Snelheidsbeperking voor schepen krijgt mee- én tegenwind

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

In een open brief aan de lidstaten van de Internationale Maritieme Organisatie beklemtonen 113 rederijen en 9 organisaties de “dringende noodzaak” voor de scheepvaartsector om de klimaatverandering aan te pakken. In de lange lijst ondertekenaars staan vooral bulk- en tankerrederijen, naast organisaties zoals Stichting De Noordzee, WWF, Greenpeace en de Clean Shipping Coalition.

Winst gaat verloren

Zij zien in de voorstellen die bij het Marine Environment Protection Committee (MEPC) van IMO op tafel liggen om de snelheid van zeeschepen te reguleren een afdoend middel om de doelstellingen inzake uitstootvermindering te halen. De recente geschiedenis bewijst dat, zeggen ze. “Het feit dat de operationele snelheid van de wereldvloot na de economische crash van 2008 verlaagde, leidde tot een drastische reductie van de emissies van broeikasgassen”, staat in de open brief te lezen.

Maar vandaag gebeurt net het tegenovergestelde. “Recente studies suggereren dat schepen opnieuw sneller gaan varen omdat de wereldwijde vraag weer toeneemt. Als die trend aanhoudt, zal al de winst die over de voorbije jaren door slow steaming op het vlak van uitstoot is geboekt, verdwijnen.”

Differentiatie

De rederijen en organisaties pleiten voor een gedifferentieerde aanpak op basis van scheepstype en scheepsgrootte. Voor containerschepen moet er volgens hen een jaarlijks maximaal snelheidsgemiddelde komen. Voor andere schepen zijn ze voorstander van een absolute maximumsnelheid. Daarbij dient rekening gehouden met de minimale snelheid die schepen nodig hebben.

Hoe sneller zo’n regelgeving er komt, hoe beter, vinden zij.

Averechts effect

De UK Chamber of Shipping is het helemaal oneens met die visie en waarschuwt dat een verplichte snelheidsbeperking wel eens de transitie naar een koolstofarme scheepvaart kan afremmen. Implementatie en naleving zijn bovendien “problematisch”.

Zij ziet meer heil in “incentives” voor reders die de overstap naar nieuwe technologieën doorvoeren. Een snelheidslimiet zet een rem op innovatie, vindt de Chamber. Zij heeft ook vragen bij de studies over de voordelen van een lagere snelheid.

Trager varen vereist bovendien meer capaciteit voor het vervoer van eenzelfde volume. Het zou voor tijdsgevoelige producten ook kunnen leiden tot een modal shift naar transportmodi die uiteindelijk meer uitstoot genereren.

Jean-Louis Vandevoorde