Danny Deckers (ESPA): “Spijtig einde vereniging maritieme pers”

Nieuws, Mensen
Roel Jacobus
Danny Deckers
Danny Deckers © Port of Antwerp

Na 57 jaar houdt de vereniging voor maritieme journalisten ESPA ermee op. De laatste voorzitter Danny Deckers blikt trots terug op onder meer de award voor Maritieme Figuur van het Jaar en hoopt dat de perscollega’s elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Op dinsdag 17 januari hield de vzw European Shipping Press Association (ESPA) in Antwerpen zijn allerlaatste algemene vergadering. “Na stemming werd beslist om de vzw te ontbinden”, zegt voorzitter Deckers. “Wij kampten met het lot van zoveel verenigingen: een sterk gedaald ledenaantal en een verminderde bereidheid van het publiek om naar evenementen te komen. Wie vroeger bijvoorbeeld op een voordracht met een grote naam tachtig mensen kon verwelkomen, moet vandaag al blij zijn als er vijftien opdagen. Het is spijtig maar de maatschappij is nu eenmaal sterk veranderd door de coronapandemie, de digitalisering en andere factoren.”

Ook de beroepscategorie van schrijvers over scheepvaart, transport en logistiek wijzigde grondig. “De vereniging startte in 1966 toen elke krant minstens één maritieme journalist in dienst had. De (Antwerpse) gespecialiseerde uitgever De Lloyd vaardigde zelfs vijftien leden naar onze vereniging af.”

Europese ambitie

De club werd in 1966 opgericht onder de ronkende naam European Shipping Press Association. “Van bij de start was er ambitie om naar een Europese organisatie te groeien. Maar uiteindelijk is het vooral een Antwerps gebeuren gebleven”, zegt Deckers. Vanaf 2011 stelde de vereniging zich open voor journalisten en publicisten die over logistiek en transport schrijven.”

ESPA wilde een nauwere samenwerking tot stand brengen tussen alle betrokkenen bij de maritieme journalistiek en de bestaande contacten tussen de persmedia en de maritieme sector verbeteren. Dat werd in de praktijk gebracht met causerieën van eminente sprekers, deelname aan promotiereizen van de Groepering der Havenbelangen van Antwerpen, medewerking aan de jaarlijkse internationale dag van de transportpers en andere bijeenkomsten voor de sector.

Eigenaar bron van de Schelde

Opmerkelijk was dat ESPA in 1985 mede-eigenaar werd van de bron van de Schelde in het Franse dorpje Gouy. De site van de bron werd aangekocht, gerestaureerd en in ere hersteld, dankzij de nauwe samenwerking tussen ESPA, Havenbedrijf Antwerpen en de stad Antwerpen. In 2010 droeg de vereniging haar aandelen in de vzw die eigenaar is van de bron van de Schelde, over aan Havenbedrijf Antwerpen. ESPA behield wel twee zetels in de raad van bestuur die de eigendom beheert.

ESPA gaf in 2018 een fraaie brochure uit over de “Schelde, van bron tot wereldhaven”. In 2019 werd een daguitstap naar de bron georganiseerd.

Voorzetting award

Sinds 1972 bekronen de leden van ESPA jaarlijks de meest verdienstelijke maritieme persoon van het jaar. De eerste laureaat van de erepenning was havenschepen Leo Delwaide. “In februari 2022 huldigden we Catrien Scheers, bedrijfsleidster van de Antwerpse shortsea-operator Fast Lines Belgium, als Maritieme Figuur van 2021. Met deze mooie naam sluiten we de reeks in schoonheid af. Mogelijk zal de organisatie van deze award in een nieuwe constellatie voortgezet worden”, zegt Deckers.

Verder bijeenkomen in Gaarkeuken

Het laatste bestuur bestond uit voorzitter Danny Deckers, penningmeester Nicole Verstrepen, secretaris en ondervoorzitter Philippe Holthof en bestuurslid Willy Ysewijn. “De vzw zal volgens de wettelijke regeling ontbonden worden. Als er na aftrek van alle kosten nog iets van de kas overblijft, zullen we dit overmaken aan een nog te bepalen goed doel, het liefst in de maritieme sector. We hebben alleszins afgesproken dat de collega’s die dat wensen, elkaar nog kunnen blijven ontmoeten. Elke derde vrijdag van de maand zullen we informeel bijeenkomen in de Gaarkeuken aan Kaai 110 in Antwerpen”, besluit Deckers.

Danny Deckers (ESPA): “Spijtig einde vereniging maritieme pers” – Flows

Danny Deckers (ESPA): “Spijtig einde vereniging maritieme pers”

Nieuws, Mensen
Roel Jacobus
Danny Deckers
Danny Deckers © Port of Antwerp

Na 57 jaar houdt de vereniging voor maritieme journalisten ESPA ermee op. De laatste voorzitter Danny Deckers blikt trots terug op onder meer de award voor Maritieme Figuur van het Jaar en hoopt dat de perscollega’s elkaar kunnen blijven ontmoeten.

Op dinsdag 17 januari hield de vzw European Shipping Press Association (ESPA) in Antwerpen zijn allerlaatste algemene vergadering. “Na stemming werd beslist om de vzw te ontbinden”, zegt voorzitter Deckers. “Wij kampten met het lot van zoveel verenigingen: een sterk gedaald ledenaantal en een verminderde bereidheid van het publiek om naar evenementen te komen. Wie vroeger bijvoorbeeld op een voordracht met een grote naam tachtig mensen kon verwelkomen, moet vandaag al blij zijn als er vijftien opdagen. Het is spijtig maar de maatschappij is nu eenmaal sterk veranderd door de coronapandemie, de digitalisering en andere factoren.”

Ook de beroepscategorie van schrijvers over scheepvaart, transport en logistiek wijzigde grondig. “De vereniging startte in 1966 toen elke krant minstens één maritieme journalist in dienst had. De (Antwerpse) gespecialiseerde uitgever De Lloyd vaardigde zelfs vijftien leden naar onze vereniging af.”

Europese ambitie

De club werd in 1966 opgericht onder de ronkende naam European Shipping Press Association. “Van bij de start was er ambitie om naar een Europese organisatie te groeien. Maar uiteindelijk is het vooral een Antwerps gebeuren gebleven”, zegt Deckers. Vanaf 2011 stelde de vereniging zich open voor journalisten en publicisten die over logistiek en transport schrijven.”

ESPA wilde een nauwere samenwerking tot stand brengen tussen alle betrokkenen bij de maritieme journalistiek en de bestaande contacten tussen de persmedia en de maritieme sector verbeteren. Dat werd in de praktijk gebracht met causerieën van eminente sprekers, deelname aan promotiereizen van de Groepering der Havenbelangen van Antwerpen, medewerking aan de jaarlijkse internationale dag van de transportpers en andere bijeenkomsten voor de sector.

Eigenaar bron van de Schelde

Opmerkelijk was dat ESPA in 1985 mede-eigenaar werd van de bron van de Schelde in het Franse dorpje Gouy. De site van de bron werd aangekocht, gerestaureerd en in ere hersteld, dankzij de nauwe samenwerking tussen ESPA, Havenbedrijf Antwerpen en de stad Antwerpen. In 2010 droeg de vereniging haar aandelen in de vzw die eigenaar is van de bron van de Schelde, over aan Havenbedrijf Antwerpen. ESPA behield wel twee zetels in de raad van bestuur die de eigendom beheert.

ESPA gaf in 2018 een fraaie brochure uit over de “Schelde, van bron tot wereldhaven”. In 2019 werd een daguitstap naar de bron georganiseerd.

Voorzetting award

Sinds 1972 bekronen de leden van ESPA jaarlijks de meest verdienstelijke maritieme persoon van het jaar. De eerste laureaat van de erepenning was havenschepen Leo Delwaide. “In februari 2022 huldigden we Catrien Scheers, bedrijfsleidster van de Antwerpse shortsea-operator Fast Lines Belgium, als Maritieme Figuur van 2021. Met deze mooie naam sluiten we de reeks in schoonheid af. Mogelijk zal de organisatie van deze award in een nieuwe constellatie voortgezet worden”, zegt Deckers.

Verder bijeenkomen in Gaarkeuken

Het laatste bestuur bestond uit voorzitter Danny Deckers, penningmeester Nicole Verstrepen, secretaris en ondervoorzitter Philippe Holthof en bestuurslid Willy Ysewijn. “De vzw zal volgens de wettelijke regeling ontbonden worden. Als er na aftrek van alle kosten nog iets van de kas overblijft, zullen we dit overmaken aan een nog te bepalen goed doel, het liefst in de maritieme sector. We hebben alleszins afgesproken dat de collega’s die dat wensen, elkaar nog kunnen blijven ontmoeten. Elke derde vrijdag van de maand zullen we informeel bijeenkomen in de Gaarkeuken aan Kaai 110 in Antwerpen”, besluit Deckers.