Betonrot wijzigt plannen voor erotisch centrum in stapelhuis Oostende

Nieuws, Havens
Roel Jacobus
Renovatieproject Hangar 1 in Oostende
Renovatieproject Hangar 1 in Oostende © Roel Jacobus

Het renovatieproject van Hangar 1 in Haven Oostende wordt aangepast aan vastgesteld betonrot. Het historische gebouw wordt heringericht met kantoren, horeca en een erotisch centrum. Op vraag van de markt komt er ook een oesterbar op het dak.

Het stadsbestuur van Oostende verleende toestemming voor het wijzigen van de vergunde renovatiewerken aan Hangar 1 in de Stapelhuisstraat. Projectontwikkelaar Q-Invest FDK uit Antwerpen kreeg op 30 juli 2021 een vergunning om het beschermde historische pand te vernieuwen. De locatie in het havengebied tegen de rand van het stadscentrum krijgt een multifunctionele invulling met een mix van dag- en nachtleven, werken en ontspannen, creativiteit en diensten. Concreet wordt het een combinatie van een overdekte markthal, een bedrijvencentrum, een erotisch centrum ‘Hangar d’Amour’ met bijhorende sociale en medische ondersteuningsfuncties, een satellietkantoor voor de politie, een brasserie met aanhorende kleinschalige brouwerij en een kleine handelszaak.

“Uit de bevraging van de mogelijke uitbaters blijkt een zeer grote interesse voor een extra attractiepunt met uitzicht op de haven vanop het dak. Die rooftopbar/oesterbar kan multifunctioneel ingezet worden voor vergaderingen en evenementen”, luidde de aanvraag, die door Stad Oostende toegestaan werd.

Stabiliteit in gevaar

De vergunning wordt ook aangepast aan de vaststelling dat het gebouw in grotere staat van verval verkeert dan aanvankelijk werd gedacht. Gedurende het renovatieproces kwam aan het licht dat de betonnen binnenstructuur – die niet erfgoedkundig beschermd is – zodanig sterk door betonrot is aangetast dat ze niet meer gered kan worden. Ze mag vervangen worden door een nieuwe structuur van prefab betonnen balken, kolommen en vloerplaten.

Uit de verdere technische analyse bleek ook dat een kelderverdieping een te groot risico voor de stabiliteit van het gebouw zou betekenen. In de gewijzigde plannen wordt daarom de ondergrondse verdieping geschrapt.

Erotisch centrum Antwerpen

Q-Invest FDK, een vennootschap van de familie De Coninck uit Herent, is ook de initiatiefnemer van het megabordeel Villa Tinto in de gedoogzone voor prostitutie in Antwerpen. “Het erotisch centrum in Antwerpen heeft aangetoond dat het gecontroleerd beheer een positieve invloed kan hebben op het stedelijk weefsel. Ook de aanwezigheid van een politiekantoor zal een positief effect hebben op de impact naar de omgeving. Het gebouw ligt bovendien geïsoleerd in het havengebied, waardoor er weinig kans is op overlast voor woonkernen of andere functies”, motiveert de investeerder de opmerkelijke gedeeltelijke invulling van het gebouw.

“Om de andere functies niet te hinderen, wordt het erotisch centrum ‘introvert’ binnen het gebouw georganiseerd. We verwijzen hiervoor naar het voorbeeld van Antwerpen.”