Port of Antwerp ontwikkelt verplicht platform voor containervrijgave

Nieuws, Scheepvaart
Jonas Van Boxel

Ten laatste begin 2021 moeten alle betrokkenen in de Antwerpse haven een verplichte toepassing gebruiken die de containerafhandeling digitaliseert. ‘Certified Pick up’ maakt van de vrijgave van containers een minder kwetsbaar en tijdrovend proces.

Het initiatief is een poging om de complexe containerafhandeling in de haven van Antwerpen veiliger, efficiënter en transparanter te maken. ‘Certified Pick up’ wordt een centraal dataplatform waarop in real time informatie gedeeld zal worden over de vrijgave van containers. “Dat is een kwetsbaar en tijdrovend proces met risico op misbruik en vergissingen”, klinkt het in een persbericht.

Het systeem zal de vrijgave van containers regelen op basis van versleutelde identificatie- en autorisatiegegevens. Voor het platform, volgens Port of Antwerp uniek in zijn soort, werkt de haven samen met NxtPort. Havengebruikers kunnen hun bestaande IT-systemen al dan niet via een derde partij verbinden met het port community platform.

Niet optioneel

Toetreden tot het nieuwe platform is niet optioneel: “Voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij het vrijgaveproces van containers in de Antwerpse haven, zal het gebruik van ‘Certified Pick up’ verplicht zijn en dit uiterlijk op 1 januari 2021. Alle containers die een Antwerpse haventerminal fysiek verlaten via truck, spoor of binnenvaart vallen onder de verplichting.” Het juridische kader zal opgenomen worden in de Havenpolitieverordening.

Volgens de haven zal ‘Certified Pick up’ ketenpartners optimalisatievoordelen opleveren, zoals de verbetering van veiligheid, een vereenvoudiging van administratieve processen en een reductie van de doorlooptijd van containers. In de komende maanden organiseren Port of Antwerp en NxtPort infosessies op maat van alle ketenpartners.

Op dit moment wordt het platform nog verder ontwikkeld en gevalideerd. Dat gebeurt onder andere door een eerste pilootproject. Het systeem zal gefaseerd uitgebouwd worden.  

Jonas van Boxel