Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort tijdelijk te kijk

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

In Nieuwpoort loopt een tentoonstelling over de bouw van de stormvloedkering. Die kadert in het Vlaamse Masterplan Kustveiligheid om de Kust en het hinterland te beschermen tegen stormvloeden. In het Noordzeegebied zijn bij zwaar stormweer voornamelijk de havens het meest bedreigd. Langs de Vlaamse Kust is de monding van de IJzer in Nieuwpoort een van de minst goed voorbereide plaatsen. Daarom is de haven van Nieuwpoort een horizontale sectorschuif beginnen bouwen met een doorvaartbreedte van 38 meter. Die bescherming is al nodig tegen stormvloeden die eens in de tien jaar voorkomen maar zal ook een barrière vormen tegen de zogenaamde duizendjarige storm. In het ontwerp is bovendien rekening gehouden met 80 centimeter stijging van de zeespiegel tegen het jaar 2100. De werken zullen in 2022 klaar zijn.

Omdat een constructie met dergelijke grote visuele impact heel wat vragen opwekt, organiseert het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) een tentoonstelling op het Loodswezenplein. “De boeiende doe-tentoonstelling is in de eerste plaats op de jeugd gericht”, zegt administrateur-generaal Nathalie Balcaen (rechts op de foto bij de opening met burgemeester Geert Vanden Broucke). “Met puzzels en spelletjes leren de kinderen hoe de kering gebouwd wordt en waarom ze nodig is. Tegelijk verzamelen ze cijfers die op het einde een code vormen om een dynamische maquette van de stormvloedkering in beweging te zetten. Er zijn filmpjes zoals een pakkende getuigenis van Raoul Servais over de stormvloed van 1 februari 1953. Weerman David Dehenauw geeft uitleg over het klimaat en de klimaatverandering. Twee ingenieurs van MDK vertellen wat we allemaal moeten doen om het zeewater tegen te houden. De expo is deze maand en in augustus van dinsdag tot zondag open, en vanaf september voor scholen. Ze blijft tot 2022 staan.”

Oostende vanop het Westerstaketsel

In Oostende is deze zomer tijdelijk het Westerstaketsel opnieuw toegankelijk, na de eerste fase van de renovatie. “Voor het eerst in jaren kan iedereen tot het verste punt van het staketsel wandelen en genieten van het prachtige zicht op de zee, het strand en de havengeul”, zegt Jan Goemaere van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “Voor een totaalbedrag van 7 miljoen euro wordt het meer dan 100 jaar oude paalwerk hersteld. In oktober start de tweede en laatste fase, die mei 2020 klaar zal zijn.”
Volgens Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) gaat het om een van de grootste structuren in zijn soort ter wereld. “Het Westerstaketsel dateert uit 1888 en is 650 meter lang. Sinds het einde van de 19e eeuw waren er steeds een of meer cafetaria’s op de kop. Toen meerden er ook de stoomboten naar Londen aan. Niet zonder averij overleefde het Westerstaketsel twee wereldoorlogen, de stormvloed van 1953 en een resem aanvaringen.”

Panoramaterras Zeebrugge

Nog tot 15 september stelt het havenbestuur van Zeebrugge haar terras op de zevende verdieping van de ABC-toren open voor het brede publiek. Van maandag tot en met vrijdag is dit telkens van 8.00 uur tot 16.30 uur gratis toegankelijk. Dit is de centrale plaats voor het beste zicht op de haven, de zee, het dorp Zeebrugge, de kust en de polders. Bij helder weer zie je torens van Brugge en Oostende, en zelfs de Westerschelde.

Op deze verdieping bevindt zich ook het bezoekerscentrum van het havenbestuur. Dat omvat een belevenisruimte en een projectiezaal waar een havenfilm, van de gereputeerde regisseur Wim Robberechts, op drie schermen met een totale breedte van twaalf meter wordt getoond. Dit bezoekerscentrum is alleen open voor groepen en op aanvraag bij het havenbestuur. De ABC-toren staat aan de Rederskaai, op de kop van de jachthaven.

Roel Jacobus