Containertrafiek haven Luik groeit met 15% naar nieuw record

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Alle modi samen werden in de haven van Luik vorig jaar 21,365 miljoen ton goederen overgeslagen. Het binnenvaartvolume stagneerde tegenover 2017 op bijna 16 miljoen ton. Het wegvervoer groeide met 8% tot 3,893 miljoen ton en het spoor bleef met 1,512 miljoen ton eveneens op het niveau van 2017.

Containers

De sterke groei in het containervervoer is er voornamelijk dankzij Liège Container Terminal (LCT) en in mindere mate dankzij Euroports Inland Terminals en DP World (Trilogiport). De groei zet zich al vijf opeenvolgende jaren door, telkens met dubbele cijfers.

In november vorig jaar vormden LCT en DP World een joint venture voor de terminal Trilogiport. Beide terminals worden nu als één structuur beheerd.

Op de logistieke zone achter de terminal plant WDP nog een uitbreiding met 25.000 m². Jost Group beschikt er al over 118.000 m².

Meer spoorvervoer

De roep naar meer spoorvervoer klinkt alom. Ook de Luikse havenautoriteiten willen meer goederen op het spoor krijgen. Daarvoor werden wat Trilogiport betreft zowel de spoorbrug over de verbinding van het Albertkanaal met de Maas als het spoor op de aangrenzende site van Chertal gerenoveerd.

Ook de site van Ile Monsin krijgt een betere spoorontsluiting op vraag van de zeehavens, als oplossing voor de congestie.

Sterkste groeiers en dalers

Naast de containers kende de behandeling van metalen (+17%), petroleumproducten (+5%) en chemicaliën (+3%) een lichte tot sterke groei.

Dalende volumes waren er bij de mineralen (-5%), houtproducten (-20%), grondstoffen en afval (-3%) en steenkool (-2%).

Koen Heinen