De Vlaamse Waterweg: “Lozingsnormen in Schelde niet overschreden”

Nieuws, Transport
Koen Heinen
20220901 baggerwerken sigmaplan
Verwijdering van baggerslib in het kader van het Sigmaplan tegen overstromingen. © De Vlaamse Waterweg

In een Pano-reportage wordt De Vlaamse Waterweg ervan beschuldigd giftige stoffen van een stortplaats voor baggerslib in de Schelde geloosd te hebben. Volgens de waterwegbeheerder zijn de lozingsnormen van de vergunning niet overschreden.

De Pano-reportage is gebaseerd op metingen uit oktober 2021. Die zouden aangetoond hebben dat het water van een stortplaats voor baggerslib in Kruibeke dat in de Schelde geloosd werd tot vijf keer meer uranium bevatte dan wettelijk toegelaten is. Ook de normen voor nikkel en beryllium zouden overschreden zijn.

De stortplaats voor baggerslib zou ook slib ontvangen hebben van een bedrijf dat afvalstoffen verwerkt, terwijl de stortplaats daarvoor geen vergunning had. In maart van dit jaar werd naar aanleiding van die metingen een proces-verbaal opgesteld.

Volgens vrt nws heeft de omgevingsinspectie De Vlaamse Waterweg in het verleden al herhaaldelijk op de vingers getikt voor overtredingen met afvalstoffen op andere sites.

Omgevingsvergunning

In een reactie op de aantijgingen zegt De Vlaamse Waterweg over een rechtsgeldige omgevingsvergunning te beschikken voor de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie en/of ruimingsspecie, verontreinigde bodem, grondreinigingsresidu’s en niet-gevaarlijke asbesthoudende baggerspecie, waarvan het lozen van bedrijfsafvalwater in de Schelde deel uitmaakt.

Conform

De berging van de aangevoerde specie en de lozing van afvalwater gebeuren volgens de waterwegbeheerder conform de vergunningsvoorwaarden. “In het afvalwater worden geen lozingsnormen uit de vergunning overschreden, in tegenstelling tot wat wordt gesteld. De concentraties van de parameters cadmium en nikkel liggen lager dan de in de vergunning opgenomen lozingsnormen en voor de parameters kobalt, uranium en beryllium zijn geen lozingsnormen opgenomen in de vergunning”, verdedigt De Vlaamse Waterweg zich.

Waterstalen

De waterstalen die geanalyseerd werden, zouden volgens de waterwegbeheerder bestaan uit hemelwater dat opgevangen werd op de omliggende terreinen en dat niet in contact kwam met gestorte afvalstoffen. “Deze hemelwatercollectie heeft net tot doel de hoeveelheid regenwater dat in contact kan komen met de gestorte afvalstoffen te minimaliseren en zo ook de volumes  en concentraties van verontreinigd en te reinigen afvalwater te beperken”, aldus nog De Vlaamse Waterweg.

Ook de partij grondreinigingsresidu’s die de stortplaats zou ontvangen hebben van een ander bedrijf is conform de omgevingsvergunning. Ze zou afkomstig zijn van een vergund grondreinigingscentrum.

Medewerking

De Vlaamse Waterweg benadrukt dat zij als Vlaams overheidsagentschap een voorbeeldfunctie moet vervullen, onder meer wat het respecteren van de geldende regelgeving betreft. Het zal zijn volle medewerking verlenen aan alle lopende onderzoeken en procedures, zo besluit de waterwegbeheerder.