Ook geen hoogzwavelige brandstof meer aan boord vanaf maart 2020

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Vanaf 1 januari mogen schepen enkel nog varen met bunkerolie met een laag zwavelgehalte van maximaal 0,5%. België houdt er al een aantal jaren een strengere norm op na. Schepen die een Belgische haven aandoen mogen sinds 2015 alleen varen op bunkerolie met een maximum zwavelgehalte van 0,1%.

‘Carriage ban’

Naast de verplichting om zwavelarme bunkerolie te gebruiken komt er vanaf maart 2020 ook een verbod om nog hoogzwavelige bunkerolie voor gebruik aan boord te hebben. Als lading kan het nog wel. De federale regering heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarmee een aantal amendementen aan de internationale MARPOL-conventie worden omgezet in Belgisch recht (MARPOL staat voor maritieme pollutie) . Het gaat onder meer om amendementen met betrekking tot ballastwater en het lozen van water afkomstig van installaties die uitlaatgassen wassen.

Het ontwerp heeft ook betrekking op de ‘carriage ban’ van hoogzwavelige bunkerolie. Doordat België die wetgeving implementeert, zal het ze ook kunnen doen naleven via een handhavingsmechanisme.

Het ontwerp wordt nog ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Koen Heinen