Belgische offshorespecialisten lanceren zonne-energie op zee

Nieuws, Scheepvaart
Koen Heinen

Met de verder dalende prijzen voor fotovoltaïsche cellen is de evolutie naar offshoretoepassingen de volgende logische stap, zeggen de initiatiefnemers. Factoren als beperkte beschikbaarheid van land, standaardisering en NIMBY (not in my back yard) zullen alleen maar bijdragen aan de groei van de markt voor offshore zonne-energie, geloven ze.

Uitdagingen

De bouw van offshore zonneparken op een ruige zee vereist aangepaste zonnepanelen die bestand zijn tegen zout en water, sterke stromingen en hoge golven. Er moet een drijvende structuur ontworpen worden die een kostencompetitieve oplossing biedt.

Ervaring

Elk van de partners in het consortium beschikt in zijn domein over de nodige ervaring. Tractebel heeft een sterke reputatie op het vlak van engineering voor offshore. DEME en De Nul zijn ervaren in werken op zee en zijn al zeer actief in de bouw van offshore windparken. Soltech is gespecialiseerd in fotovoltaïsche zonnepanelen. Universiteit Gent is een kenniscentrum inzake offshore engineering, acquacultuur en ecosysteemstudie.

Eerst op de Noordzee

Het consortium wil als eerste offshore zonne-energieparken opzetten op de Noordzee. Voor het zover is, zullen ze nieuwe concepten ontwikkelen en testen uitvoeren in het laboratorium en in de praktijk. Ze krijgen daarbij de steun van het Vlaams instituut voor innovatie en onderzoek VLAIO. Het project beschikt over een budget van twee miljoen euro.

Koen Heinen