Lyon test ‘stille’ nachtelijke stadsdistributie

Nieuws, Transport
Koen Heinen

Het project is een samenwerking tussen de Club Demeter (een uitwisselingsplatform voor de supply chain), de Franse transport- en logistiekorganisatie TLF, verladers, vervoerders, de grootdistributie en de stad.

De betrokken bedrijven organiseren hun leveringen gespreid tussen 22u en 7u, de periode tussen 2 en 4 uur uitgezonderd. Tijdens heel de leveringsketen wordt de stilte gerespecteerd. Zo wordt gebruik gemaakt van stille voertuigen en stille transpaletten. De binnenbekleding van de voertuigen werkt geluidsabsorberend en de magazijnen zijn uitgerust met geluidsarme poorten. Het maximale geluidsniveau bedraagt 60 decibel, wat te vergelijken is met een conversatie tussen twee personen.

Onder de deelnemende bedrijven bevinden zich onder meer Casino, Carrefour, Stef-Picard en Monoprix.

Stress

Volgens TLF is het moeilijk om in het pakjes- en expresvervoer chauffeurs aan te werven omwille van de stress waarmee ze tijdens de dag geconfronteerd worden. ’s Nachts werken beperkt de stress, verhoogt de stiptheid van de leveringen, verkort de trajecttijd omwille van het luwe verkeer zonder congestie en laat toe om zo dicht mogelijk bij de leveringsplaats te stoppen, aldus de organisatie. Volgens de initiatiefnemers zijn er nog geen klachten van omwonenden genoteerd.

Deze manier van leveren heeft echter ook een prijs. Zo vergt de vernieuwing van de vloot een aanzienlijke investering. Sommige uitrustingen kosten 15 tot 20% meer. Dat is onder meer het geval voor een voertuig op aardgas of biobrandstof in vergelijking met een voertuig met dieselmotor. Ook de organisatie van het nachtwerk en de gevolgen daarvan op sociaal vlak en op het loon hebben volgens de initiatiefnemers een kost die goed moet geëvalueerd worden.

Uit een latere evaluatie van het project moet blijken welke belemmeringen de diverse partijen nog ondervonden hebben en hoe die kunnen verbeterd worden. Daarna is het de bedoeling het project uit te breiden zodat het steeds meer ingeburgerd raakt en als voorbeeld kan dienen voor andere grootsteden.