Zeebrugge smeekt om beslissing sluis vóór verkiezingen 26 mei

Nieuws, Scheepvaart
Roel Jacobus

Op de lentereceptie van de havenbedrijvenvereniging Apzi-Voka West-Vlaanderen deed voorzitter Marc Adriansens een dringende oproep aan de Vlaamse regering. “Wij willen dat voor een nieuwe zeesluis ‘de schup in de grond gaat’ zoals minister Ben Weyts (N-VA) ons al jaren op elke nieuwjaarsreceptie belooft. Op dit dossier wordt al zestien jaar gestudeerd. We vragen om alstublieft uit te voeren wat bestudeerd is. Daarvoor is het een absolute noodzaak dat nog in deze legislatuur een beslissing genomen wordt, dus vóór de verkiezingen op 26 mei.”

Vriend en vijand zijn het erover eens dat een tweede toegang tot de achterhaven noodzakelijk is als back-up van de Pierre Vandammesluis (foto). Maar evenzeer voor uitbreiding van de capaciteit. “Als grootste autohaven ter wereld hebben we een aanzuigeffect voor bijkomende business. In deze sector kun je Zeebrugge vergelijken met de 5th Avenue in New York: de plaats waar iedereen wil zijn. Bijvoorbeeld Tesla koos doelbewust voor Zeebrugge als Europese toegangspoort. We kunnen geen tijd meer verliezen.”

Alternatieven voor getroffenen

Tot 22 maart liep een openbaar onderzoek rond het ontwerp van voorkeursbesluit voor een nieuwe sluis op de plaats van de oude Visartsluis met bijhorend een nieuwe weg voor het doorgaand verkeer langs de woonzones. Er werden maar liefst 750 bezwaarschriften ingediend tegen de impact van de werken. Adriansens benadrukt dat hiervoor naar oplossingen moet gezocht worden. “Er moeten goede flankerende maatregelen getroffen worden. Daarbij moet een goede begeleiding komen voor de mensen die getroffen worden en moeten er alternatieve locaties zijn voor de bedrijven die onteigend worden.”

Havenvoorzitter en burgemeester Dirk De fauw (CD&V) besprak deze week in Brussel het dossier van de sluis. “Er is mij verzekerd dat de Vlaamse regering nog vóór de verkiezingen van 26 mei een beslissing zal nemen. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de flankerende maatregelen die wij voorstelden om de impact van de werken te milderen.” Het worden alweer eens spannende weken in Zeebrugge.

Roel Jacobus