Duurzaamheid: welke initiatieven nemen de grote rederijen? – deel 1

Nieuws, Scheepvaart
Koen Dejaeger
De 'MSC Amy' (1.683 teu) bij MPET
De ‘MSC Amy’ (1.683 teu) bij MPET © Stefan Verberckmoes

In het meest recente Flowsmagazine omtrent duurzaamheid, leggen we aan de grote rederijen de vraag voor welke acties zij concreet ondernemen en wat het oplevert. Niet alle rederijen waren happig om te antwoorden. MSC en Hapag Lloyd deden dat wel. Vandaag leest u de antwoorden van MSC, morgen die van Hapag-Lloyd.

Het maritiem transport vormt de ruggengraat van de wereldwijde handel. Op weg naar een meer duurzame samenleving komt ook de scheepvaart steeds meer onder de aandacht. Welke initiatieven ontwikkelen rederijen om hun activiteiten te vergroenen? En hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge? De Flowsredactie stuurde dezelfde vragenlijst naar CMA CGM, COSCO en Grimaldi. Zij waren niet in staat om binnen de gewenste termijn onze vragen te beantwoorden of weigerden te communiceren. Samen met Hapag-Lloyd en MSC behoren CMA CGM, COSCO en Grimaldi tot de grootste rederijen die Port of Antwerp-Bruges aanlopen wat betreft tonnage.

Tegen 2030 wil de EU de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vanaf 2050 wil de unie geen broeikasgassen meer uitstoten. De opname van de maritieme sector in het EU-ETS (het Europese emissiehandelssysteem) moet de scheepvaart aanmoedigen om versneld te decarboniseren. De totale impact van de scheepvaart zou 3% vertegenwoordigen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De overgrote meerderheid van de circa 100.000 vrachtschepen die dagelijks onderweg zijn en 90% van alle goederen de wereld rond vervoeren, vaart op zware stookolie. Op 7 juli 2023 bereikten de 175 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie een historische overeenkomst: “in of nabij” 2050 moet de scheepvaart een netto-nuluitstoot bereiken.

De tekst spreekt over “richtinggevende”, en dus niet-dwingende, doelen. Wel zijn er checkpoints opgenomen: tegen 2030 moet de vervuilende uitstoot met minstens 20% beperkt worden, met 30% als streefdoel. Tegen 2040 moet de uitstoot zeker 70% lager liggen, terwijl er naar een inperking van 80% gestreefd wordt. In of nabij 2050 moet dan de nuluitstoot worden bereikt. Tegen die achtergrond polste Flows naar de visie en de initiatieven van enkele grote rederijen. U vindt hier hun antwoorden.

Mediterranean Shipping Company

Wat is de politiek van het moederhuis op het vlak van duurzaamheid?

“Vanzelfsprekend willen we hier onze rol van marktleider opnemen; zo zijn we helemaal compliant met de regelgeving doorheen alle gelederen van onze groep, dat wil zeggen MSC, Medlog, Medrepair, TIL, enzovoort. We zetten de grootste stappen aan oceaan-zijde met als hoofddoel om tegen 2050 netto zero-emissie te bereiken. Vandaag beschikken we over de jongste en properste vloot in de vaart. Onze nieuwe schepen zijn uitgerust met de beste technologie en dual-fuel motoren. De oudere schepen ondergaan een zogenaamde retrofitting.”

“We doen enorme investeringen zodat we de moleculen met de laagste uitstoot kunnen gebruiken, en we zijn ook klaar voor walstroom. Vanuit diezelfde invalshoek kijken we ook naar het brede veld; zo verleggen we vaarroutes, maken we gebruik van waswatertechnologie en nemen we actief deel aan programma’s ter bescherming van alles wat er leeft in het water.Deze inspanningen beperken zich niet tot onze schepen alleen, maar trekken we door naar alle gelederen van de groep.”

Hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en/of Zeebrugge, zowel in het gebruik van de schepen die hier opereren als in de terminals die ze hier aandoen?

“In Antwerpen hebben we met de MPET terminal een zeer belangrijke uitvalsbasis, waar ook volop gewerkt wordt aan een ambitieus duurzaamheidsplan dat alle terminalactiviteiten overspant. Zo rijden er op onze terminals vandaag reeds hybride straddle carriers, zoals bijvoorbeeld ook hier bij MPET.”

Welke (grootschalige) bunkermogelijkheden zien jullie voor ammoniak, lng en andere alternatieve brandstoffen in de Vlaamse havens? Waar en wanneer zal dit mogelijk zijn?

“Onze vloot is klaar voor alle mogelijke moleculen – hetzij ‘ready’ (met die term wordt aangegeven dat schepen ervoor uitgerust zijn, bijvoorbeeld ammonia-ready, red.) dan wel via de retrofit optie. Het grootschalig bunkeren van alternatieve brandstoffen zien we echter vandaag nog niet. Zeker niet wat betreft de groene molecules zodat er ook ‘down the grid’ aan de nodige vereisten wordt voldaan… Bovendien zijn er nog hiaten in de wetgeving en de rapportering, bijvoorbeeld als je kijkt naar de hele weg ‘well to wake’. Dat geldt ook voor uitstootparameters van alternatieve brandstoffen bij IMO MPEC. Dat is nog steeds ‘work in progress’.”

“MSC is zelf ook al geruime tijd met grote producenten in gesprek om de noden te duiden en onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen. Van zodra de deadline van implementatie dichterbij komt, zal dit proces ongetwijfeld ook in een stroomversnelling komen. Daarnaast blijft het afwachten wat de verhouding zal zijn tussen vraag en aanbod en wat het prijsaspect zal zijn van het ter beschikking stellen van de respectievelijke moleculen per locatie.”

Modal split: wat is het belang ervan en hoe zien jullie dit verder evolueren?

“Intermodaal transport is al jaar en dag een van de speerpunten binnen onze groep. Dat vertaalt zich in een sterk intermodaal netwerk. Op dit vlak doen we als groep grote investeringen en werken we samen met strategische partners. Zo pionieren we met diverse initiatieven: we halen trucks van de weg middels re-use, we verruimen de openingsuren om het transport te spreiden en we bieden nachtopening aan. Wat dat betreft, proberen we ook de verschillende partijen in de hele keten mee op de kar te krijgen. Wat betreft modal-split halen we de vooropgestelde targets, iets waar we best trots op zijn; al moeten we eraan toevoegen dat dat een grote uitdaging blijft.”

Wat zijn voorts nog de uitdagingen en zorgen met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen voor uw bedrijf?

“De veelheid aan wetgeving op globale schaal die toch ook wel wat hiaten met zich meebrengt. Vooral de opgelegde rapportering over het brandstofgebruik en de uitstoot van onze vloot is een enorme uitdaging. Daarnaast zijn we bezorgd om de ontsluiting van onze haven via alle mogelijke modaliteiten… bijzonder relevant voor duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.”

Duurzaamheid: welke initiatieven nemen de grote rederijen? – deel 1 – Flows

Duurzaamheid: welke initiatieven nemen de grote rederijen? – deel 1

Nieuws, Scheepvaart
Koen Dejaeger
De 'MSC Amy' (1.683 teu) bij MPET
De ‘MSC Amy’ (1.683 teu) bij MPET © Stefan Verberckmoes

In het meest recente Flowsmagazine omtrent duurzaamheid, leggen we aan de grote rederijen de vraag voor welke acties zij concreet ondernemen en wat het oplevert. Niet alle rederijen waren happig om te antwoorden. MSC en Hapag Lloyd deden dat wel. Vandaag leest u de antwoorden van MSC, morgen die van Hapag-Lloyd.

Het maritiem transport vormt de ruggengraat van de wereldwijde handel. Op weg naar een meer duurzame samenleving komt ook de scheepvaart steeds meer onder de aandacht. Welke initiatieven ontwikkelen rederijen om hun activiteiten te vergroenen? En hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge? De Flowsredactie stuurde dezelfde vragenlijst naar CMA CGM, COSCO en Grimaldi. Zij waren niet in staat om binnen de gewenste termijn onze vragen te beantwoorden of weigerden te communiceren. Samen met Hapag-Lloyd en MSC behoren CMA CGM, COSCO en Grimaldi tot de grootste rederijen die Port of Antwerp-Bruges aanlopen wat betreft tonnage.

Tegen 2030 wil de EU de netto-uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990. Vanaf 2050 wil de unie geen broeikasgassen meer uitstoten. De opname van de maritieme sector in het EU-ETS (het Europese emissiehandelssysteem) moet de scheepvaart aanmoedigen om versneld te decarboniseren. De totale impact van de scheepvaart zou 3% vertegenwoordigen van de wereldwijde CO2-uitstoot. De overgrote meerderheid van de circa 100.000 vrachtschepen die dagelijks onderweg zijn en 90% van alle goederen de wereld rond vervoeren, vaart op zware stookolie. Op 7 juli 2023 bereikten de 175 lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie een historische overeenkomst: “in of nabij” 2050 moet de scheepvaart een netto-nuluitstoot bereiken.

De tekst spreekt over “richtinggevende”, en dus niet-dwingende, doelen. Wel zijn er checkpoints opgenomen: tegen 2030 moet de vervuilende uitstoot met minstens 20% beperkt worden, met 30% als streefdoel. Tegen 2040 moet de uitstoot zeker 70% lager liggen, terwijl er naar een inperking van 80% gestreefd wordt. In of nabij 2050 moet dan de nuluitstoot worden bereikt. Tegen die achtergrond polste Flows naar de visie en de initiatieven van enkele grote rederijen. U vindt hier hun antwoorden.

Mediterranean Shipping Company

Wat is de politiek van het moederhuis op het vlak van duurzaamheid?

“Vanzelfsprekend willen we hier onze rol van marktleider opnemen; zo zijn we helemaal compliant met de regelgeving doorheen alle gelederen van onze groep, dat wil zeggen MSC, Medlog, Medrepair, TIL, enzovoort. We zetten de grootste stappen aan oceaan-zijde met als hoofddoel om tegen 2050 netto zero-emissie te bereiken. Vandaag beschikken we over de jongste en properste vloot in de vaart. Onze nieuwe schepen zijn uitgerust met de beste technologie en dual-fuel motoren. De oudere schepen ondergaan een zogenaamde retrofitting.”

“We doen enorme investeringen zodat we de moleculen met de laagste uitstoot kunnen gebruiken, en we zijn ook klaar voor walstroom. Vanuit diezelfde invalshoek kijken we ook naar het brede veld; zo verleggen we vaarroutes, maken we gebruik van waswatertechnologie en nemen we actief deel aan programma’s ter bescherming van alles wat er leeft in het water.Deze inspanningen beperken zich niet tot onze schepen alleen, maar trekken we door naar alle gelederen van de groep.”

Hoe vertaalt zich dat naar de havens van Antwerpen en/of Zeebrugge, zowel in het gebruik van de schepen die hier opereren als in de terminals die ze hier aandoen?

“In Antwerpen hebben we met de MPET terminal een zeer belangrijke uitvalsbasis, waar ook volop gewerkt wordt aan een ambitieus duurzaamheidsplan dat alle terminalactiviteiten overspant. Zo rijden er op onze terminals vandaag reeds hybride straddle carriers, zoals bijvoorbeeld ook hier bij MPET.”

Welke (grootschalige) bunkermogelijkheden zien jullie voor ammoniak, lng en andere alternatieve brandstoffen in de Vlaamse havens? Waar en wanneer zal dit mogelijk zijn?

“Onze vloot is klaar voor alle mogelijke moleculen – hetzij ‘ready’ (met die term wordt aangegeven dat schepen ervoor uitgerust zijn, bijvoorbeeld ammonia-ready, red.) dan wel via de retrofit optie. Het grootschalig bunkeren van alternatieve brandstoffen zien we echter vandaag nog niet. Zeker niet wat betreft de groene molecules zodat er ook ‘down the grid’ aan de nodige vereisten wordt voldaan… Bovendien zijn er nog hiaten in de wetgeving en de rapportering, bijvoorbeeld als je kijkt naar de hele weg ‘well to wake’. Dat geldt ook voor uitstootparameters van alternatieve brandstoffen bij IMO MPEC. Dat is nog steeds ‘work in progress’.”

“MSC is zelf ook al geruime tijd met grote producenten in gesprek om de noden te duiden en onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen en te versnellen. Van zodra de deadline van implementatie dichterbij komt, zal dit proces ongetwijfeld ook in een stroomversnelling komen. Daarnaast blijft het afwachten wat de verhouding zal zijn tussen vraag en aanbod en wat het prijsaspect zal zijn van het ter beschikking stellen van de respectievelijke moleculen per locatie.”

Modal split: wat is het belang ervan en hoe zien jullie dit verder evolueren?

“Intermodaal transport is al jaar en dag een van de speerpunten binnen onze groep. Dat vertaalt zich in een sterk intermodaal netwerk. Op dit vlak doen we als groep grote investeringen en werken we samen met strategische partners. Zo pionieren we met diverse initiatieven: we halen trucks van de weg middels re-use, we verruimen de openingsuren om het transport te spreiden en we bieden nachtopening aan. Wat dat betreft, proberen we ook de verschillende partijen in de hele keten mee op de kar te krijgen. Wat betreft modal-split halen we de vooropgestelde targets, iets waar we best trots op zijn; al moeten we eraan toevoegen dat dat een grote uitdaging blijft.”

Wat zijn voorts nog de uitdagingen en zorgen met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen voor uw bedrijf?

“De veelheid aan wetgeving op globale schaal die toch ook wel wat hiaten met zich meebrengt. Vooral de opgelegde rapportering over het brandstofgebruik en de uitstoot van onze vloot is een enorme uitdaging. Daarnaast zijn we bezorgd om de ontsluiting van onze haven via alle mogelijke modaliteiten… bijzonder relevant voor duurzaamheid in de breedste betekenis van het woord.”