Uitstel wereldwijde zwavelnorm tot 2025 “weinig waarschijnlijk”

Nieuws, Scheepvaart
Jean-Louis Vandevoorde

“Het is heel waarschijnlijk dat de global cap in 2020 van kracht zal worden, bijna onafgezien van de impact die een ontoereikende beschikbaarheid van gepaste brandstof kan hebben op de kostprijs van het maritiem vervoer”, zegt voorzitter Masamichi Morooka van de International Chamber of Shipping.

De scheepvaartsector en de olie-industrie mogen er niet van uitgaan dat de deadline naar 2025 zal verschuiven om de eenvoudige reden dat zij “niet voorbereid” zouden zijn, voegt hij daaraan toe. ICS wil daarom met de producenten van bunkers blijven werken om ervoor te zorgen dat er tegen 2020 voldoende zwavelarme brandstof voorradig is.

Kritiek op EU

ICS stipt aan dat de International Maritime Organisation (IMO) wel degelijk de mogelijkheid heeft om de invoering te verschuiven naar 2025, als de tegen 2018 voorziene studie over de beschikbaarheid van de vereiste brandstof uitwijst dat dit nodig zou zijn. 2018 vindt ICS te laat, maar met haar vraag om de studie sneller uit te voeren heeft de organisatie nog steeds geen gehoor gevonden.

Volgens ICS staat vooral de Europese Unie weigerachtig tegenover uitstel. De EU krijgt ook een veeg uit de pan voor zijn houding in het dossier van de monitoring en publicatie van CO2-emissies door zeeschepen, waar zij de internationale gemeenschap voor voldongen feiten zou willen plaatsen.

De strengere zwavelnorm zal de brandstoffactuur voor de wereldwijde scheepvaartindustrie “enorm doen toenemen, misschien met niet minder dan 50 miljard dollar per jaar”, zegt ICS nog.

Vergeet ook het Flows Event op 26/03/2015 niet : Hoe groen wordt ons zeevervoer? Meer info