Haven Antwerpen neemt voortouw in vergroeningsproject ‘Pioneers’

Nieuws, Douane
Michiel Leen
Groene zone in havengebied Antwerpen
Groene zone in havengebied Antwerpen © Havenbedrijf Antwerpen

46 maritieme en logistieke partners uit heel Europa werken aan een oplossing om de havens ecologisch én concurrentieel te houden. De haven van Antwerpen neemt de voortrekkersrol op zich in het ambitieuze vergroeningsproject ‘Pioneers.’

Port of Antwerp zal optreden als pioniershaven voor het Europese project ‘Pioneers’, een internationaal consortium van 46 partners, geleid door Port of Antwerp. Het consortium bestaat uit havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties die concrete oplossingen uitwerken om de broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk hun concurrentiepositie te vrijwaren. Het project loopt vijf jaar en gaat eind 2021 van start.

Antwerpen demohaven

Antwerpen is de plek waar de meeste demonstratieprojecten vorm krijgen om zo de andere partners te tonen hoe een Green Port er in de praktijk uitziet.  Port of Antwerp wil tegen 2050 een koolstofneutrale haven zijn. Dat lukt alleen via partnerschappen en een actieve dialoog met een breed netwerk van belanghebbenden. 

De havens van Barcelona, Constanta en Venlo nemen als collega-havens een actieve rol op om oplossingen zoveel mogelijk over te dragen naar hun omgeving en worden betrokken om de beste praktijken van het project toe te passen. ‘Pioneers’ krijgt een subsidie van 25 miljoen euro van het Europese Horizon 2020-programma en omvat 19 demonstratieprojecten op het gebied van productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift, optimalisering van stromen en digitale transitie. De acties gaan over het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol; het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken met het oog op energie-efficiëntie; een benadering inzake circulaire economie bij infrastructuurwerken; automatisering en de uitrol van digitale platformen om de modal shift te bevorderen en de verplaatsingen van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren.

Vandermeiren: “Nu actie ondernemen”

“Port of Antwerp streeft ernaar de eerste wereldhaven te zijn die economie, mens en klimaat met elkaar verzoent”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp. “Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moeten we nu actie ondernemen. ‘Pioneers’ bewijst hoe Port of Antwerp samen met een breed netwerk van belanghebbenden pionierswerk verricht om ons doel te bereiken.”

Annick De Ridder, havenschepen: “Dit is voor de haven van Antwerpen en de hele havengemeenschap een belangrijke mijlpaal en toont ook aan dat we met onze ambities op het juiste pad zitten. We willen dit als financiële hefboom gebruiken om de verdere vergroening en verduurzaming van het havenplatform kracht bij te zetten en onze haven ultiem als dé Green Port of Europe te positioneren.”

Michiel Leen