Lineas: “Gebruik opbrengst emissierechten voor investering in spoor”

Nieuws, Transport
Bart Timperman
Witte heldentrein Lineas
Witte heldentrein Lineas © Koen Heinen

In alle reacties op het ‘Fit for 55’-plan gaat weinig aandacht naar het goederenspoor. “We hopen dat de concrete invulling van de positieve plannen leidt tot investeringen in het goederenspoor”, zegt Lineas. “Gebruik daarvoor de emissierechten.”

Het regent niet alleen fors in Wallonië. Het regent ook reacties op Europese milieuambities in het ‘Fit for 55’-plan. In dat plan spelen emissierechten voor CO2 een cruciale rol. Opvallend in alle commentaren is dat voor het luik goederentransport zeer veel wordt gezegd over wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart, maar weinig of niets te horen of lezen valt over het goederenvervoer per spoor.

18 miljard

“Dat klopt”, zegt woordvoerder Raphaël de Visser van Lineas. “Maar de spoorsector is zeker positief over de intenties in die Europese plannen. Alles zal afhangen van de manier waarop het concreet wordt. Als men de suppplychain op een groenere manier draaiende wil houden, dan moet er geïnvesteerd worden in het spoor. De concrete vraag is om eenmalig tussen nu en 2030 voor 18 miljard te investeren in het spoor. Mits investeringen in vijf sleuteltechnologieën, zoals automatische treinoperaties en digitale opvolging van capaciteit, kan het spoor eindelijk naar de 21e eeuw. Die investering zal daarna jaarlijks voor 25 miljard return zorgen.”

Lineas hoopt dat het geld dat wordt opgehaald met de emissierechten die worden opgelegd, zal gebruikt worden voor die investering. “In Zwitserland en Oostenrijk worden die middelen nu al aangewend voor innovatie op het spoor”, weet de Visser. “Wij hopen dat dit voorbeeld werkt. Alleen zo kunnen de positieve intenties van de Green Deal waargemaakt worden.”

Bart Timperman