Annick De Ridder: “ECA en Visartsluis Zeebrugge beide prioritair”

Nieuws, Havens
Roel Jacobus
Haven van Gent
Haven van Gent © North Sea Port

De Antwerpse havenvoorzitter Annick De Ridder roept de Vlaamse regering op om de nieuwe Visartsluis in Zeebrugge nog deze legislatuur goed te keuren. Daarmee reageert ze op de ongerustheid van de Zeebrugse private bedrijven.

De Antwerpse havenvoorzitter en schepen Annick De Ridder (N-VA) reageert op de ongerustheid van de Zeebrugse private bedrijven over investeringen in de kusthaven. Naar aanleiding van het op de lange baan schuiven van de nieuwe sluis in Zeebrugge, riepen ze de Brugse onderhandelaars voor de havenfusie met Antwerpen, op om harde garanties te eisen: Zeebrugge mag niet op het tweede plan geraken wanneer er met de Vlaamse overheid over investeringen gepraat wordt.

“Wat belangrijk is voor Zeebrugge, dat is uiteraard ook belangrijk voor de fusievennootschap Port of Antwerp-Bruges”, reageert Annick De Ridder (rechts op de foto). “We hebben altijd gezegd dat we door nauwer samen te werken de duurzame groei willen bestendigen. En dat zowel van het individuele als van het gezamenlijke marktaandeel.

Vertragingen

De Ridder wijst erop dat ook Antwerpen hindernissen ondervindt. “Ook bij strategische investeringen voor Antwerpen, zoals het urgente dossier van de extra containercapaciteit ECA, botsen we op mogelijke vertragingen.”

“Ik roep de Vlaamse regering op om beide dossiers prioriteit te geven. Ook voor de Visartsluis is het cruciaal dat er nog deze legislatuur een voorkeursbesluit komt. Als havens zijn wij dé economische motor van het land waar maximaal op ingezet moet worden.”

Kurk waarop economie drijft

Tekenend voor het draagvlak van de ongerustheid in Zeebrugge, is een reactie op LinkedIn van Peter Stolk. De ervaren manager van de terminals Zeebrugge, Rotterdam, Tilbury en Teesport van P&O Ferries, schrijft: “Onbegrijpelijk hoe al jarenlang de politieke besluitvorming op zich laat wachten. Hoe is het mogelijk dat er geen beslissing genomen wordt, terwijl dit een grote kurk is waar de Vlaamse economie op drijft. Door het uitblijven van de beslissing wordt ook de werkgelegenheid op het spel gezet.”

Ook hij duidt op de rol van economische motor in het internationale landschap: “Andere landen liggen op de loer. Neem alstublieft zo snel mogelijk een besluit, opdat de concurrentiepositie van Vlaanderen niet verder onder druk komt te staan.”

Locatie weer in vraag

Ondertussen geeft de vertraging in het dossier van de nieuwe sluis munitie aan de tegenstanders van de locatie. Bijvoorbeeld vanavond op de gemeenteraad zal Raf Reuse (Groen) burgemeester en havenvoorzitter Dirk De fauw (CD&V) interpelleren. “Mijns inziens zou Vlaanderen beter gebruikmaken van de extra tijd om de keuze voor de locatie Visart te herzien”, zegt Reuse. “Een nieuwe sluis ter hoogte van de huidige Visartsluis scoort nautisch zeer slecht en vormt een bedreiging voor de leefbaarheid van Zeebrugge. Daarom ijveren wij er al jaren voor dat er een nieuwe sluis zou komen in het Verbindingsdok. Op die manier vermijden we massale onteigeningen, kunnen we de Zeebrugse wijken met elkaar verbinden en hebben we een technisch sterke oplossing voor de haven.”

Fractieleider Reuse vraagt zich ook af in welke mate het uitstel van de sluis zal wegen op het realiseren van nieuwe wegen, groenvoorziening en recreatie. Hij wijst bijvoorbeeld op het geplande park voor de inwoners op de site van de voormalige kazerne Knapen.

Roel Jacobus