DFDS rekent op forse vooruitgang door organische groei en acquisities

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

De Deense scheepvaart- en logistieke groep deed vandaag zijn groeistrategie voor de komende vijf jaar uit de doeken. DFDS wil zijn intussen al lange groeilijn resoluut doortrekken, al geeft het zelf toe dat de markt momenteel wat gebukt gaat onder toenemende onzekerheid rond de brexit en de vertragende economie.

Nieuwe acquisities

Maar sneller groeien dan de markt is hoe dan ook de ambitie. De nieuwe CEO Torben Carlsen rekent daarvoor op de kracht en reikwijdte van het netwerk dat DFDS uitbouwde. Dat moet zich vertalen in een grotere efficiëntie en een betere dienstverlening naar de klant toe.

Automotive, woudproducten, staal en temperatuurgecontroleerde lading zijn niches die bijzondere aandacht zullen krijgen.

Nieuwe acquisities kunnen als bijkomende hefboom voor schaalvergroting dienen en de organische groei een extra duwtje in de rug geven. Ook een doorgedreven digitalisering en lagere eenheidskosten door grotere schepen in te zetten, zijn onderdeel van de strategische visie.

DFDS plant 5 miljard kroon aan investeringen in de vier volgende jaren (na 2,8 miljard in 2019 alleen al). Nieuwbouwschepen slorpen een fiks deel van dat bedrag op.

Meer winst

Het moet meer geld in het laatje brengen. DFDS mikt voor 2023 op een bedrijfswinst (ebitda) van om en bij de 5,5 miljard Deense kroon, zo’n 740 miljoen euro aan de huidige koers. De groep denkt dat hij daar in het ergste geval maar een tiental procent naast zal zitten. Vorig jaar stond die teller op 3,6 miljard kroon of 480 miljoen euro.

Dat beter resultaat met hoger rendement moet voor een derde uit organische groei voortvloeien, voor een derde uit acquisities en voor een derde uit het halen van de doelstellingen die DFDS voor zijn bedrijvigheid in de Middellandse Zee heeft vooropgezet.

Jean-Louis Vandevoorde