Chemie vreest uitblijven investeringen nu project pijpleiding stilligt

Nieuws, Havens
Koen Dejaeger
Directeur essencia Vlaanderen Ann Wurman
Directeur essencia Vlaanderen Ann Wurman © essenscia

Sectorfederatie essenscia is niet opgezet met de beslissing van de Vlaamse regering om de aanleg van een pijpleiding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied voorlopig stop te zetten. De federatie dringt aan op overleg.

De Belgische federatie van de chemische industrie essenscia vraagt overleg met de Vlaamse regering over het stopzetten van de aanleg van de pijpleiding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. “Ondergrondse pijpleidingen zijn al decennialang de onzichtbare logistieke troef waarmee de chemie-industrie en aanverwante sectoren op een veilige en milieuvriendelijke manier producten over een lange afstand transporteren”, klinkt het bij de sectorfederatie in een persbericht.

Nodig voor klimaattransitie

Nog volgens de federatie is de aanleg van ondergrondse pijpleidingen tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Duitse Ruhrgebied een absolute noodzaak om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren.

“Het definitief vastleggen van een leidingstraat past in een vooruitziend en toekomstgericht industriebeleid”, zegt Ann Wurman, directeur essenscia Vlaanderen. “De huidige energiecrisis toont aan dat infrastructuur zoals pijpleidingen essentieel is voor de energietransitie en de verdere verduurzaming van de industrie. Het is ook een must om de internationale concurrentiepositie van de chemiesector in Vlaanderen te versterken.”

Investeringen

De aanwezigheid van een performant netwerk aan pijpleidingen wordt in economische studies ook vaak aangehaald als een doorslaggevend argument bij grootschalige investeringsbeslissingen, klinkt het bij de federatie, en dat zorgt voor meer toegevoegde waarde en extra jobs.

“We reiken de hand aan de overheid om in overleg de randvoorwaarden voor de leidingstraat vast te leggen, zodat bedrijven een duidelijk en rechtszeker kader hebben om hun investeringsbeslissingen op af te stemmen”, aldus nog Wurman.

Meer kabels

Organisatie Greenpeace reageert dan weer tevreden op de beslissing. “Het economisch plaatje voor de leidingstraat gaat uit van de groei van fossiele brandstoffen en hun afgeleiden”, zegt woordvoerder Mathieu Soete van Greenpeace. “Die groei is wel noch evident, noch wenselijk. Een duurzame energietransitie vraagt vooral meer kabels, en minder pijpleidingen.”

Chemie vreest uitblijven investeringen nu project pijpleiding stilligt – Flows

Chemie vreest uitblijven investeringen nu project pijpleiding stilligt

Nieuws, Havens
Koen Dejaeger
Directeur essencia Vlaanderen Ann Wurman
Directeur essencia Vlaanderen Ann Wurman © essenscia

Sectorfederatie essenscia is niet opgezet met de beslissing van de Vlaamse regering om de aanleg van een pijpleiding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied voorlopig stop te zetten. De federatie dringt aan op overleg.

De Belgische federatie van de chemische industrie essenscia vraagt overleg met de Vlaamse regering over het stopzetten van de aanleg van de pijpleiding tussen de Antwerpse haven en het Ruhrgebied. “Ondergrondse pijpleidingen zijn al decennialang de onzichtbare logistieke troef waarmee de chemie-industrie en aanverwante sectoren op een veilige en milieuvriendelijke manier producten over een lange afstand transporteren”, klinkt het bij de sectorfederatie in een persbericht.

Nodig voor klimaattransitie

Nog volgens de federatie is de aanleg van ondergrondse pijpleidingen tussen de haven van Antwerpen, het Albertkanaal en het Duitse Ruhrgebied een absolute noodzaak om de energie- en klimaattransitie te helpen realiseren en de chemie-industrie in Vlaanderen verder te verduurzamen en economisch te verankeren.

“Het definitief vastleggen van een leidingstraat past in een vooruitziend en toekomstgericht industriebeleid”, zegt Ann Wurman, directeur essenscia Vlaanderen. “De huidige energiecrisis toont aan dat infrastructuur zoals pijpleidingen essentieel is voor de energietransitie en de verdere verduurzaming van de industrie. Het is ook een must om de internationale concurrentiepositie van de chemiesector in Vlaanderen te versterken.”

Investeringen

De aanwezigheid van een performant netwerk aan pijpleidingen wordt in economische studies ook vaak aangehaald als een doorslaggevend argument bij grootschalige investeringsbeslissingen, klinkt het bij de federatie, en dat zorgt voor meer toegevoegde waarde en extra jobs.

“We reiken de hand aan de overheid om in overleg de randvoorwaarden voor de leidingstraat vast te leggen, zodat bedrijven een duidelijk en rechtszeker kader hebben om hun investeringsbeslissingen op af te stemmen”, aldus nog Wurman.

Meer kabels

Organisatie Greenpeace reageert dan weer tevreden op de beslissing. “Het economisch plaatje voor de leidingstraat gaat uit van de groei van fossiele brandstoffen en hun afgeleiden”, zegt woordvoerder Mathieu Soete van Greenpeace. “Die groei is wel noch evident, noch wenselijk. Een duurzame energietransitie vraagt vooral meer kabels, en minder pijpleidingen.”