Raad van State vernietigt hogere boeteplafonds transportwetgeving

Nieuws, Transport
Yannick De Spiegeleir
Hamer en wetboek
Hamer en wetboek © Pixabay

De Raad van State maakt een einde aan de verhoogde boeteplafonds voor inbreuken op de transportwetgeving. Ze waren sinds 6 juli 2019 van kracht. De boeteplafonds hebben onder meer betrekking op de regelgeving rond de vrachtbrief en rij- en rusttijd.

Het was het Vlaamse Gewest dat een zaak had aangespannen tegen de Federale overheid voor het niet respecteren van de bevoegdheidsregels in het koninklijk besluit (KB) van 6 juli 2019. De rechter gaf het Vlaams Gewest gelijk en vernietigde het KB in zijn geheel, zo meldt de gespecialiseerde website Polinfo.be. In het kader van het verkeersveiligheidsbeleid is de Vlaamse regering bevoegd voor het toezicht op de naleving van de technische eisen voor voertuigen en voertuigonderdelen, zoals bijvoorbeeld tachografen.

Vrachtbrief

Het concrete gevolg is dat vanaf 6 mei 2021 de boetecatalogus en -bedragen van vóór de wijziging vanaf 6 juli 2019 opnieuw van kracht worden. De boetes hebben onder meer betrekking op het niet respecteren van de wetgeving rond de vrachtbrief, de rij- en rusttijden, de tachograaf en de bestuurderskaart.

De voorziene maxima van het totaal te innen sommen worden verlaagd van 5.000 naar 2.750  euro, of van 10.000 naar 5.500 euro. Het arrest werkt voor alle duidelijkheid niet met terugwerkende kracht voor boetes die al geïnd werden voor 6 mei 2021, de datum van het arrest. “Hoogstwaarschijnlijk zullen de gewesten nu zelf een wettekst opmaken om de hoogte van de boeteplafonds te bepalen”, zegt Philippe Degraef, directeur van beroepsfederatie Febetra.

Yannick De Spiegeleir