Spooroperatoren vragen ecotaks voor wegvervoer

Nieuws, Transport
Koen Heinen
'Non à l'écotaxe'
‘Non à l’écotaxe’ © XIIIfromTOKYO/Wikimedia

De CEO’s van DB Cargo en het Franse Rail Logistics Europe (SNCF) stellen de invoering voor van een ecotaks voor wegvervoer over lange afstanden. Wegvervoerfederatie Febetra pleit voor samenwerking tussen modi in plaats van dergelijke maatregelen.

Sigrid Nikutta, CEO van DB Cargo en Frédéric Delorme, CEO van Rail Logistics Europe, de nieuwe spoorvrachtentiteit van SNCF, zeggen in een interview met het Duitse Handelsblatt dat ze als grote spooroperatoren een belangrijke verantwoordelijkheid dragen. “Een CO2-beperking is maar mogelijk wanneer meer goederen naar het spoor overgeheveld worden”, zeggen ze. Ze willen vooral het ‘single wagon’-verkeer bevorderen. Een ton goederen met het spoor vervoeren, is volgens Nikutta tot zesmaal minder schadelijk voor het milieu dan met het wegvervoer.

Modal split

Het spoorvervoer in Duitsland heeft momenteel een aandeel van 18% in de modal split. Tegen 2030 wil de Duitse overheid dat aandeel op 25% brengen. In Frankrijk bedraagt het spooraandeel slechts 9% en mikt de overheid tegen 2030 op een verdubbeling.

Ecotaks

In de wegvervoersector zal het voorstel voor een ecotaks op weinig bijval kunnen rekenen. Of die maatregel veel impact zal hebben in België, waar al een kilometerheffing geldt, valt nog te bekijken. Bij wegvervoerfederatie Febetra zegt Isabelle De Maegt dat zij eerder willen samenwerken met andere modi. “Wij hebben daarvoor in het verleden al voorstellen gedaan”, zegt ze. In juli 2019 legden Febetra en het Belgian Rail Freight Forum een aantal gezamenlijke voorstellen op tafel om meer vracht van de weg naar het spoor te halen. Tot nu toe heeft de overheid daar nog niet op ingespeeld.

“Er zijn bepaalde goederen die naar het spoor kunnen overgeheveld worden. Wij zijn dan ook voorstander om die via het spoor te vervoeren. Maar je mag niet vergeten dat elke maatregel die je neemt de hele transportsector treft. Bovendien is de Belgische wegvervoersector al niet concurrentieel tegenover de buitenlandse collega’s”, besluit De Maegt.  

Ook in Frankrijk ziet de wegvervoersector een ecotaks allerminst zitten. Dat bleek nog vorige maand bij de voorstelling van de nieuwe klimaatwet van de Franse regering waarin sprake is van een kilometerheffing of ecotaks.

Ecolabel

Voor klimaatvriendelijk transport stellen Nikutta en Delorme de invoering in van een ecolabel. Met zo’n label kan de gebruiker onmiddellijk zien hoe klimaatvriendelijk zijn goederen vervoerd worden.

Koen Heinen