Marc Van de Vijver: “Beveren pleit voor groter aandeel in MLSO”

Nieuws, Mensen
Charlotte De Noose
Marc Van de Vijver
Marc Van de Vijver © Gemeente Beveren

“Een meer structurele verankering van het Waasland? Oké, maar voor mij blijft zeker zo belangrijk dat het Vlaams Gewest zijn 15% in Maatschappij Linkerscheldeoever aan Beveren zou overdragen.” Een gesprek met Marc Van de Vijver, burgemeester Beveren.

Marc Van de Vijver is al zestien jaar burgemeester van Beveren (CD&V) en drie jaar lid van de raad van bestuur van Havenbedrijf Antwerpen. Vorige maand werd bekend dat hij een van de zes ‘Antwerpse’ bestuurders zal worden in de toekomstige raad van bestuur van de fusie Port of Antwerp-Bruges. 

Marc Van de Vijver: “Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ik gevraagd om voor Beveren in de raad van bestuur van het Havenbedrijf te zetelen. Dat lidmaatschap is bijzonder interessant. Uiteraard wordt er zeer veel gedelegeerd naar het directiecomité maar in die raad worden de strategische lijnen bediscussieerd en uitgestippeld. Er is niet zoiets als een Beverse, Zwijndrechtse of Antwerpse visie. Er wordt in alle openheid onderhandeld over de uit te zetten strategie. Daarbij gaat het ook om beslissingen die rechtstreeks voor Beveren van belang kunnen zijn. Zo’n aanwezigheid is ook belangrijk voor de contacten buiten de eigenlijke vergadering, voor het netwerken. Het is soms belangrijk de juiste mensen direct te kunnen aanspreken.” 

Flows: Maar die ‘aanwezigheid’ was en is niet structureel … U ‘kreeg’ een zitje. 

“Ik ben er gevraagd. Het klopt dat mijn aanwezigheid daar niet structureel is vastgelegd. Dat zou natuurlijk wel wenselijk zijn. Maar onderschat toch ook niet het symbolische en politieke belang van die geste: het was vanuit de haven een erkenning dat de uitbreiding zich hier realiseert.” 

Vanuit die functie hebt u vanop de eerste rij de gesprekken gevolgd die nu hebben geleid tot de fusie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

“Twee à drie jaar geleden had niemand daarin geloofd. Zo’n belangrijke stap realiseer je niet door op de markt te gaan staan maar wel door dat ‘en petit comité’ uit te werken. Het is de verdienste van de mensen in dat ‘petit comité’ dat we nu zover staan. Het feit dat er echt niets is gelekt, is een belangrijke illustratie van het feit dat het beide partijen – de havens – menens is. Al even illustratief is dat ook uit de raad van bestuur niets is gelekt.” 

De gemeenteraden van Antwerpen en Brugge gaven hun zegen. Uw gemeenteraad kwam er niet aan te pas.

“Maar het zijn Antwerpen en Brugge die de aandeelhouders zijn. Beveren is géén aandeelhouder. Ook de Maatschappij Linkerscheldeoever is geen aandeelhouder. De aandeelhouders beslissen. In uitvoering van de wet Chabert is destijds voor een eenheid van commando gekozen waarbij het havenbestuur Antwerpen alle watergebonden materies beheert en MLSO instaat voor het beheer van de concessies en de industrialisering op linkeroever. Die structuur is herbevestigd.”

“Volgens de nu door Brugge en Antwerpen goedgekeurde afspraak treedt er op 1 januari 2022 een raad van bestuur aan waarin in een 80/20-verhouding vanuit Antwerpen zes afgevaardigden zullen zitten: drie N-VA’ers, één liberaal, één socialist en ikzelf als burgemeester van Beveren.” 

Sp.a-gemeenteraadslid én vakbondssecretaris Issam Benali hekelde dat u de excuus-Waaslander bent en Brugge hier meer te zeggen krijgt dan uw gemeenteraad.

(schokschoudert) “Ik voel dat echt niet zo. Deze fusie komt er om de concurrentiepositie van beide havens te verbeteren. Ook de linkeroever heeft daar alle belang bij. De haven van Antwerpen ontwikkelt zich steeds meer hier. Weet u wel wat de haven betekent voor de tewerkstelling? Alleen al in Beveren tienduizend jobs. Wij hebben er alle belang bij dat die haven zich ontwikkelt en het haar economisch voor de wind gaat.” 

“Via de wet Chabert ligt vast hoe Beveren en de andere Wase gemeenten hun graantje financieel kunnen meepikken zodat wij niet alleen de lasten maar ook lusten hebben. Mag ik er daarbij ook eens op wijzen dat sommige Gentse randgemeenten ons maar al te zeer benijden dat zij niet zo’n wet-Chabert hebben.”

“Beveren heeft op die wijze 10% in MLSO én het voorzitterschap. Wat ik hier wél op tafel wil gooien, is dat het Vlaams Gewest in MLSO nog altijd 15% bezit. En dat is niet evident. Het Vlaams Gewest was destijds aandeelhouder in Zeebrugge en heeft dat wettelijk moéten overdragen aan Brugge. Ik pleit er daarom al lang voor dat het gewest die 15% aan Beveren zou overdragen. Dat mag gerust met de clausule dat die aandelen nooit mogen doorverkocht worden.” 

Toch blijft de kritiek dat Beveren niet structureel is vertegenwoordigd.

“Onderschat nu toch eens niet het belang van het signaal wanneer Antwerpen een van zijn – slechts – zes zetels in de raad van bestuur aan Beveren geeft. Dat is een politiek statement. Dat men nu toch eens niet altijd alles negatief benadert! Ik ben uiteraard niet tegen een meer structurele vastlegging van zo’n vertegenwoordiging. Het is aan de Wase vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement om daar dan iets aan te doen. Dat kan: om de fusie mogelijk te maken zal men enkele aanpassingen moeten doen aan het Vlaams havendecreet. Voor mij blijft die overdracht van de 15% van het Vlaams Gewest net zo belangrijk.”

Er zullen toch onvermijdelijk gevolgen zijn voor MLSO?

“Neen, want alle engagementen worden overgenomen door het nieuwe havenbestuur. Ik zie geen enkele reden om daar van af te wijken. Ik heb liever veel te zeggen over weinig dan weinig te zeggen over veel.”

“Een belangrijk pluspunt van MLSO is dat het een ontmoetingsplaats is voor Beveren, Zwijndrecht, het Waasland en Antwerpen. Antwerpen is heus wel verstandig genoeg om te beseffen dat het beter is in akkoord te leven met het Waasland dan in conflict of in oorlog. Nog eens: de fusie heeft geen gevolgen voor MLSO.” 

De Extra Containercapaciteit (ECA), zeg maar een Saeftinghedok. Off the record noemen veel havenbonzen die geplande ‘banaan’ of ‘winkelhaak’ nonsens. Intussen zijn er weer klachten over de geluidshinder.

“Ik ga me niet uitspreken over de nautische aspecten van het geplande dok. Dat is voer voor specialisten. Maar ik weet wel dat het dok er móét komen. Dat is enorm belangrijk. Vergeet niet dat MPET destijds naar linkeroever is gekomen en dat het dok dat ze daar beoogden, het Deurganckdok, nu vol zit. De rederijen wachten al lang op extra capaciteit. Dat laten ze ook meer en meer voelen. Voor iedereen, voor onze welvaart dus, is dat dok belangrijk. Dat men dus aub niet a priori in slogantaal tegen extra capaciteit is. Als je tegen de haven bent, zeg het dan klaar en duidelijk. Een haven zonder overlast is nu eenmaal onmogelijk. Walstroom kan een oplossing zijn. Ik woon zelf op een boogscheut van de E17. Denk je dat ik daar soms geen last van heb?” 

Blijft de wurgende mobiliteit. De bedrijven klagen dat de afrit Verrebroek tot de rotonde van het ‘Witte Huis’ het voorbije jaar wel vijf keer afgesloten is geweest. Onlangs zelfs bijna een volledige maand. 

“Iedereen, dus ook de bedrijven, zit te wachten op de beloofde westelijke ontsluiting. Voor ons is die weg een absolute voorwaarde bij de havenuitbreiding. Zolang die er niet ligt moet al dat zwaar verkeer langs die afrit en die is daar niet voor gemaakt. Daarom heeft Beveren de weg nu op eigen houtje heraangelegd, wel verwachtend dat de overheid daarin zal tussenkomen.” 

Een laatste heikel punt: het dorp Doel? 

“Daarover heeft de vorige regering na jaren onduidelijkheid en aanmodderen een duidelijke beslissing genomen: Doel blijft. Daar wordt niet meer op teruggekomen. De discussie is nu welk soort Doel men nog wenst. Van echte bewoning ben ik geen voorstander. Ik denk aan een bewoning in functie van de havenontwikkeling zoals horeca en toerisme. Minister van Erfgoed Diependaele leidt nu de discussies. De woonkernen zoals Ouden Doel en Prosperpolder – met zelfs  een eventuele kleine uitbreiding – blijven wel openstaan voor bewoning.” 

Paul Verbraeken