Stakingsaanzegging bij douane wegens personeelstekort

Nieuws, Douane
Melanie De Vrieze
Douanepersoneel
Douanepersoneel © FOD Financiën

De douane dreigt met zware acties vanaf 7 april als de regering niet voor extra personeel zorgt. “Het gaat niet om nationale acties, maar wekelijks een 24 urenactie op een van de locaties”, zegt Luc Martony (ACOD Financiën). 

De vakbonden van de douane hebben een actieaanzegging ingediend op 9 maart. Ze eisen extra aanwervingen, prioriteit voor vaccinatie van het eerstelijnspersoneel dat grenscontroles doet met de politie en meer respect voor de douaniers. 

“Sommige dossiers slepen al aan sinds de regering van lopende zaken”, legt Luc Martony, voorzitter van de socialistische vakbond ACOD Financiën, uit. “We hebben de minister gezien, maar hebben van hem geen bevredigend antwoord gekregen.”

De vakbonden klagen onder meer het chronische personeelstekort aan. “We krijgen steeds meer taken, ondanks het tekort aan medewerkers. Hierdoor moeten cruciale diensten gesloten worden. En er zijn problemen met de dienstplanning door het personeelstekort en door in bubbels te werken, waardoor de douaniers geen overuren kunnen opnemen of hun vakantie plannen.” 

Gebrek aan respect

De vakbonden hekelen eveneens het gebrek aan respect tegenover de douaniers. “Planningen worden opgelegd zonder overleg met de ambtenaren of de vakorganisaties. We eisen ook dat de douaniers die samen met de politie de grenzen controleren, prioritair gevaccineerd worden. Dat kadert eveneens in die zin voor respect. Onze vragen worden niet beantwoord, terwijl de douaniers tijdens de coronacrisis nooit gestopt zijn met werken.” 

De vakbonden willen de druk verhogen. Als er geen antwoord komt van de minister, gaan ze over tot protestacties. “Er komt geen actie voor het hele land, maar een wekelijkse 24 urenactie op één locatie”, legt Luc Martony uit. “Dat kan de vorm van een stiptheidsactie aannemen of eventueel een staking zijn. We laten de keuze aan het personeel.”

De acties zijn opgezet door het gemeenschappelijke vakbondsfront. Als de regering niet over de brug komt, volgen die vanaf 7 april. “Maar we hopen dat de minister ons op korte termijn antwoorden geeft, zodat wij die acties kunnen vermijden.” 

Melanie De Vrieze