Regelgeving infrastructuur in Vlaanderen en Nederland beter afstemmen

Nieuws, Scheepvaart
Melanie De Vrieze

Vlaams minister-president Geert Bourgeois, de Nederlandse minister-president Mark Rutte en de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties slaan de handen in elkaar rond grensoverschrijdende samenwerking. Op korte termijn willen ze een aantal concrete grensknelpunten, die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving aan beide zijden van de grens, aanpakken.

Onderzoek 

Daarom lanceerden ze vandaag in Gent een traject dat uit twee sporen bestaat. Een eerste is een verdiepende studie die oplossingen moet aanreiken voor wetgevende knelpunten bij de ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur. Dergelijke projecten kennen vaak vertraging door de complexe verschillen in de regelgeving van beide landen. De studie zal onderzoeken op welke manier de Vlaamse en Nederlandse plannings- en vergunningsregelgevingen en beroepsprocedures beter op elkaar moeten worden afgestemd.

Knelpunten

Daarnaast zullen ze maatwerkoplossingen formuleren voor concrete grensknelpunten. Vertrekpunt is de inventarisatie van de grensoverschrijdende knelpunten die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving aan beide zijden van de grens in het fusiehavenbedrijf North Sea Port. Bedrijven kunnen beter grensoverschrijdend samenwerken door reguleringsbelemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld op het vlak van transport van scheepsafvalstoffen, lng of grond en sediment.

Maatschappelijk belang

Volgens Bourgeois heeft de grensoverschrijdende infrastructuur een groot maatschappelijk belang. “Ik denk hierbij aan de eventuele aansluiting op de Nederlandse gascentrale in Maasbracht of de aanleg van de IJzeren Rijn. Vandaag stellen we vast dat de verschillen in de regelgeving tussen Vlaanderen en België de tijdige realisatie van die projecten al te vaak hypothekeren, vertragen of erg precair maken.” 

Succesvol voorbeeld 

North Sea Port, dat de komende jaren nood heeft aan bijkomende leidingen voor gas, elektriciteit en CO2, geldt als een pionierproject. “Europa moet het makkelijker maken om over landsgrenzen heen te leren, te werken en te ondernemen, zegt staatssecretaris Knops. “De fusie van de havens van Gent en Terneuzen in North Sea Port is een succesvol voorbeeld van deze grensoverschrijdende samenwerking. Tegelijk zijn daarmee de verschillen in regelgeving tussen landen niet in een klap weggenomen. Juist daarom starten we met dit vernieuwende experiment in deze regio.”

Melanie De Vrieze