Ontwerpers zien spoorbundel dichter bij Tweede Getijdendok

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman
Locatie-alternatieven wachtbundel West
Locatie-alternatieven wachtbundel West © Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Omdat vooral vanuit Verrebroek de vrees klonk dat de voorziene ‘spoorbundel Verrebroek’ voor extra geluidsoverlast zou zorgen, keek het departement Mobiliteit en Openbare Werken naar andere opties. Die blijken voorhanden te zijn.

Niet alleen voor het Tweede Getijdendok (ooit nog Saeftinghedok genoemd) werd naar nieuwe alternatieven gezocht. Ook voor de bijhorende spoorweginfrastructuur keek het departement Mobiliteit en Openbare Werken naar andere sites. Dit omdat tijdens het actorenoverleg in het kader van de ‘Procedure Complex Project’ vooral vanuit Verrebroek de vrees klonk dat de voorziene ‘spoorbundel Verrebroek’ voor extra geluidsoverlast zou zorgen.

Boemerangdok? Winkelhaakdok? Of een korter maar inzake capaciteit evenwaardig ‘Duplexdok’? Die nieuwe variant voor een toekomstige uitbreiding van de Waaslandhaven (Complex Project Extra Containercapaciteit Antwerpen) werd dinsdagavond voorgelegd aan de betrokken maatschappelijke spelers. In deze Projectonderzoeksnota (PON) – Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven (WOW) speelt op vraag van de gemeente Beveren ook de mobiliteit uiteraard een cruciale rol. Het toekomstige Tweede Getijdendok zou op kruissnelheid jaarlijks zowat 5,3 miljoen teu moeten genereren.

Spoorbundel

Van dit volume zal allicht voor transhipment zowat de helft op de kade blijven. Doelstelling is dat van het gedeelte dat van en naar het achterland gaat 15% per spoor vervoerd wordt, 43% langs de weg en 42% via de binnenvaart. Nu bedraagt het spooraandeel in de modal split voor het containervervoer in de Waaslandhaven 7%.

In de eerste ontwerpen voor zowel de Boemerang- als Winkelhaakversie werd steeds een ‘spoorbundel Verrebroek’ (zie afbeelding, nr 1) ingetekend aan de buitenkant van de Blikken, ter hoogte van de Antwerp Euroterminal van Grimaldi. Daar ligt overigens nu al het drukbereden spoor dat, kronkelend rondom het gedempte Doeldok, in hoofdzaak zorgt voor het spoortransport van de MPET-terminal aan het Deurganckdok. Tegen die bijkomende mogelijke ‘spoorbundel Verrebroek’ kwamen bezwaren nadat inwoners van Verrebroek eerder al klaagden over geluidsoverlast vanop de Antwerp Euroterminal.

[[{“fid”:”26049″,”view_mode”:”full”,”fields”:{“class”:”media-element file-full”,”data-delta”:”1″,”format”:”full”,”field_image_copyright[und][0][value]”:””,”field_image_caption[und][0][value]”:””},”type”:”media”,”field_deltas”:{“1”:{“class”:”media-element file-full”,”data-delta”:”1″,”format”:”full”,”field_image_copyright[und][0][value]”:””,”field_image_caption[und][0][value]”:””}},”link_text”:null,”attributes”:{“class”:”media-element file-full”,”data-delta”:”1″}}]]

16 sporen

Hoewel volgens de onderzoekers het geluid van treinen moeilijk te vergelijken valt met dit van de Grimaldischepen, werd daarom toch uitgekeken naar wachtbundels dichter bij het geplande Tweede Getijdendok. Al meteen was duidelijk dat die spoorbundel met 16 naast elkaar liggende sporen, onmogelijk nog kon bijgevoegd worden bij het bestaande rangeerterrein (zie afbeelding, nr 2 en 3) langs de Hazopweg, tegenover de kop van het Vrasenedok.

Daarom zijn nu drie mogelijke sites voor zo’n spoorbundels van telkens 16 sporen al ruwweg bekeken in functie van de configuratie die uiteindelijk zal worden gekozen: Winkelhaak (afbeelding, nr 4) , Boemerang (afbeelding, nr 5) of Duplex (afbeelding, nr 6). Telkens direct aansluitend bij het nieuwe dok. Die opties moeten nu nog in detail worden onderzocht. Wel is zeker dat telkens maximaal buffers zullen worden aangelegd om de geluidsoverlast te beperken hoewel die, volgens de onderzoekers, eerder beperkt zal zijn omdat het om wachtbundels gaat en dus niet om een rangeerterrein.

Vervolg

De concrete inrichting zal uiteindelijk zowel afhangen van de configuratie die uiteindelijk door de Vlaamse regering wordt gekozen als van de concessionaris die met zijn operationele wensen het terrein zal invullen. De nieuwe voorstellen liggen vanaf woensdag 4 mei tot vrijdag 4 juni ter inzage voor een publieke raadpleging.

Lees hier de reactie van Wilfried Lemmens op het ‘Duplexdok’.

Paul Verbraeken