Protocolakkoord transportsector moet winkelrekken gevuld houden

Nieuws, Transport
Koen Heinen
Ring Antwerpen file
Ring Antwerpen file © Bart Timperman

De sociale partners in de transportsector hebben een protocolakkoord gesloten. Daarmee willen ze onder meer het chauffeurstekort tegengaan en de werkomstandigheden voor de chauffeurs verbeteren. De lonen en de transportprijzen moeten omhoog.

Het beroep aantrekkelijker maken is broodnodig aangezien het chauffeurstekort nijpender is dan ooit. Dat zorgt her en der al voor lege rekken in de winkels, zo benadrukken de verschillende partijen.

Drie fronten

Met het protocolakkoord dat de transportfederaties Febetra, TLV en UPTR met de vakbonden ACV-Transcom en BTB-ABVV sloten, zetten ze in op drie fronten: de lonen in de sector, de veel te lage transportprijzen en de werkomstandigheden voor chauffeurs.

Om de lonen te doen stijgen, wordt de maximaal toegelaten verhoging van de reële lonen van 0,4% doorgevoerd. Daarnaast krijgt iedereen in de sector een geschenkcheque van 40 euro en voor iedereen die 175 dagen werkte in de periode van 1 maart 2020 tot 31 mei 2021 komt daar een coronapremie van 250 euro bovenop.

Nieuwe functieclassificaties

Vanaf 1 januari 2023 worden nieuwe functieclassificaties ingevoerd. Daardoor zullen de loonbarema’s worden bepaald op basis van de effectieve functieomschrijving en niet meer op basis van de zwaarte van het voertuig waarmee de chauffeur rijdt.

Werkgevers en werknemers engageren zich ook gezamenlijk om iets te doen aan de bodemprijzen in de transportsector. Zo zullen de werkgeversfederaties actieve ondersteuning bieden in het pleiten voor een faire transportsector waarin marktconforme lonen en correcte prijzen betaald worden.

De werkgevers zullen ook de eis ondersteunen voor veilige en comfortabele parkings en onthaal voor chauffeurs op laad- en losplaatsen.

Koen Heinen