Brussels Airport Company spant kortgeding aan tegen acties skeyes

Brussels Airport Company en Brussels Airlines hebben samen een kortgeding aangespannen tegen skeyes. Ze eisen continue dienstverlening van het luchtverkeer in België. De acties van skeyes berokkenen ernstige economische en reputatieschade. 

Deze dinsdagvoormiddag vond de inleidende zitting plaats van het kortgeding. De voorbije drie maanden is het luchtruim gedeeltelijk of volledig gesloten geweest tijdens minstens een op de drie dagen. Het besluit om het luchtruim te sluiten wordt ook altijd laattijdig gemeld aan de luchthavenpartners, waardoor er geen voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden, zo luidt de mededeling van Brussels Airport.

Reputatieschade

De aanhoudende en onaangekondigde disrupties van dienstverlening bij skeyes berokkenen Brussels Airport Company en Brussels Airlines ernstige economische en reputatieschade. In een gezamenlijke procedure eisen de luchthavenuitbater en de luchtvaartmaatschappij een garantie van skeyes op de continuïteit van het luchtverkeer in België, op straffe van dwangsommen. De pleidooien volgen op 18 juni, zegt Brussels Airport. 

Liege Airport

Eerder al hadden Liege Cargo Handling Services (LACHS) en Cargo Airlines (CAL) een kortgeding aangespannen tegen skeyes. In het geval van onderbreking van de dienstverlening bedroeg de dwangsom 250.000 euro per uur onderbreking. Deze namiddag houdt de Waalse minister die belast is met luchthavens, Jean-Luc Crucke, een persconferentie om ‘gemeenschappelijke acties’ bekend te maken, die beslist zijn door Wallonië, via Sowaer, Brussels South Charleroi Airport en Liege Airport.

Sociaal akkoord

Het conflict bij skeyes leidde onlangs tot een sociaal akkoord over de regeling van de werkzaamheden en de nachtdiensten, maar dat werd alleen maar door de socialistische vakbond ondertekend. ACV-Transcom, de grootste vakbond bij skeyes, staat niet achter het akkoord. 

Melanie De Vrieze