North Sea Port eist miljoenen na ‘terreinverlies’ voor natuurgebied

Nieuws, Scheepvaart
Adrie Boxmeer

De zaak speelt al lang. In 2012 besloot de Nederlandse regering om het gebied Rammekensschor bij Vlissingen-Oost als beschermd natuurgebied aan te wijzen. Hierdoor is volgens North Sea Port haar nabijgelegen terrein 19,1 miljoen euro minder waard geworden, omdat het niet meer kan worden ontwikkeld. Daarom diende het havenbedrijf drie jaar geleden een claim in. Deze werd vervolgens afgewezen door de rechtbank.

Rechten van de mens

Nu stapt North Sea Port naar de Raad van State, de hoogte instantie in Nederland, die beslist over civiele conflicten met de overheid. Het niet aanbieden van compensatie vindt het havenbedrijf in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens (EVRM). De aanwijzing tot beschermd natuurgebied is een inbreuk op het eigendomsrecht. De Nederlandse regering wijst erop dat de wet geen schadevergoeding kent bij het aanwijzen van natuurgebieden. Uitspraak van de Raad van State volgt.

Adrie Boxmeer