij een volgende gemeenteraadsverkiezing nog bestaat, blijkt dat op linker- en rechteroever toch verschillende ideeën bestaan over de evolutie richting één havenbedrijf. “MLSO heeft een specifieke rol te spelen. Net omdat we plaatsgebonden zijn, kunnen we draagvlak creëren op de linkeroever. Wij brengen de haven van Antwerpen en de mensen van hier samen”, besluit Vlegels. 

Michiel Leen