Boskalis trekt klacht rond Elbeverdiepingscontract voor DEME in

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

Eind maart raakte bekend dat de voor Hamburg vitale verdieping van de Elbe, misschien wel weer tegen maandenlang uitstel kon aanlopen. Oorzaak was de klacht die bij het Oberlandesgericht Düsseldorf was neergelegd over de gunning van het baggercontract door een niet-weerhouden partij.

Het bleek om de Nederlandse baggeraar Boskalis te gaan. Een woordvoerder van de groep uit Papendrecht liet toen al de deur open voor een vergelijk en sprak over een “constructief overleg” tussen de betrokken partijen.

Dat heeft blijkbaar tot resultaat geleid. Boskalis trok zijn klacht in, zo melden Duitse bronnen. Dat betekent dat de voorbereidende werken voor de aanpassing van de vaargeul naar Hamburg opnieuw kunnen starten. De rechtbank in Düsseldorf had ze alvast tijdelijk stilgelegd.

Bij Boskalis was niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor commentaar.

Contract voor DEME

Het contract ter waarde van 238 miljoen euro voor de verdieping van de Elbe ging naar de baggeraars Nordsee Nassbagger- und Tiefbau en Dredging International, meldt de Wasserstrassen- und Shiffahrtsverwaltung des Bundes. De twee dochters van de Belgische DEME-groep zullen volgens de bevoegde Duitse instantie zowat 32 miljoen kubieke meter moeten wegbaggeren.

Bij DEME wacht men wel nog op de officiële gunning van dat contract, kreeg Flows in Zwijndrecht te horen. Vragen over die opdracht blijven daarom voorlopig onbeantwoord.

Verdiepen én verbreden

Net zoals dat bij de Westerschelde het geval was, moeten in de Elbe drempels afgevlakt worden om schepen met een grotere diepgang naar Hamburg te loodsen. Maar in de allereerste fase zijn de inspanningen erop gericht de vaargeul ter hoogte van Wedel te verbreden, zodat de steeds grotere containerschepen elkaar daar in een zogeheten ‘Begegnungsbox’ kunnen kruisen. Dat moet tegen eind dit jaar al voor een vlottere op- en afvaart van containerreuzen zorgen.

“Op sommige plaatsen is verbreding van de vaargeul minstens even belangrijk als verdieping”, zegt de haven van Hamburg daar zelf over.

Jean-Louis Vandevoorde