Belastingvrijstelling voor havens blijft illegaal zegt Europees hof

Nieuws, Scheepvaart
Bart Timperman

De Belgische havens bijten in het zand in de procedure waar zij de Europese visie op de belastingvrijstelling aanvechten. Het Europees Hof van Justitie bevestigt dat de vrijstelling van vennootschapsbelasting voor Belgische havens een vorm van illegale staatssteun is. Daarmee is de stelling van de Europese Commissie bevestigd.

Europa stelde in 2017 al dat de fiscale vrijstellingen voor de Belgische havens een oneerlijk concurrentieel voordeel waren. Daartegen gingen de havens van Antwerpen, Brussel, La Louvière, Namen, Charleroi en Luik in beroep bij het Europees Hof van Justitie. Maar die beroepsprocedure was dus vruchteloos.

De vrijstelling van vennootschapsbelasting voor de havens kwam er omdat de havens volgens onze overheid een dubbele opdracht hebben. Naast hun commerciële activiteit, zoals de concessies, staan ze ook in voor publieke opdrachten zoals scheepvaartbegeleiding en veiligheid. Dat laatste was het argument om de vrijstelling te geven. Maar volgens Europa moeten de havens voor hun commerciële activiteit als ondernemingen worden belast. Europa vindt ook dat de vrijstelling geen doelstelling van algemeen belang, zoals multimodaal transport stimuleren, dient.

Rotterdam

Iets meer dan een jaar geleden verloor de haven van Rotterdam samen met andere Nederlandse havens een soortgelijke procedure. De haven van Rotterdam becijferde toen dat door het arrest de nettowinst van het havenbedrijf Rotterdam met 16,6% zou dalen. De haven van Zeebrugge becijferde dit jaar dat de Europese visie hun resultaat voor 2018 met 2,74 miljoen deed zakken.

Stapsgewijs

Het Belgische pleidooi dat lang niet alle Europese havens vandaag vennootschapsbelastingen moeten betalen, maakte op het Hof geen indruk. De Commissie hanteert in dit dossier een stapsgewijze aanpak, waarbij het land na land aanmaant om deze vrijstelling voor havens op te heffen.

De havens kunnen na deze beslissing wel nog hoger beroep instellen bij het Europees Hof.

Bart Timperman