Maersk en Euronav klaar met strategie voor zwavelarme scheepsbrandstof

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

De nieuwe IMO 2020 0,5% zwavelnorm wordt wereldwijd van kracht op 1 januari 2020. In de Emissiion Control Area (ECA) blijft de norm van 0,1% zwavel gelden. Sommige rederijen hebben hun schepen uitgerust met scrubbers als alternatief voor de zwavelarme brandstof. Het zou echter gaan om een minderheid. Het is ook niet duidelijk of er voldoende zwavelarme brandstof beschikbaar zal zijn tegen de invoering van de nieuwe zwavelnorm. Maersk en Euronav hebben hun voorzorgen al genomen.

Eigen productie

Via zijn dochter Maersk Oil Trading heeft de rederij een overeenkomst gesloten met Koole Terminals in Rotterdam om samen scheepsbrandstof te produceren die aan de nieuwe norm voldoet. Het zou gaan om 5 tot 10% van de jaarlijkse behoefte voor de Maerskvloot.

Maersk sloot vorig jaar al een overeenkomst met Vopak in Rotterdam voor de levering van 2,3 miljoen ton zwavelarme bunkerolie per jaar, goed voor ongeveer 20% van het jaarlijkse verbruik van de vloot. 

Euronav

Tankerrederij Euronav pakt het enigszins anders aan. Zij heeft geïnvesteerd in een gespecialiseerd team voor de voorbereiding op de nieuwe zwavelnorm. Ze heeft een voorraad van 420.000 ton IMO 2020-conforme brandstof, zowel 0,5 als 0,1%, ingeslagen en opgeslagen in de reuzentanker ‘Oceania (441.585 dwt). Samen met de ‘Europe’ (442.470 dwt) is het een van de enige twee operationele ULCC-schepen (ultra large crude carriers) die eigendom zijn van de rederij.

Voor de aankoop van de brandstof werd een doorlopend krediet van 100 miljoen euro afgesloten. De brandstof werd aangekocht aan een gemiddelde aankoopprijs van 477 dollar per ton, tegenover 400 dollar voor hoogzwavelige brandstof.

Buffer

Volgens de rederij moet die buffervoorraad bescherming bieden tegen tekorten op de brandstofmarkt, tegen ondermaatse kwaliteit van conforme brandstoffen en tegen prijspieken. Met deze proactieve aanpak denkt ze de initiële periode van zes tot negen maanden na de invoering van IMO 2020 te kunnen overbruggen. 

Daarnaast blijft Euronav de mogelijke retrofitting van scrubbers op een deel van de vloot overwegen.  Het zou voornamelijk gaan om VLCC’s (very large crude carriers) die niet van het eco-type zijn.

Vandaag organiseert de rederij een webinar over de voorbereiding op de IMO 2020-norm.

Koen Heinen