Mogelijk afschaffing loodsplicht voor coasters in Rotterdam

Nieuws, Scheepvaart
Sven Josten

Arklow Shipping, een rederij met kantoren in Ierland en Rotterdam, vroeg loodsvrijstelling aan voor 31 van haar schepen maar dit werd geweigerd door de havenmeester van Rotterdam. De rechter besliste dat de motivatie van de havenmeester niet voldeed. De havenmeester beriep zich op een aantal technische elementen uit de Scheepsverkeerswet en uit het Loodsplichtbesluit van 1995. De rechter oordeelt dat onder andere het argument van de havenmeester over de veiligheid, ten onrechte is gebruikt. Hij stelt ook dat puur technische argumenten alleen niet volstaan: de soort van schepen (lichter van constructie) en zogenaamde binnen/buitenschepen, waarmee in feite estuaire vaartuigen worden bedoeld.

Bevriezing van uitvoering

De havenmeester van Rotterdam moet nu verder ingaan op de vraag van de rechter om met andere argumenten misschien de loodsvrijstelling toch tegen te kunnen houden. Het vonnis stelt: “De rechtbank ziet geen mogelijkheid om het geschil finaal te beslechten.” En verderop: “De rechtbank kan verder op basis van de stukken in het dossier niet beoordelen of de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer verzekerd zijn bij inschrijving van de schepen van eiseres in het Register.” Het komt er dus op neer dat de rechter de bal in het kamp van de havenmeester legt. Er zouden zeer veel scheepsbewegingen – het getal van 16.000 per jaar wordt genoemd – vrijstelling kunnen krijgen als er een definitief vonnis komt. Dat de rechter de pure verwijzing naar de reglementering niet als voldoende beschouwt, is voor de eiseres al een belangrijke overwinning.

Reactie KBR

Wilfried Lemmens, afgevaardigd bestuurder van de KBR (Koninklijke Redersvereniging), was vroeger CEO van het Loodswezen. In de jaren negentig behaalde hij als kapitein een PEC (pilot exemption certificate) in Rotterdam en in Immingham. Lemmens: “De testen en examens in Rotterdam waren zeer intensief. Er werden 21 proefvaarten opgelegd en 6 examenreizen. Toen ik CEO was bij het loodswezen was er aan die kleinere schepen niet veel te verdienen voor het loodswezen. De loods is even lang bezig maar de tarificatie gaat volgens blokmaat en dus zijn de verdiensten natuurlijk veel lager dan voor een groot schip. Ik ben voorstander van loodsvrijstelling en de kennis van de kapitein over het vaargebied moet uiteraard goed zijn. De grootte of het type van het schip moet volgens mij hierbij niet aan stringente beperkingen onderworpen zijn. Het taalprobleem is over de hele wereld problematisch en opleggen van de kennis van het Engels zou wenselijk zijn. Nu is de verplichte voertaal op de Schelde het Nederlands, vooral ten behoeve van de binnenschippers, die zelf geen loods hoeven te nemen en dus ook niet betalen.”

Reactie Dirk Daems

“Voor coasters zoals die van Arklow bedragen de loodsgelden toch ongeveer 30% van de aanloopkost. Als dat er in Rotterdam door komt en op de Schelde niet, dan zal dat toch gevoeld worden”, stelt Dirk Daems, voorzitter van KVWA (Koninklijke Vereniging der Waterklerken van Antwerpen). 

Sven Josten