Frank Moreels: “Internationaal samenwerken om uitdagingen aan te gaan”

Interview, Mensen
Te gast
Frank Moreels
Frank Moreels © Bart Timperman

In de jubileumeditie van ons magazine hebben we organisaties in de maritieme en logistieke sector de kans geboden om zich in de kijker te stellen. Frank Moreels, vakbondsverantwoordelijke en voorzitter van de Belgische Transportbond (BTB), stelt zijn nieuwe boek ‘De wereld is van ons’ voor.

Al zijn hele beroepsleven lang is Frank Moreels actief binnen de socialistische vakbond ABVV. In 2016 werd hij voorzitter van BTB, de transportcentrale van het ABVV en is hij voorzitter van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF). Sinds 2017 is hij ook actief als vicevoorzitter van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF). Samen met Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt schreef Moreels al het boek ‘Het kan altijd goedkoper’ over de gevolgen van sociale dumping in de transportsector in Europa. Met veel trots stelde hij in november 2023 zijn nieuwste boek ‘De wereld is van ons’ voor.

“Ik krijg vaak de vraag waarom ik me zo sterk met internationaal vakbondswerk bezighoud. Er wordt dan weleens al grappend de opmerking gemaakt of ik geen andere katten te geselen heb in België”, vertelt Moreels. In zijn boek biedt hij een brede kijk op de arbeidsmarkt in een snel veranderende wereld en pleit hij voor internationaal vakbondsengagement. “Het is een oproep aan werkenden om de beslissingen die in Europa en wereldwijd worden genomen, te begrijpen. Het boek schetst de impact van die beslissingen op vakbondsmensen — en dus ook op onze leden — en hoe we hier als vakbond een antwoord op kunnen bieden”, vertelt hij.

Globalisering

Met de titel van zijn boek ‘De wereld is van ons’, maakt hij een duidelijk statement. “De werkende mens telt vanzelfsprekend ook mee en moet ook mee in rekening worden gebracht. Er wordt veel gesproken over globalisering, maar weinig over de gevolgen ervan op de gewone werkmens en hoe hij of zij daarmee omgaat. Beslissingen van bovenaf zijn van invloed op werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en lonen. Ruim 85% van de regelgeving rond transportactiviteiten in België wordt op Europees en internationaal niveau vastgelegd. Veel mensen realiseren zich dat niet.”

Hij wijst erop dat verbeteringen wereldwijd niet zomaar vanzelf zullen gebeuren. Druk uitoefenen op politieke verantwoordelijken, multinationale ondernemingen en internationale instanties is essentieel om ongelijkheid te bestrijden en welvaart eerlijk te verdelen. “Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te verdedigen, moeten we ons als vakcentrale internationaal organiseren. Samenwerking met vakbonden over de landsgrenzen heen is noodzakelijk om uitdagingen zoals de inkomensverdeling, sociale dumping, deregulering, privatisering en automatisering het hoofd te bieden. We kaarten problemen niet alleen aan, maar maken er ook werk van om constructieve voorstellen op tafel te leggen.”

Dit boek put uit Frank Moreels’ eigen ervaringen en syndicale praktijk, verrijkt met inzichten van gastbijdragen van nationale en internationale syndicale stakeholders. Met de Europese verkiezingen in juni 2024 en het congres van de Internationale Transportarbeiders Federatie in oktober 2024 aan de horizon, biedt ‘De wereld van ons’ een waardevolle bron van ideeën om deel te nemen aan de naderende debatten.

Frank Moreels: “Internationaal samenwerken om uitdagingen aan te gaan” – Flows

Frank Moreels: “Internationaal samenwerken om uitdagingen aan te gaan”

Interview, Mensen
Te gast
Frank Moreels
Frank Moreels © Bart Timperman

In de jubileumeditie van ons magazine hebben we organisaties in de maritieme en logistieke sector de kans geboden om zich in de kijker te stellen. Frank Moreels, vakbondsverantwoordelijke en voorzitter van de Belgische Transportbond (BTB), stelt zijn nieuwe boek ‘De wereld is van ons’ voor.

Al zijn hele beroepsleven lang is Frank Moreels actief binnen de socialistische vakbond ABVV. In 2016 werd hij voorzitter van BTB, de transportcentrale van het ABVV en is hij voorzitter van de Europese Transportarbeiders Federatie (ETF). Sinds 2017 is hij ook actief als vicevoorzitter van de Internationale Transportarbeiders Federatie (ITF). Samen met Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt schreef Moreels al het boek ‘Het kan altijd goedkoper’ over de gevolgen van sociale dumping in de transportsector in Europa. Met veel trots stelde hij in november 2023 zijn nieuwste boek ‘De wereld is van ons’ voor.

“Ik krijg vaak de vraag waarom ik me zo sterk met internationaal vakbondswerk bezighoud. Er wordt dan weleens al grappend de opmerking gemaakt of ik geen andere katten te geselen heb in België”, vertelt Moreels. In zijn boek biedt hij een brede kijk op de arbeidsmarkt in een snel veranderende wereld en pleit hij voor internationaal vakbondsengagement. “Het is een oproep aan werkenden om de beslissingen die in Europa en wereldwijd worden genomen, te begrijpen. Het boek schetst de impact van die beslissingen op vakbondsmensen — en dus ook op onze leden — en hoe we hier als vakbond een antwoord op kunnen bieden”, vertelt hij.

Globalisering

Met de titel van zijn boek ‘De wereld is van ons’, maakt hij een duidelijk statement. “De werkende mens telt vanzelfsprekend ook mee en moet ook mee in rekening worden gebracht. Er wordt veel gesproken over globalisering, maar weinig over de gevolgen ervan op de gewone werkmens en hoe hij of zij daarmee omgaat. Beslissingen van bovenaf zijn van invloed op werkomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, veiligheid en lonen. Ruim 85% van de regelgeving rond transportactiviteiten in België wordt op Europees en internationaal niveau vastgelegd. Veel mensen realiseren zich dat niet.”

Hij wijst erop dat verbeteringen wereldwijd niet zomaar vanzelf zullen gebeuren. Druk uitoefenen op politieke verantwoordelijken, multinationale ondernemingen en internationale instanties is essentieel om ongelijkheid te bestrijden en welvaart eerlijk te verdelen. “Om de belangen van onze leden zo goed mogelijk te verdedigen, moeten we ons als vakcentrale internationaal organiseren. Samenwerking met vakbonden over de landsgrenzen heen is noodzakelijk om uitdagingen zoals de inkomensverdeling, sociale dumping, deregulering, privatisering en automatisering het hoofd te bieden. We kaarten problemen niet alleen aan, maar maken er ook werk van om constructieve voorstellen op tafel te leggen.”

Dit boek put uit Frank Moreels’ eigen ervaringen en syndicale praktijk, verrijkt met inzichten van gastbijdragen van nationale en internationale syndicale stakeholders. Met de Europese verkiezingen in juni 2024 en het congres van de Internationale Transportarbeiders Federatie in oktober 2024 aan de horizon, biedt ‘De wereld van ons’ een waardevolle bron van ideeën om deel te nemen aan de naderende debatten.