Alle drugsonderzoeken haven Antwerpen voor Antwerps parket

Nieuws, Douane
Michiel Leen

Drugsvondsten in de haven van Antwerpen, of die nu op de linker- of rechter-Scheldeoever plaatsvinden, zijn voortaan de bevoegdheid van het Antwerpse parket, meldt minister van justitie Van Quickenborne. Die voert nu ook het havenverbod in.

Alle onderzoeken naar cocaïnezwendel via de Antwerpse haven zullen door het parket van Antwerpen worden gevoerd, ook als de drugs op linkeroever aankomen. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in de Kamer aangekondigd, naar aanleiding van vragen over de grootschalige politieoperatie in Antwerpen tegen de drugsmaffia.

Minister Van Quickenborne had vorig jaar al aangegeven dat hij aan de slag wilde gaan met havenprocureurs. Dat zijn openbare aanklagers die bevoegd zijn voor de volledige haven van Antwerpen. Die ligt immers verspreid over twee gerechtelijke arrondissementen, namelijk Antwerpen en Oost-Vlaanderen, wat neerkomt op verschillende parketten, rechtbanken en onderzoeksrechters.

Akkoord tussen Antwerpen en Oost-Vlaanderen

In de bevoegde Kamercommissie verklaarde Van Quickenborne woensdag dat de havenprocureur in eerste instantie de regie zal voeren over de aanpak van de zwendel via de Antwerpse haven. “Er is intussen een akkoord tussen het parket-generaal van Antwerpen en het parket-generaal van Oost-Vlaanderen, dat alle onderzoeken naar cocaïnezwendel via de Antwerpse haven door het parket van Antwerpen zullen worden behandeld, ook de cocaïne die op linkeroever toekomt”, luidde het.

De rechter zal binnenkort mensen die veroordeeld zijn voor drugsgerelateerde feiten, ook een verbod kunnen opleggen om zich in de haven te begeven. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) woensdag bekendgemaakt in de Kamer. Een eventuele latere uitbreiding naar andere feiten hoort tot de mogelijkheden.

In de Kamercommissie Justitie kreeg de minister verschillende vragen voorgeschoteld van Sophie De Wit (N-VA), Ben Segers (sp.a) en Marijke Dillen (Vlaams Belang) over de grootschalige politieoperatie in Antwerpen tegen de drugsmaffia. Daarbij werden een miljard gecodeerde berichten uit het misdaadmilieu onderschept.

Idee leeft al langer

Minister Van Quickenborne had eerder al aangegeven dat hij nadacht over zo’n plaatsverbod. Op een vraag van Segers bevestigde hij dat het havenverbod er komt. Het zal via diverse bepalingen worden toegevoegd aan de Drugswet. Iemand die veroordeeld werd voor drugsgerelateerde misdrijven, kan daarvoor een tijdelijk of definitief verbod krijgen de haven te betreden.

Vandaag kan een onderzoeksrechter in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek een plaatsverbod opleggen, bijvoorbeeld voor een haven. De bodemrechter (rechter in eerste aanleg of hogerberoep) heeft die mogelijkheid evenwel niet.

Michiel Leen