Coaching chauffeurs Van Moer dringt ongevallen en boetes met 11% terug

Nieuws, Mensen
Koen Heinen

Van Moer Logistics telt 1.200 werknemers waarvan 500 chauffeurs. De vloot van 420 trucks is actief in zowel uitzonderlijk vervoer, havenlogistiek en transport voor supermarktketens en bouwwerven. “Door onze verschillende activiteiten en onze grote vloot ligt het aantal ongevallen, met meestal manoeuvreer- en blikschade, redelijk hoog”, zegt Jo Van Moer, zaakvoerder van Van Moer Logistics (foto).

Veiligheidstraject

Om in die situatie verandering te brengen, startte Van Moer een jaar geleden met een veiligheidstraject met het Leuvense DrivOlution. Dit opleidingscentrum hielp in eerste instantie de data die al beschikbaar waren te structureren om de chauffeurs beter te kunnen coachen en monitoren. “Het afgelopen jaar hebben onze inspanningen – zoals nieuwe safety meetings, de controlemarathons, het aanstellen van preventiemedewerkers en het opleiden en bijsturen van chauffeurs op basis van maandelijkse rijstijlrapporten – duidelijk geloond”, zegt Van Moer.

Min 11%

Op een jaar tijd is het aantal ongevallen met 11% gedaald van 343 naar 304. De schadelast liep met 44% terug. Dankzij de coaching kon ook het aantal boetes teruggebracht worden van 558 naar 497 (-11%).

“We willen het aantal ongevallen tegen 2020 met 35% terugdringen en het brandstofverbruik nog verder doen dalen”, besluit Jo Van Moer.

Award

De positieve impact van de begeleiding op het veiligheidstraject van de chauffeurs ging niet onopgemerkt voorbij. Het leverde Van Moer Logistics zopas de ‘Truck Safety Award’ van Transport & Logistics op. De award bekroont elk jaar een bedrijf dat een actieve veiligheidspolitiek hanteert rond de opleiding van personeel (zowel chauffeurs als administratief personeel) en de uitrusting van de voertuigen, en een bedrijf waarvan de directie de verkeersveiligheid hoog inschat.

De award is ook een opsteker voor het Leuvense DrivOlution. Het is al het derde jaar op rij dat de award naar een transportbedrijf gaat dat door hen begeleid werd. Jaarlijks worden zo’n vijfduizend chauffeurs gecoacht en hun rijgedrag gemonitord. “We merken de laatste jaren een duidelijke gedragsverandering bij transportbedrijven. Zij zijn zich meer en meer bewust van de impact die ongevallen hebben op de omgeving en het bedrijf. Met onze aanpak proberen we de veiligheidscultuur van het hele bedrijf te veranderen, van directie tot vrachtwagenchauffeur”, besluit Jan De Strooper, zaakvoerder van DrivOlution.

Koen Heinen