Brexitgesprekken lopen nu ook vast op cabotage

De nieuwe ronde onderhandelingen tussen de EU en het VK, die vorige week van start ging, verloopt zeer stroef. Nu is het de cabotage die roet in het eten gooit. “Mijn aanvoelen is dat het diplomatiek hoog spel is van de EU”, zegt Lode Verkinderen.

De visserij en de regels rond staatssteun waren tot nu toe de grootste struikelblokken. De onderhandelaars hebben iets nieuws gevonden om over te kibbelen: de toekomstige regels rond het wegvervoer en meer bepaald de cabotage (nationaal vervoer verrichten in een andere lidstaat dan die waar het bedrijf gevestigd is). Het geschil gaat over de mate waarin de Britse vervoerders na afloop van de overgangsperiode op 31 december toegang hebben tot de interne markt van de EU.

Volgens Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Europese Commissie, moet ‘brexit’ ook écht ‘brexit’ betekenen. Maar de Britten willen dat hun vervoerders in de Europese Unie onder dezelfde regels van nu mogen blijven caboteren. Voor Barnier komt dat neer op ‘cherry picking’.

Die halsstarrigheid vinden de Britten eigenaardig. De wegvervoerders uit de EU hebben er alle baat bij om wederzijdse cabotagerechten te verkrijgen. Van de tienduizend trucks die elke dag via Dover het Verenigd Koninkrijk (VK) binnenrijden, heeft 85% een EU-nummerplaat. “Voor elke tien trailers die vol rijden naar het VK, keert maar vijf tot zeven vol terug. De EU-wegvervoerders hebben er dus baat bij om op de terugweg te kunnen caboteren”, stelt Lode Verkinderen, directeur van TLV. Dat zegt ook de Britse regering: die stelt dat EU-vervoerders zeven maal meer in het VK caboteren dan vice versa.

Logica zoek

Volgens de Britse pers zou het dus perfect logisch zijn mocht Barnier op dit punt een genereuze deal met de Britten sluiten, vermits het in het voordeel van de EU-vervoerders zou zijn. De Road Haulage Association voegt hier aan toe dat een beperking van de cabotage noch ecologisch noch economisch voordelig zou zijn. Volgens de directeur van die vereniging, Richard Burnett, zullen meer trucks leeg moeten rijden, wat de kosten en het dieselverbruik nutteloos zal verhogen. En meer CO2-emissies zal veroorzaken.

Barnier bijt terug

Inmiddels heeft Barnier uitleg gegeven over de reden waarom hij de Britten cabotage wil weigeren. In een duidelijke verklaring (die u via deze link op Twitter kunt zien) zegt hij dat de Britse onderhandelaars willen dat bepaalde standaarden voor hen niet zouden gelden wanneer zij op het territorium van de EU rijden. Die standaarden hebben onder meer betrekking tot de rij- en rusttijden en de nieuwe digitale tachograaf. “Dat is ons nu weer bevestigd. Zij weigeren deze vooruitgang en deze waarborgen, maar vragen wel een niveau van toegang tot de eenheidsmarkt dat vergelijkbaar is met dat van een lidstaat”, zegt hij.

“De lidstaten aanvaarden deze standaarden en beperkingen wel”, voegt hij toe. Volgens hem leiden de Britse eisen dus tot een oneven speelveld en concurrentievervalsing.

Hakken in het zand

Volgens de Britse pers heeft de halsstarrigheid van Barnier mogelijk weinig te maken met de brexit. Door het Mobility Package zullen andere regels gelden voor de cabotage en de detachering waartegen de Oost-Europese landen zich verzetten. Het zou politiek moeilijk te verkopen zijn dat de Britten genereuze transportrechten zouden verkrijgen.

Toch lijkt het erop dat Barnier de hakken in het zand zet op het gebied van wegvervoer om de Britten te dwingen op andere gebieden een gelijk speelveld toe te staan. Volgens Verkinderen speelt de EU hoog spel hoewel beide partijen zich in de voet zouden schieten mochten ze op transportvlak niet tot een vergelijk komen. “Zonder akkoord zal het vervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk met CEMT-vergunningen moeten gebeuren. Enkele maanden geleden hebben we met de FOD Mobiliteit berekend of die zouden volstaan. We kwamen tot de vaststelling dat het erg nipt zou zijn. Een ander nadeel van de CEMT-vergunningen is dat ze geen recht geven op cabotage. Die is dan onmogelijk”, zegt hij.

Breekpunt

“Elke vorm van kwantitatieve beperking van het wegvervoer is in het nadeel van beide partijen. Toch spelen onderhandelaars het spel zeer hard. Mijn aanvoelen is wel dat de EU van de cabotage geen breekpunt zal maken”, zegt Verkinderen. Vandaag is er geen uitzicht op een doorbraak op een aantal kernonderwerpen. Barnier zou met andere woorden de regels rond het wegvervoer als pasmunt gebruiken.

"Toch houden we er rekening mee dat de kans bestaat – al is die maar 2% – dat het slecht afloopt en de CEMT-vergunningen toch moeten gebruikt worden. De hele procedure voor het verkrijgen van de vergunningen, duurt zeer lang: tot zes maanden. Daarom zijn wij nu al gesprekken met de FOD Mobiliteit gestart over de praktische aspecten ervan, zoals het indienen van een aanvraag", zegt hij nog.

Philippe Van Dooren