Telex: Unifeeder, Dimitri Sérafimoff, FEBIAC en Super EcoCombi

Nieuws, Douane
Julie Desmet
De 'Ragna' van 509 teu
De ‘Ragna’ van 509 teu © Stefan Verberckmoes

Joost Kaesemans stopt bij Febiac, België ontvangt tussen de 375 miljoen en 380 miljoen euro uit het Europese brexitfonds, de Super EcoCombi krijgt tegenwind in Nederland en Unifeeder start een nieuwe lijndienst op.

FEBIAC –

Joost Kaesemans is gestopt als communicatiedirecteur bij FEBIAC. De federatie voor de auto-, vrachtwagen- en tweewielersector meldde dat beide partijen hierover vandaag een akkoord bereikten. “De heer Kaesemans zal met ingang van deze donderdag, 27 mei 2021, niet langer voor de federatie werken. Het besluit om de arbeidsovereenkomst tussen de twee partijen te beëindigen, is in onderlinge overeenstemming genomen”, klinkt het in een persbericht. Kaesemans begon bij Febiac in 1999. In 2005 werd hij directeur van de communicatie. In die functie nam hij het regelmatig op voor vrachtwagens en de vervoerssector in het algemeen. (PhVDo)

DOUANE –

Door de pandemie is de impact van de brexit op de bevoorradingsketens nog niet volledig zichtbaar, aldus Dimitri Sérafimoff, voorzitter van de douanecommissie CLECAT. In een toespraak voor de EU-commissie zei hij dat tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk dringend besprekingen en richtsnoeren nodig zijn over gemeenschappelijke sanitaire en fytosanitaire normen, samenwerking op het gebied van douaneveiligheid en een ‘pragmatischere aanpak’ van de oorsprongsregels en de bijbehorende procedures. (MDV)

UNIFEEDER – 

Unifeeder heeft zijn shortseanetwerk deze maand uitgebreid naar de Ierse haven Cork en Belfast in Noord-Ierland. De Deense feedermaatschappij koos niet Rotterdam of Antwerpen als uitvalsbasis, maar gebruikt Southampton als hub. De nieuwe lijndienst wordt verzorgd door het schip ‘Ragna’ (509 teu) (zie foto), dat zeven dagen doet over de rondreis Southampton, Cork, Belfast en opnieuw Southampton. (SV) 

SUPER ECOCOMBI – 

De Super EcoCombi (SEC) krijgt tegenwind in Nederland. De voorziene proef op een testtraject op de openbare weg mag voorlopig niet doorgaan. De SEC is een combinatie bestaande uit een trekker met twee standaardopleggers  van 13,60 meter. Een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tot het besluit dat de risico’s voor de verkeersveiligheid te groot is. Een aantal technische verbeteringen dringen zich op en er is aanvullend onderzoek nodig over de zichtbaarheid van het overige verkeer. Er zijn nieuwe tests nodig op een gesloten circuit. Dat is een tegenvaller, want de SEC wordt beschouwd als een potentieel middel om de CO2-uitstoot van het wegvervoer terug te dringen. Ook in Spanje en Zweden lopen er tests. (PhVDo) 

MEULESTEDEBRUG – 

De oude Meulestedebrug over het Kanaal Gent-Terneuzen wordt op 1 juni 2021 heropend voor alle verkeer. Na de zware aanvaring in oktober 2020 werd de onbeschadigde linkerbrughelft rechtgezet en bleef ze alleen achter op het terrein. Begin mei 2021 werd de herstelde rechterhelft teruggevaren. Momenteel worden de laatste herstellingswerken afgerond. Na de zomer dit jaar gaan de werken aan de nieuwe Meulestedebrug van start. (JD)

BREXITFONDS –

België ontvangt tussen de 375 miljoen en 380 miljoen euro uit het Europese brexitfonds, een solidariteitsinstrument dat de lidstaten, regio’s en sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de brexit steunt. De parlementscommissie ‘Regionale ontwikkeling’ stemde in met de verdeling van het geld, maar het Europees Parlement en de lidstaten moeten het wel nog eens worden over de brexitgerelateerde kosten en investeringen waarvoor geld uit het fonds mag worden aangesproken. De parlementsleden willen in juni de gesprekken afronden. (MDV)

LIEFKENSHOEKTUNNEL –

De Liefkenshoektunnel krijgt vandaag – donderdag 27 mei – en op vrijdag 28 mei 2021 een grondige wasbeurt. Om de verkeershinder te beperken wordt de tunnel telkens van 21.00 uur tot ’s anderendaags 5.00 uur in één rijrichting afgesloten. Op donderdag is dat richting Beveren, op vrijdag richting Stabroek. Actuele info vindt u hier. (JD)

ZANDVLIETSLUIS – 

De Zandvlietsluis op de Antwerpse rechteroever is op vrijdag 28 mei van 10.00 uur tot 14.00 uur tijdelijk buiten dienst wegens onderhoudswerken. De sluis is gesperd voor alle scheepvaart. Het landverkeer wordt omgeleid via de Frederik-Hendrikbrug. (JD)