Dranaco: de watergebonden toegangspoort voor Antwerpen

Partnercontent, Binnenvaart
Buiten verantwoordelijkheid redactie
Terminal van Dranaco
Terminal van Dranaco © Dranaco

Dranaco verhandelt en produceert jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen ton granulaten en belevert zo de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Franse markt. Om het multimodaal vervoer te stimuleren, wil het bedrijf nu de eigen terminals openstellen voor andere bedrijven.

Het Antwerpse Dranaco is gespecialiseerd in de productie, het vervoer per vrachtwagen en per schip en het verhandelen van alle types granulaten zoals zanden, grinden, kalksteenslag, porfiersteenslag, breukstenen en siergranulaten. Het familiale bedrijf is al sinds 1919 actief in die basisgrondstoffen voor de bouw. Niet alleen beton- en asfaltcentrales en infrastructuurwerken maar ook sportvelden, tuinen en parken worden door het bedrijf van de nodige granulaten voorzien.

Multimodaal is vandaag een heel hip woord, maar eigenlijk doen we dat bij Dranaco al meer dan 100 jaar

Dranaco verhandelt en produceert jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen ton granulaten en belevert zo de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Franse markt. Een gedeelte van die granulaten worden vanuit een site in Antwerpen verder verdeeld en het doet dat op multimodale wijze. “Multimodaal is vandaag een heel hip woord, maar eigenlijk doen we dat bij Dranaco al meer dan 100 jaar”, zegt zaakvoerder Anthony De Rop. “We zullen dat ook blijven doen volgens hetzelfde principe, maar we willen met onze sites ook voor tweede- en derdelijnsbedrijven nog meer een toegangspoort vormen naar het water.”

“Concreet willen we onze kade ook openstellen voor andere bedrijven”, aldus De Rop. “We kijken daarbij ook uitdrukkelijk naar andere trafieken en sectoren dan de onze, zodat meer bedrijven de weg via het water kunnen vinden en Dranaco wil daarin zijn ondersteunende rol verder uitbouwen als logistiek & handeling-bedrijf. Als we echt de switch willen maken naar meer multimodaal vervoer en grote aantallen vrachtwagens van de weg willen halen, is het belangrijk dat bedrijven bereid zijn om hun eigen sites en kades open te stellen. Wij willen daarin een voortrekkersrol opnemen.”

Milieuvriendelijk

Die rol is Dranaco op het lijf geschreven, want het bedrijf organiseert zijn activiteiten vandaag al zo milieuvriendelijk mogelijk. “We zetten in op het minimaliseren van de CO2-uitstoot. Via het principe van the last mile voeren we 100% van de grondstoffen aan via de waterwegen en worden ze dan op trucks geladen voor de last mile.”

“Natuurlijk brengt het openstellen van je eigen kade ook nieuwe vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Hoe kun je een schip klaar maken voor andere goederen? Hoe zorg je ervoor dat de bepaalde goederen niet met elkaar in contact komen tijdens de opslag en eventuele manipulatie?”, licht De Rop toe. “Voor ons is het dan ook belangrijk hierbij samen te werken met partners die hierin over de nodige ervaring beschikken en waarmee we op lange termijn samenwerkingen kunnen uitbouwen waarbij elke partij haar troeven optimaal kan uitspelen.

Dranaco ziet de samenwerking met andere bedrijven als een partnership op lange termijn. Het bedrijf is dan ook van plan om zijn multimodale activiteiten structureel uit te breiden. “Dranaco is opgericht in 1919 in Antwerpen, waar met de Schelde en het Albertkanaal twee van de belangrijkste vaarwegen voor de binnenvaart in de Benelux samenkomen. Van die troef moeten we maximaal gebruikmaken”, zegt De Rop. De doelstelling moet zijn zoveel mogelijk transport van de baan te halen en te zorgen dat dit transport optimaal kan worden ingezet volgens het last-mileprincipe.

Antwerps familiebedrijf

“Vrachtwagens zijn noodzakelijk en zullen dat blijven, maar we moeten de afstand op de baan minimaliseren. Elektrische fietsen zijn super om pakketjes in een stedelijke omgeving te bezorgen, maar voor grote bulkgoederen is dat geen optie. Door locaties aan de rand van Antwerpen stad open te stellen voor watergebonden bedrijven, kunnen we nog meer inspelen op multimodaal transport”, zegt De Rop. “We zijn trots als Antwerps familiebedrijf, maar we willen niet alleen naar onszelf kijken.”

“Met onze cruciale ligging aan de Schelde en het Albertkanaal willen we met Dranaco de toegangspoort tot de stad zijn voor de binnenvaart. Het economische en ecologische aspect moeten naar de toekomst toe hand in hand gaan. We dienen erover te waken dat de klanten op termijn niet het slachtoffer worden van een ’te duur’ duurzaamheidsbeleid. Zo staan we vandaag middenin de aanleg van de Oosterweel, die we vanuit Dranaco zien als een opportuniteit. Hiervoor is het belangrijk dat Dranaco op lange termijn kan denken, samen met alle betrokken partners en stakeholders. Alleen op deze manier kunnen we deze uitdaging gezamenlijk aangaan en oplossen, zodat we er allemaal beter van worden”, besluit De Rop.

Contact:
Dranaco nv
Godefriduskaai 28 bus 18
2000 Antwerpen
+32 (0)3 231 08 54
info@dranaco.be
www.dranaco.be

Dranaco: de watergebonden toegangspoort voor Antwerpen – Flows

Dranaco: de watergebonden toegangspoort voor Antwerpen

Partnercontent, Binnenvaart
Buiten verantwoordelijkheid redactie
Terminal van Dranaco
Terminal van Dranaco © Dranaco

Dranaco verhandelt en produceert jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen ton granulaten en belevert zo de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Franse markt. Om het multimodaal vervoer te stimuleren, wil het bedrijf nu de eigen terminals openstellen voor andere bedrijven.

Het Antwerpse Dranaco is gespecialiseerd in de productie, het vervoer per vrachtwagen en per schip en het verhandelen van alle types granulaten zoals zanden, grinden, kalksteenslag, porfiersteenslag, breukstenen en siergranulaten. Het familiale bedrijf is al sinds 1919 actief in die basisgrondstoffen voor de bouw. Niet alleen beton- en asfaltcentrales en infrastructuurwerken maar ook sportvelden, tuinen en parken worden door het bedrijf van de nodige granulaten voorzien.

Multimodaal is vandaag een heel hip woord, maar eigenlijk doen we dat bij Dranaco al meer dan 100 jaar

Dranaco verhandelt en produceert jaarlijks tussen de 2 en 3 miljoen ton granulaten en belevert zo de Belgische, Nederlandse, Luxemburgse en Franse markt. Een gedeelte van die granulaten worden vanuit een site in Antwerpen verder verdeeld en het doet dat op multimodale wijze. “Multimodaal is vandaag een heel hip woord, maar eigenlijk doen we dat bij Dranaco al meer dan 100 jaar”, zegt zaakvoerder Anthony De Rop. “We zullen dat ook blijven doen volgens hetzelfde principe, maar we willen met onze sites ook voor tweede- en derdelijnsbedrijven nog meer een toegangspoort vormen naar het water.”

“Concreet willen we onze kade ook openstellen voor andere bedrijven”, aldus De Rop. “We kijken daarbij ook uitdrukkelijk naar andere trafieken en sectoren dan de onze, zodat meer bedrijven de weg via het water kunnen vinden en Dranaco wil daarin zijn ondersteunende rol verder uitbouwen als logistiek & handeling-bedrijf. Als we echt de switch willen maken naar meer multimodaal vervoer en grote aantallen vrachtwagens van de weg willen halen, is het belangrijk dat bedrijven bereid zijn om hun eigen sites en kades open te stellen. Wij willen daarin een voortrekkersrol opnemen.”

Milieuvriendelijk

Die rol is Dranaco op het lijf geschreven, want het bedrijf organiseert zijn activiteiten vandaag al zo milieuvriendelijk mogelijk. “We zetten in op het minimaliseren van de CO2-uitstoot. Via het principe van the last mile voeren we 100% van de grondstoffen aan via de waterwegen en worden ze dan op trucks geladen voor de last mile.”

“Natuurlijk brengt het openstellen van je eigen kade ook nieuwe vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Hoe kun je een schip klaar maken voor andere goederen? Hoe zorg je ervoor dat de bepaalde goederen niet met elkaar in contact komen tijdens de opslag en eventuele manipulatie?”, licht De Rop toe. “Voor ons is het dan ook belangrijk hierbij samen te werken met partners die hierin over de nodige ervaring beschikken en waarmee we op lange termijn samenwerkingen kunnen uitbouwen waarbij elke partij haar troeven optimaal kan uitspelen.

Dranaco ziet de samenwerking met andere bedrijven als een partnership op lange termijn. Het bedrijf is dan ook van plan om zijn multimodale activiteiten structureel uit te breiden. “Dranaco is opgericht in 1919 in Antwerpen, waar met de Schelde en het Albertkanaal twee van de belangrijkste vaarwegen voor de binnenvaart in de Benelux samenkomen. Van die troef moeten we maximaal gebruikmaken”, zegt De Rop. De doelstelling moet zijn zoveel mogelijk transport van de baan te halen en te zorgen dat dit transport optimaal kan worden ingezet volgens het last-mileprincipe.

Antwerps familiebedrijf

“Vrachtwagens zijn noodzakelijk en zullen dat blijven, maar we moeten de afstand op de baan minimaliseren. Elektrische fietsen zijn super om pakketjes in een stedelijke omgeving te bezorgen, maar voor grote bulkgoederen is dat geen optie. Door locaties aan de rand van Antwerpen stad open te stellen voor watergebonden bedrijven, kunnen we nog meer inspelen op multimodaal transport”, zegt De Rop. “We zijn trots als Antwerps familiebedrijf, maar we willen niet alleen naar onszelf kijken.”

“Met onze cruciale ligging aan de Schelde en het Albertkanaal willen we met Dranaco de toegangspoort tot de stad zijn voor de binnenvaart. Het economische en ecologische aspect moeten naar de toekomst toe hand in hand gaan. We dienen erover te waken dat de klanten op termijn niet het slachtoffer worden van een ’te duur’ duurzaamheidsbeleid. Zo staan we vandaag middenin de aanleg van de Oosterweel, die we vanuit Dranaco zien als een opportuniteit. Hiervoor is het belangrijk dat Dranaco op lange termijn kan denken, samen met alle betrokken partners en stakeholders. Alleen op deze manier kunnen we deze uitdaging gezamenlijk aangaan en oplossen, zodat we er allemaal beter van worden”, besluit De Rop.

Contact:
Dranaco nv
Godefriduskaai 28 bus 18
2000 Antwerpen
+32 (0)3 231 08 54
info@dranaco.be
www.dranaco.be