Internationale havenenquête peilt naar gevolgen extreem klimaat

Nieuws, Scheepvaart
Michiel Leen

Negen internationale organisaties met een specialisme in haven- en waterinfrastructuur – waaronder IAPH (International Association of Ports and Harbors) en ESPO (European Sea Ports Association) – verenigen zich als ‘Think Climate Coalition’ onder de noemer ‘Navigating a changing climate’. Daarmee willen ze oplossingen zoeken voor de uitdagingen die de verandering van het klimaat opwerpt voor scheepvaart en de bijhorende infrastructuur. De recente perikelen met lage waterstanden op de Europese binnenvaartroutes tonen aan dat de klimaatbekommernis ook voor de scheepvaartsector al lang geen ver-van-het-bedshow meer is. 

De partners willen nu van verschillende internationale havenoperatoren horen welke gevolgen zij ondervinden van extremere weersomstandigheden. Het gaat dan concreet om havens of waterwegen die afgesloten worden, vertragingen, downtime en de impact van eventuele schade en de bijhorende hersteloperaties. Ook de rol van waarschuwingssystemen wordt onderzocht. De survey is hier terug te vinden. De input van de individuele havens wordt vertrouwelijk behandeld, verzekeren de organisatoren. Bedoeling is wel om de bevindingen in een algemene overkoepelende studie te gieten. 

Weerstand tegen extremen 

“De watergebonden infrastructuur moet meer weerstand kunnen bieden tegen de gevolgen van de klimaatverandering”, klinkt het stellig. “Niet alleen tegen relatief trage evoluties zoals de stijgende temperatuur en het opkomende zeepeil, maar ook tegen het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden.” 

Michiel Leen