PWC – Duurzaam ondernemen: complex maar boordevol opportuniteiten

Partnercontent, Varia
Buiten verantwoordelijkheid redactie
Campus PWC
Campus PWC © PWC

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in bestuurskamers van ondernemingen. De complexiteit van regelgeving brengt wel nieuwe kopzorgen met zich mee. Nieuwe risico’s en uitdagingen, maar ook kansen stapelen zich op.

Al tientallen jaren willen de Verenigde Naties de duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau bevorderen met geconsolideerde blueprint-standaarden. De SDG’s, de bekende ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’, zijn daarbij de meest bekende leidende principes. Naast de SDG’s, die een belangrijke stimulans zijn om een geïntegreerde kennis te ontwikkelen rond een brede reeks onderwerpen en praktijken, is er ook het VN-akkoord in de strijd tegen klimaatverandering: de Overeenkomst van Parijs. Dit cruciale raamverdrag, ondertekend door 195 landen, biedt een bindende doelstelling om samen de opwarming van de aarde te beperken. Het bracht de wereldwijde inspanningen naar een nieuw niveau, wat ook een nieuwe resem aan strategieën om te meten en rapporteren opleverde.

Ook de Europese Unie engageerde zich en sindsdien lanceerde de Europese Commissie de EU Green Deal en het Fit-for-55 pakket om finaal haar netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent te verminderen in 2030. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dergelijke doelstellingen zijn natuurlijk niet zonder gevolgen: voor de ganse regio gelden sindsdien een hele reeks nieuwe regelgevende initiatieven waar ook bedrijven zich aan moeten houden.

Zeescheepvaart

Voorbeelden van impactvolle verplichtingen zijn de uitbreiding van het emissiehandelssysteem van de zeescheepvaart (ETS Maritime) en een koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens (CBAM). Dergelijke verplichtingen vereisen een breed scala van interne aanpassingen, wijzigingen in handelscontracten en de wijze van rapportering. Het concept duurzame ontwikkeling gaat veel verder dan de impact op milieu en natuurlijke rijkdommen in de striktste zin van het woord. Ook sociale en bestuurlijke aspecten zijn onderdeel van een sterk duurzaamheid verhaal. ESG is daarom een raamwerk dat in veel opzichten bestaat uit een nieuwe ‘licence to operate’.

Bedrijven gebruiken in de grote uitdaging om compliant te worden vaak meetbare standaarden. In zo’n geval worden KPI’s gebruikt om gedrag te beïnvloeden, maar dat kan echter contra-intuïtief zijn en tot aanzienlijke tegenstrijdigheden leiden. Zo kan een bedrijf eerlijke handel ondersteunen en daardoor zijn maatschappelijke impact vergroten, maar tegelijk zijn ecologische voetafdruk vergroten door het bijkomend transport. Dergelijke gevolgen zijn nefast en benadrukken dat de implementatie van duurzaamheid een diepgaande verandering in de bedrijfscultuur vereist en niet louter een commerciële stunt. Dat zou immers als greenwashing kunnen gepercipieerd worden, en dat is een risico.

Rapportering

Met risico’s komen ook opportuniteiten en in de strijd tegen greenwashing biedt een sterke rapportering de oplossing. Voor sommigen is rapportering, zoals voorgeschreven door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), een complexe administratieve verplichting maar voor anderen is dit net een waarborg op transparantie. Ze leidt tot duurzame bedrijfspraktijken en verhoogt het vertrouwen bij klanten, werknemers en investeerders.

De implementatie van CSRD vereist een tweestapsproces. Op de eerste plaats dient een bedrijf een duidelijke en realistische strategie te ontwikkelen. Als tweede stap behoeft de daadwerkelijke uitvoering een degelijke voorbereiding. De ervaring leert dat deze uitvoering vaak uitdagender is en veel dieper gaat dan verwacht, maar absoluut loont.

De uitdagingen in duurzaamheid creëren een nieuwe dynamiek voor alle betrokkenen: gaande van supplychain, logistiek, douane, financiën & belastingen, juridische zaken en treasury. Met de juiste benadering – met aandacht voor upskilling en circulariteit – zal ESG-rapportering heel wat nieuwe kansen ontsluiten voor zowel bedrijven, hun klanten, werknemers als hun aandeelhouders.

Contacteer PWC vrijblijvend:
Giovanni Gijsels
giovanni.gijsels@pwc.com

Giovanni Gijsels
Giovanni Gijsels

PWC – Duurzaam ondernemen: complex maar boordevol opportuniteiten – Flows

PWC – Duurzaam ondernemen: complex maar boordevol opportuniteiten

Partnercontent, Varia
Buiten verantwoordelijkheid redactie
Campus PWC
Campus PWC © PWC

Duurzaamheid is niet meer weg te denken in bestuurskamers van ondernemingen. De complexiteit van regelgeving brengt wel nieuwe kopzorgen met zich mee. Nieuwe risico’s en uitdagingen, maar ook kansen stapelen zich op.

Al tientallen jaren willen de Verenigde Naties de duurzame ontwikkeling op mondiaal niveau bevorderen met geconsolideerde blueprint-standaarden. De SDG’s, de bekende ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen’, zijn daarbij de meest bekende leidende principes. Naast de SDG’s, die een belangrijke stimulans zijn om een geïntegreerde kennis te ontwikkelen rond een brede reeks onderwerpen en praktijken, is er ook het VN-akkoord in de strijd tegen klimaatverandering: de Overeenkomst van Parijs. Dit cruciale raamverdrag, ondertekend door 195 landen, biedt een bindende doelstelling om samen de opwarming van de aarde te beperken. Het bracht de wereldwijde inspanningen naar een nieuw niveau, wat ook een nieuwe resem aan strategieën om te meten en rapporteren opleverde.

Ook de Europese Unie engageerde zich en sindsdien lanceerde de Europese Commissie de EU Green Deal en het Fit-for-55 pakket om finaal haar netto-uitstoot van broeikasgassen met ten minste 55 procent te verminderen in 2030. In 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraal zijn. Dergelijke doelstellingen zijn natuurlijk niet zonder gevolgen: voor de ganse regio gelden sindsdien een hele reeks nieuwe regelgevende initiatieven waar ook bedrijven zich aan moeten houden.

Zeescheepvaart

Voorbeelden van impactvolle verplichtingen zijn de uitbreiding van het emissiehandelssysteem van de zeescheepvaart (ETS Maritime) en een koolstofcorrectie aan de Europese buitengrens (CBAM). Dergelijke verplichtingen vereisen een breed scala van interne aanpassingen, wijzigingen in handelscontracten en de wijze van rapportering. Het concept duurzame ontwikkeling gaat veel verder dan de impact op milieu en natuurlijke rijkdommen in de striktste zin van het woord. Ook sociale en bestuurlijke aspecten zijn onderdeel van een sterk duurzaamheid verhaal. ESG is daarom een raamwerk dat in veel opzichten bestaat uit een nieuwe ‘licence to operate’.

Bedrijven gebruiken in de grote uitdaging om compliant te worden vaak meetbare standaarden. In zo’n geval worden KPI’s gebruikt om gedrag te beïnvloeden, maar dat kan echter contra-intuïtief zijn en tot aanzienlijke tegenstrijdigheden leiden. Zo kan een bedrijf eerlijke handel ondersteunen en daardoor zijn maatschappelijke impact vergroten, maar tegelijk zijn ecologische voetafdruk vergroten door het bijkomend transport. Dergelijke gevolgen zijn nefast en benadrukken dat de implementatie van duurzaamheid een diepgaande verandering in de bedrijfscultuur vereist en niet louter een commerciële stunt. Dat zou immers als greenwashing kunnen gepercipieerd worden, en dat is een risico.

Rapportering

Met risico’s komen ook opportuniteiten en in de strijd tegen greenwashing biedt een sterke rapportering de oplossing. Voor sommigen is rapportering, zoals voorgeschreven door de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), een complexe administratieve verplichting maar voor anderen is dit net een waarborg op transparantie. Ze leidt tot duurzame bedrijfspraktijken en verhoogt het vertrouwen bij klanten, werknemers en investeerders.

De implementatie van CSRD vereist een tweestapsproces. Op de eerste plaats dient een bedrijf een duidelijke en realistische strategie te ontwikkelen. Als tweede stap behoeft de daadwerkelijke uitvoering een degelijke voorbereiding. De ervaring leert dat deze uitvoering vaak uitdagender is en veel dieper gaat dan verwacht, maar absoluut loont.

De uitdagingen in duurzaamheid creëren een nieuwe dynamiek voor alle betrokkenen: gaande van supplychain, logistiek, douane, financiën & belastingen, juridische zaken en treasury. Met de juiste benadering – met aandacht voor upskilling en circulariteit – zal ESG-rapportering heel wat nieuwe kansen ontsluiten voor zowel bedrijven, hun klanten, werknemers als hun aandeelhouders.

Contacteer PWC vrijblijvend:
Giovanni Gijsels
giovanni.gijsels@pwc.com

Giovanni Gijsels
Giovanni Gijsels